Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 2015-06-22

No permission to download

lethuya

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
1
Vẫn phải đợi rà trơn, chắc phải sau hội rồi...
 

gtvtquan

Thành viên năng động
Bài viết
77
Điểm thành tích
8
Lĩnh vực
Không biết cơ quan cấp Huyện được thẩm định dự án từ tổng mức bao nhiêu trở xuống nhị.
 

daotuananh2110

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Bài viết
122
Điểm thành tích
28
Lĩnh vực
, , Cơ quan quản lý nhà nước
Vậy giờ mỗi tỉnh phải có ít nhất 3 ban Xây dựng, giao thông , Nông nghiệp à bác. Và tỉnh quản lý trực tiếp 3 ban này à.
Theo Quy định là thế. Không biết các tỉnh sắp sếp và kiện toàn tổ chức như thế nào. Còn tỉnh quản lý trực tiếp các ban này. Các Ban này gọi là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh. Lương lấy từ chi phí QLDA, tư vấn... để tự trang trải hoạt động.
 

andrea179

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
36
Điểm thành tích
18
Lĩnh vực
Các bác cho em hỏi thăm:

Công trình lưới điện trung áp chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thì có cần đưa thiết kế và dự toán cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hay người quyết định đầu tư tự thẩm định.

Vì đến ngày 5/8/2015 (ngày ND 59 có hiệu lực) quy định không rõ ràng:

- Theo khoản 5, điều 57 LXD 2014 thì phải đưa.
- Theo điểm c, khoản 1 điều 25 ND 59/2015: thì không cần đưa.

Cảm ơn các Bác
 

daotuananh2110

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Bài viết
122
Điểm thành tích
28
Lĩnh vực
, , Cơ quan quản lý nhà nước
Các bác cho em hỏi thăm:

Công trình lưới điện trung áp chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thì có cần đưa thiết kế và dự toán cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hay người quyết định đầu tư tự thẩm định.

Vì đến ngày 5/8/2015 (ngày ND 59 có hiệu lực) quy định không rõ ràng:

- Theo khoản 5, điều 57 LXD 2014 thì phải đưa.
- Theo điểm c, khoản 1 điều 25 ND 59/2015: thì không cần đưa.

Cảm ơn các Bác
Theo Điều 25:
Điều 25. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

c) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán phần công nghệ (nếu có) đối với các công trình quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này; tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng các công trình còn lại và công trình lưới điện trung áp.

Người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định do mình thực hiện và có trách nhiệm gửi kết quả thẩm định (trừ phần công nghệ) đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định này để theo dõi, quản lý.

Mình có vài ý kiến như sau:
- Các Bác cấp quyết định đầu tư sẽ không có thời gian mà ngồi nhân, chia, cộng, trừ cái dự toán cho mình;
- Thư ký về mảng này cho cấp Quyết định đầu tư chắc chỉ có 1 (Văn phòng UBND tỉnh thường chỉ có 1 thư ký phụ trách mảng xây dựng chung...)
Do vậy có thể cấp quyết định giao cho cơ quan chuyên môn của mình thẩm định sau đó trình cấp Quyết định đầu tư để ra Quyết định về cho Chủ đầu tư thực hiện các công việc tiếp theo.
- Nghị định 59 ra thế này để khóa chặt các bác Điện lực ở tỉnh làm chủ đầu tư các dự án điện. Phải qua cơ quan quản lý nhà nước thẩm định tránh tình trạng muốn làm gì thì làm????
 

vanpkt

Thành viên mới
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Điều 24 NĐ59
Điều 24. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước


1. Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán:


a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình cấp đặc biệt, cấp I; công trình do Thủ tướng Chính phủ giao và các công trình thuộc dự án do mình quyết định đầu tư;


b) Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình từ cấp II trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các công trình quy định tại Điểm a Khoản này.


2. Thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng:


a) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế hai bước;


b) Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước.


Như vậy: + Đối với dự án thiết kế ba bước, hai bước do sở chuyên ngành thẩm định thiết kế và dự toán còn các phòng ban chuyên môn không được thực hiện thẩm định, kể cả nguồn vốn ngân sách tỉnh và huyện?
+ Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán.. nghĩa là vốn ngân sách tỉnh thì UBND tỉnh phê duyệt, vốn ngân sách huyện thì UBND huyện phê duyệt trên cơ sở kết quả thẩm định của các sở chuyên ngành?

Điều 76 mục 5 khoảng a:

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này trên địa bàn hành chính của mình theo phân cấp; quyết định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc thẩm quyền; chỉ đạo, kiểm tra các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trong việc tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc chuyên ngành, cụ thể:
a) Sở Xây dựng đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị);

Như vậy Sở xây dựng thẩm định luôn công trình giao thông đô thị (sao không giao Sở giao thông thẩm định nhưng có lấy ý kiến của sở xây dựng về qui hoạch, đấu nối hạ tầng..)
Mong mọi người góp ý, thanks!
 

huonghp195

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
MÌnh muốn hỏi một chút, là nếu theo luật xây dựng mới và NĐ 59 thì mỗi tình thành phố phải thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, như vậy các dự án thuộc chuyên ngành sẽ phải đưa hết về Ban quản lý? Như vậy các công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước, Giám đốc kiêm chủ tịch công ty có quyền quyết định đầu tư các hạng mục công trình do công ty quản lý ko?
Xin cảm ơn mọi người
 

vanpkt

Thành viên mới
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
MÌnh muốn hỏi một chút, là nếu theo luật xây dựng mới và NĐ 59 thì mỗi tình thành phố phải thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, như vậy các dự án thuộc chuyên ngành sẽ phải đưa hết về Ban quản lý? Như vậy các công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước, Giám đốc kiêm chủ tịch công ty có quyền quyết định đầu tư các hạng mục công trình do công ty quản lý ko?
Xin cảm ơn mọi người
Điều 4. Chủ đầu tư xây dựng

Chủ đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 của Luật Xây dựng năm 2014 do người quyết định đầu tư quyết định và được quy định cụ thể như sau:

3. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư thì chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực do các doanh nghiệp này quyết định thành lập hoặc là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình.


Điều 25. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

1. Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình cấp đặc biệt, cấp I; công trình từ cấp III trở lên của dự án thuộc chuyên ngành do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình quyết định đầu tư; công trình do Thủ tướng Chính phủ giao và các công trình thuộc dự án do mình quyết định đầu tư;

b) Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình từ cấp III trở lên được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các công trình quy định tại Điểm a Khoản này;

c) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán phần công nghệ (nếu có) đối với các công trình quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này; tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng các công trình còn lại và công trình lưới điện trung áp.

Người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định do mình thực hiện và có trách nhiệm gửi kết quả thẩm định (trừ phần công nghệ) đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định này để theo dõi, quản lý.

2. Thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng:

a) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước;

b) Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước;

c) Đối với dự án đầu tư theo hình thức PPP, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Như vậy Giám đốc Chủ tịch HĐQT có quyền quyết định đầu tư đối với nguồn vốn ngoài ngân sách (vốn của tập đoàn, công ty). Còn qui trình thành lập Ban QLDA, thẩm định, phê duyệt như điều 4, 25.
 

warboy

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
32
Điểm thành tích
8
Lĩnh vực
Sinh viên
Mục 2: ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC

Điều 58. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

d) Bản kê khai theo mẫu về kinh nghiệm của tổ chức ít nhất 3 (ba) công việc tiêu biểu trong thời gian gần nhất cho mỗi lĩnh vực liên quan đến nội dung đăng ký;

Như này là lại có thêm chứng chỉ giành cho tổ chức mới được hoạt động trong lĩnh vực xây dựng ạ và Đơn vị mới thành lập chưa có công việc nào tiêu biểu cho lĩnh vực liên quan thì xin cấp giấy chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ntn?
Xin ý kiến của chuyên gia về vấn đề này !
 
Chỉnh sửa cuối:

minhthusct

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
1
Chào các bạn,
Cho mình hỏi: Đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách thì Thẩm quyền thẩm định và thẩm quyền phê duyệt các dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (của các công trình cấp III trở lên) do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì đúng không ạ?
Do Sở Xây Dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm (Theo Điểm b, khoản 1, Điều 25 Nghị định 59)
 

minhthusct

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
1
Theo Điều 25:
Điều 25. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

c) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán phần công nghệ (nếu có) đối với các công trình quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này; tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng các công trình còn lại và công trình lưới điện trung áp.

Người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định do mình thực hiện và có trách nhiệm gửi kết quả thẩm định (trừ phần công nghệ) đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định này để theo dõi, quản lý.

Mình có vài ý kiến như sau:
- Các Bác cấp quyết định đầu tư sẽ không có thời gian mà ngồi nhân, chia, cộng, trừ cái dự toán cho mình;
- Thư ký về mảng này cho cấp Quyết định đầu tư chắc chỉ có 1 (Văn phòng UBND tỉnh thường chỉ có 1 thư ký phụ trách mảng xây dựng chung...)
Do vậy có thể cấp quyết định giao cho cơ quan chuyên môn của mình thẩm định sau đó trình cấp Quyết định đầu tư để ra Quyết định về cho Chủ đầu tư thực hiện các công việc tiếp theo.
- Nghị định 59 ra thế này để khóa chặt các bác Điện lực ở tỉnh làm chủ đầu tư các dự án điện. Phải qua cơ quan quản lý nhà nước thẩm định tránh tình trạng muốn làm gì thì làm????

Đồng ý với bạn ở 2 ý đầu
Nhưng không cho rằng NĐ để khóa chặt các bác Điện lực. Vì các bác ấy làm chủ đầu tư các dự án điện sử dụng vốn ngành của các bác ấy thì ko phải qua cơ quan QLNN thẩm (trừ các công trình từ cấp 3 trở lên)
 
Chỉnh sửa cuối:

dinhanhnguyen

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Không thấy chứng chỉ hành nghề TK Giao thông quy định ở đâu các bác nhit
 

duongkhanhz

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
43
Điểm thành tích
8
Lĩnh vực
Xin các anh chị có trách nhiệm giải thích Điều 78 Nghị định 59/2015/NĐ-CP và điều 57 NĐ 46/2015/NĐ-CP về thẩm tra thiết kế
Khi Nghị định 46 ban hành thì Nghị định 59 vẫn chưa ban hành, các nội dung liên quan đến thẩm tra thiết kế được nêu trong nghị định 15 và nghị định 59, đương nhiên trong giai đoạn chờ nghị định 59 thì các nội dung liên quan đến thẩm tra thiết kế vẫn phải áp dụng theo nghị định 15
 

daotuananh2110

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Bài viết
122
Điểm thành tích
28
Lĩnh vực
, , Cơ quan quản lý nhà nước
Đồng ý với bạn ở 2 ý đầu
Nhưng không cho rằng NĐ để khóa chặt các bác Điện lực. Vì các bác ấy làm chủ đầu tư các dự án điện sử dụng vốn ngành của các bác ấy thì ko phải qua cơ quan QLNN thẩm (trừ các công trình từ cấp 3 trở lên)
Điều 25- Nghị định 59
c) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán phần công nghệ (nếu có) đối với các công trình quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này; tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng các công trình còn lại và công trình lưới điện trung áp.
- Đây là ý kiến của mình. Bạn xem lại mục C khoản 1 Điều 25 nhé.
 

phongnt7@customs

Thành viên mới
Bài viết
4
Điểm thành tích
1
Nhân tiện các bác cho e hỏi tý: Công trình bên em do tổng cục là người quyết định đầu tư bằng nguồn vốn NSNN
Tại công văn 3482/BXD-HĐXD hướng dẫn thực hiện Luật xây dựng số 50. Trong đó, nội dung thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật có đoạn:
"a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:
- Cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm A, các dự án do các Bộ, ngành ở Trung ương quyết định đầu tư được quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng 2014.
Như vậy, dự án do tổng cục QĐ đầu tư thì do Cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án có phải không.
 

daotuananh2110

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Bài viết
122
Điểm thành tích
28
Lĩnh vực
, , Cơ quan quản lý nhà nước
Nhân tiện các bác cho e hỏi tý: Công trình bên em do tổng cục là người quyết định đầu tư bằng nguồn vốn NSNN
Tại công văn 3482/BXD-HĐXD hướng dẫn thực hiện Luật xây dựng số 50. Trong đó, nội dung thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật có đoạn:
"a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:
- Cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm A, các dự án do các Bộ, ngành ở Trung ương quyết định đầu tư được quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng 2014.
Như vậy, dự án do tổng cục QĐ đầu tư thì do Cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án có phải không.
Cái này giao cho đơn vị nào làm Chủ đầu tư. Thẩm định là các cơ quan chuyên môn của Tổng cục.
Nếu là Bộ là cấp Quyết định đầu tư thì Cục Giám định là cơ quan thẩm định
 

minhthusct

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
1
Điều 25- Nghị định 59
c) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán phần công nghệ (nếu có) đối với các công trình quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này; tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng các công trình còn lại và công trình lưới điện trung áp.
- Đây là ý kiến của mình. Bạn xem lại mục C khoản 1 Điều 25 nhé.
Ý mình là trường hợp Điện lực tỉnh làm chủ đầu tư thì các công trình đó hầu như có nguồn vốn Tập đoàn điện lực do đó người quyết định đầu tư là trên Tổng của Điện lực ko phải Nhà nước. Do đó trên Tổng sẽ thẩm định thiết kế và dự toán, không phải qua cơ quan quản lý nhà nước
 

lethuya

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
1
Kiểm tra chéo là phương pháp chính đối với công tác quản lý dự án
 

snowkx

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
19
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
Cho mình hỏi:
Bên mình đang đầu tư xây dựng các cột thu phát sóng viễn thông (trạm BTS) có chiều cao dưới 35m và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.
Vậy thẩm quyền thẩm định thiết kế và dự toán các dự án này sẽ do cơ quan chuyên môn chủ trì hay Sở xây dựng chủ trì?
(Nguồn vốn bên mình sử dụng là nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước)
 

daotuananh2110

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Bài viết
122
Điểm thành tích
28
Lĩnh vực
, , Cơ quan quản lý nhà nước
Cho mình hỏi:
Bên mình đang đầu tư xây dựng các cột thu phát sóng viễn thông (trạm BTS) có chiều cao dưới 35m và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.
Vậy thẩm quyền thẩm định thiết kế và dự toán các dự án này sẽ do cơ quan chuyên môn chủ trì hay Sở xây dựng chủ trì?
(Nguồn vốn bên mình sử dụng là nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước)
Xem ai là người quyết định đầu tư thì người đó tổ chức thẩm định các dự án từ cấp 3 trở xuống
 

Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Khóa học Kỹ sư Quantity Surveyor (Kỹ sư QS GXD) tại Hồ Chí Minh khai giảng
  • 680
  • 4
Thời gian là thứ quý giá nhất trong cuộc đời, có đặc điểm: chỉ trôi 1 chiều, hữu hạn và rất nghiệt ngã. Mỗi phút giây trôi qua chúng ta không cách gì lấy lại được, tiền tỷ cũng ko mua lại được. Ở lớp Kỹ sư QS chúng tôi chia sẻ với bạn thứ quý...
Top Bottom