xin bảng tính cước vận chuyển bằng (thủ công) khuôn, gánh, vác

Thành viên đã xem (Total:0)

meocon_xinh

Thành viên nhiều triển vọng
#1
e xin ad bảng tính cước vận chuyển vật liệu bằng thủ công: bằng quang gánh, mang vác bằng thủ công. xin cảm ơn
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD