Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Phần mềm kế toán chuyên ngành xây dựng

ketoanxaydung

Thành viên có triển vọng
Bài viết
6
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
,
PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

MỘT SỐ TÍNH NĂNG NỔI BẬT CHO CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
- Xem sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi phí cho từng công trình
- Báo cáo, bảng kê thu chi theo từng công trình
- Bảng đối chiếu vật tư với dự toán
- Sổ chi phí giá thành( tính chi phí giá thành trong khoảng thời gian bất kỳ)
- Bảng tính giá thành lãi lỗ theo từng công trình
- Theo dõi tạm ứng theo từng công trình( chi tiết một công trình nhiều đối tượng, một đối tượng nhiều công trình)
- Theo dõi lãi vay của từng đối tượng qua TK141
- Theo dõi chi tiết xuất vật tư theo từng công trình
- Tính giá thành theo từng hạng mục
- Biên bản đối chiếu công nợ theo từng công trình


GIỚI THIỆU CHUNG
Phần mềm kế toán CNS Accounting được tích hợp trong Bộ giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp CNS.ERP được thiết kế theo mô hình tự động hoá các qui trình cơ bản của doanh nghiệp, từ tài chính đến sản xuất. Với mục tiêu tích hợp thông tin của tất cả các phòng ban trong công ty tạo ra hệ thống thông tin đồng bộ, thông suốt, chính xác và không dư thừa giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa về nhân sự, hiệu quả cao trong quản lý.
Hệ thống phần mềm CNS còn được khẳng định sức mạnh nhờ có công nghệ hiện đại: VB.NET, C#.NET, SQL Server 2005, CNS framework (cực kỳ bảo mật do chính công ty CNS phát triển), sử dụng font chữ Unicode, lập báo cáo động, nhập số liệu và xem báo cáo ở bất kỳ nơi đâu thông qua internet, ngoài ra hệ thống phần mềm CNS cho phép người sử dụng cùng một lúc mở nhiều giao diện, nhiều phiếu kế toán, nhiều báo cảo bảng kê để kiểm tra đối chiếu số liệu, phiên bản này còn có khả năng tự động cập nhật khi phát hiện phiên bản mới từ website www.cnsvietnam.com hoặc trên máy chủ nội bộ.
(Sản phẩm được CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ cấp chứng nhận bản quyền số 3834/2008/QTG ngày 20-10-2008)


Mô hình các phân hệ trong phần mềm Kế toán CNS Accounting

CÁC PHÂN HỆ CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN
1. PHÂN HỆ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

·Theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay, tiền thanh toán tạm ứng.
·Phát hành và quản lý chứng từ thu, chi tiền mặt tại quỹ trên máy tính.
·Theo dõi thu, chi, thanh toán và số dư tức thời của tiền mặt, tiền vay, tiền gửi ngân hàng (VNĐ và Ngoại tệ).
·Theo dõi thanh toán thu, chi theo từng khách hàng, hợp đồng, khoản mục chi phí (mua, bán, tạm ứng).
2. PHÂN HỆ KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

·Theo dõi mua hàng và công nợ phải trả nhà cung cấp.
·Theo dõi nhập hàng hóa (vật tư) nội địa, nhập hàng đại lý, nhập hàng hóa (vật tư) nhập khẩu.
·Theo dõi chi phí mua hàng, tự động phân bổ chi phí mua hàng cho từng măt hàng theo nhiều tiêu thức (giá trị, số lượng ...).
·Theo dõi công nợ phải trả theo từng đối tượng nhà cung cấp, mặt hàng, theo từng hóa đơn (Invoice), L/C, hợp đồng,...
·Theo dõi tuổi nợ, hạn thanh toán với nhà cung cấp.
3. PHÂN HỆ KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU

·Theo dõi bán hàng và công nợ phải thu khách hàng.
·Theo dõi bán hàng nội địa, đại lý, xuất khẩu, Xuất ủy thác.
·Theo dõi công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, mặt hàng, theo từng hóa đơn (Invoice), L/C, hợp đồng,...
·Theo dõi tuổi nợ, hạn thanh toán của từng khách hàng, hóa đơn mua hàng.
·Theo dõi doanh thu thu theo mặt hàng, nhóm mặt hàng, đối tượng công nợ, đại lý, tỉnh thành, khu vực
4. PHÂN HỆ KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU, PHẢI TRẢ KHÁC

·Theo dõi thanh toán tạm ứng
·Theo dõi bù trừ công nợ giữa các đối tượng
·Theo dõi công nợ phải thu, phải trả nội bộ
·Theo dõi công nợ từ các khoản phải thu, phải trả dịch vụ
5. PHÂN HỆ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

·Quản lý vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo dạng hình cây, nhiều cấp
·Quản lý theo nhiều chủng loại nhóm hàng, mặt hàng, nhiều kho hàng.
·Thep dõi phiếu xuất vật tư cho sản xuất, phiếu điều chuyển kho và xuất khác
·Theo dõi nhập xuất thành phẩm, hàng hóa, vật tư.
·Theo dõi nhập xuất tồn theo kho, mã hàng, đối tượng công nợ.
·Tính giá vốn hàng xuất kho theo nhiều phương pháp: giá thực tế, giá đích danh, giá FIFO, giá trung bình (bình quân cuối kỳ hoặc bình quân di động).
·Theo dõi giá vốn cả VNĐ và ngoại tệ.
·Tự động lập bảng kê chứng từ thành phẩm, hàng hóa, vật tư theo nhiều điều kiện lọc khác nhau (ngày, tháng, tài khoản, đối tượng, kho, mã hàng, nhóm hàng...)

6. PHÂN HỆ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

·Quản lý tài sản cố định theo nguồn vốn
·Bộ phận sử dụng.
·Tự động tính khấu hao tài sản cố định theo nguồn vốn.
·Theo dõi tài sản cố định theo nhóm tài sản.
·Theo dõi tăng giảm tài sản cố định (tăng do đánh giá lại, tăng do mua mới, giảm do thanh lý, nhượng bán ...).
·Quản lý tài sản cố định theo hình cây dễ dàng theo dõi
7. PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

·Tự động tạo các bút toán định kỳ, các bút toán phân bổ và kết chuyển cuối kỳ.
·Kết nối thống nhất số liệu từ tất cả các phân hệ trong phần mềm.
·Lên sổ sách theo hình thức lựa chọn: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ.
·Cho phép khóa sổ kế toán theo tháng.
·Tự động kiểm tra chứng từ sai trong quá trình nhập liệu.
8. PHÂN HỆ KẾ TOÁN GIÁ THÀNH.

·Tập hợp chi phí sản xuất cho các tài khoản đầu 6 theo từng sản phẩm
·Tự động kết chuyểnr chi phí từ tài khoản đầu 6 vào TK 154 theo nhiều tiêu thức (nguyên vật liệu trực tiếp, doanh thu, tiền lương, tỷ lệ theo kế hoạch…)
·Tự động xác định sản phẩm dở dang theo từng yếu tố chi phí
·Tự động tính giá thành sản phẩm và áp giá cho các phiếu nhập kho thành phẩm.
·Có nhiều phương pháp tính giá…
9. PHÂN HỆ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

·Tạo môi trường làm việc cho năm mới
·Tạo các tệp dữ liệu
·Copy danh mục của năm cũ sang
·Chuyển số dư năm cũ sang năm mới
·Chuyển số dư ngày 31/12 năm trước vào số dư ngày 01/01 năm sau
=> Mỗi phân hệ luôn có các chứng từ, đưa ra các bản báo cáo tổng quát, chi tiết cụ thể theo từng đối tượng, hợp đồng, sản phẩm …
- Tự động tạo các bút toán định kỳ, các bút toán phân bổ và kết chuyển cuối kỳ.........\

Quý vị có thể xem thêm các sản phẩm của chúng tôi tại website: www.ketoanxaydung.com hoặc www.cnsvietnam.comThông tin liên hệ:


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG CNS
Địa chỉ: 18/68, phố Quan Nhân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 043. 556 2003. Fax: 043.556 2272. Email: info@cnsvietnam.com
 

ketoanxaydung

Thành viên có triển vọng
Bài viết
6
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
,
Phần mềm kế toán xây dựng miễn phí - CNS Accounting

Với mục đích hỗ trợ nhu cầu sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và cá nhân có nhu cầu học hỏi phần mềm kế toán CNS Accounting, Công ty CNS Việt Nam đã phát hành bộ cài đặt với đầy đủ chức năng đóng gói và hoàn toàn miễn phí bản quyền (không giới hạn thời gian sử dụng).
Chúng tôi rất vui khi được đóng góp sản phẩm của mình cho sự phát triển của xã hội và rất hạnh phúc khi các doanh nghiệp mua bản quyền sử dụng phần mềm để góp phần xây dựng sản phẩm ngày càng nhiều tính năng và tiện ích hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

CNS., CORP

---
Quý vị vào trang www.ketoanxaydung.com chọn menu download để tải phần mềm hoặc vào http://cnsvietnam.com/download/phan-mem-ke-toan-mien-phi.html để xem và tải về..
 
Last edited by a moderator:

ketoanxaydung

Thành viên có triển vọng
Bài viết
6
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
,
CNS đang khuyến mại nâng cấp từ phiên bản miễn phí lên phiên bản có bản quyền sử dụng, dịch vụ đi kè

CNS đang khuyến mại nâng cấp từ phiên bản miễn phí lên phiên bản có bản quyền sử dụng, dịch vụ đi kèm:
- Bộ cài đặt và
- Hướng dẫn sử dụng thành thạo và khai thác hiệu quả các tính năng phần mềm
- Tư vấn tài chính
- Hỗ trợ nghiệp vụ
- Hỗ trợ tìm kiếm chứng từ và định khoản sai sót
- Hỗ trợ quyết toán thuế
- Bảo hành dài hạn: nâng cấp miễn phí khi có thay đổi chế độ kế toán của bộ tài chính
- Bảo trì số liệu kế toán
- Xử lý sự cố
và nhiều dịch vụ khác …
Thông tin chi tiết tại: http://cnsvietnam.com
Copy link này lên trình duyệt nếu không click được: http://www.cnsvietnam.com

--

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG CNS
Trụ sở chính: Số 18/68, Quan Nhân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84.4) 3 556 2003. Fax: (84.4) 3 556 2272. Email: info@cnsvietnam.com

CNS TECHNOLOGY AND MEDIA CORPORATION
Chi nhánh phía nam: Số 1, Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 6 273 8646. Fax: (84.8) 6 264 5805. Email: hcm@cnsvietnam.com
 
Last edited by a moderator:

dacota0102

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Bài viết
84
Điểm thành tích
18
Lĩnh vực
Cảm ơn bạn! Nhưng phần mềm dùng thử không cài đặt được nói chi đến sử dụng miễn phí
 

tinhcondau

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực

nguyetanh8406

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
10
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
Giáo viên, giảng viên
Mình vẫn download về sử dụng bình thường mà.địa chỉ download:phần mềm kế toán chuyên ngành xây dựng
Nếu có vướng mắc gì cứ liên hệ lại công ty cung cấp để họ hỗ trợ
Link phần mềm kế toán xây dựng CNS mới giờ ở http://cnsvietnam.com/phan-mem-ke-toan/phan-mem-ke-toan-xay-dung.html bạn nhỉ ?


Là sản phẩm chuyên dụng cho các đơn vị xây dựng, xây lắp, tư vấn, dự án:
Ø Đầy đủ các sổ từ chi tiết đến tổng hợp về đối tượng công nợ, công trình, hợp đồng, dự án, các khoản mục chi phí.
Ø Các sổ chi tiết được in theo nhiều cách nhìn khác nhau như 1 đối tượng thực hiện nhiều công trình và nguợc lại 1 công trình thực hiện bởi nhiều đối tượng.
Ø Các báo cáo phân tích giá thành theo vật tư, nhân công, chi phí máy, chi phí khác. Các sổ chi phí công trình, giao khoán.
2. Liên năm: Thời gian xử lý dữ liệu, lưu trữ và in báo cáo của chương trình được thực hiện là liên năm. Giúp các doanh nghiệp dễ dàng có những báo cáo theo nhiều năm mà không phải in theo từng năm một rồi ghép lại với nhau.
3. Kỳ kế toán linh hoạt: Chương trình cho phép kế toán mở sổ không nhất thiết phải là tháng đầu năm mà có thể là tháng bất kỳ và chu kỳ kế toán không nhất thiết phải là 12 tháng.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Hướng dẫn ghi nhật ký và quản lý nhật ký thi công
  • 21.123
  • 4
Hướng dẫn ghi nhật ký và quản lý nhật ký thi công ứng dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD I. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG BÀI Tư duy và quy trình là quan trọng. Tôi sẽ trình bày với bạn các nội dung để lập nhật ký thi công, theo 1 tư duy và quy...
Top Bottom