Share file Excel tra định mức 1776/BXD-VP full link tới các mục

Thành viên đã xem (Total:0)

nhatha

Thành viên nhiều triển vọng
#2
Mình có file tra định mức XDCT 1776 bằng Excel chia sẻ cho bạn nào cần.
cảm ơn bác, định dạng font mình muốn chuyển qua Time New nhưng mà lại dính pass của file này, nếu bác có cho e xin với
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD