Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

E xin hỏi vấn đề Phát sinh Khối lượng ?

843824

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
13
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
Sinh viên
1. Thông tin chung công trình: chỉ lập BCKTKT.
Cấp QĐ đầu tư: UBND huyện.
Chủ đầu tư: UB xã hoặc Trung Tâm (Ban) QLDA huyện.

2. Các vấn đề cần giải quyết: (em cần hỏi theo các Quy định hiện hành đang hiệu lực (2016))
*** Khi có khối lượng phát sinh - không làm thay đổi TMĐT: trình tự thủ tục sẽ là:
- Lập BB hiện trường để xác định nhu cầu, lý do ... cần tăng giảm KL ...v.v...
- Cần TVTK lập dự toán phát sinh.
+ Trong dự toán phát sinh này: Có cần phải có 2 yếu tố phát sinh tăng và phát sinh giảm không? (nếu ko có giảm KL thì em ko bàn rồi)
- Sau khi lập dự toán Phát sinh này. Khi nào thì CĐT có quyền phê duyệt dự toán phát sinh? Khi nào phải trình cấp QĐ phê duyệt Dự toán PSinh ?
- Sau khi có QĐ phê duyệt Dự toán PSinh - Đv thi công có phải lập thêm Dự toán Trúng thầu - cho phần KL phát sinh này không ? (Hay e nghĩ là: cứ thế mà làm tiếp đến khi làm HS Quyết Toán đv thi công đưa KL PSinh vào luôn là xong?)
- Ký Phụ lục HĐ giữa Đv TC và CĐT.
.....................................................................Trên đây gồm 3 phần e cần hỏi .........................................................
- Dự toán phát sinh tăng giảm ?
- Ai được ký Dự toán phát sinh ?
- Dự toán trúng thầu phần phát sinh có cần không ?
..................................................................... Các bác chỉ giúp e theo Quy định nào - ở đâu - e xin cảm ơn nhé.
 

Vanphuongdlsl

Thành viên có triển vọng
Bài viết
8
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
1. Thông tin chung công trình: chỉ lập BCKTKT.
Cấp QĐ đầu tư: UBND huyện.
Chủ đầu tư: UB xã hoặc Trung Tâm (Ban) QLDA huyện.

2. Các vấn đề cần giải quyết: (em cần hỏi theo các Quy định hiện hành đang hiệu lực (2016))
*** Khi có khối lượng phát sinh - không làm thay đổi TMĐT: trình tự thủ tục sẽ là:
- Lập BB hiện trường để xác định nhu cầu, lý do ... cần tăng giảm KL ...v.v...
- Cần TVTK lập dự toán phát sinh.
+ Trong dự toán phát sinh này: Có cần phải có 2 yếu tố phát sinh tăng và phát sinh giảm không? (nếu ko có giảm KL thì em ko bàn rồi)
- Sau khi lập dự toán Phát sinh này. Khi nào thì CĐT có quyền phê duyệt dự toán phát sinh? Khi nào phải trình cấp QĐ phê duyệt Dự toán PSinh ?
- Sau khi có QĐ phê duyệt Dự toán PSinh - Đv thi công có phải lập thêm Dự toán Trúng thầu - cho phần KL phát sinh này không ? (Hay e nghĩ là: cứ thế mà làm tiếp đến khi làm HS Quyết Toán đv thi công đưa KL PSinh vào luôn là xong?)
- Ký Phụ lục HĐ giữa Đv TC và CĐT.
.....................................................................Trên đây gồm 3 phần e cần hỏi .........................................................
- Dự toán phát sinh tăng giảm ?
- Ai được ký Dự toán phát sinh ?
- Dự toán trúng thầu phần phát sinh có cần không ?
..................................................................... Các bác chỉ giúp e theo Quy định nào - ở đâu - e xin cảm ơn nhé.
Cái này bác nghiên cứu theo Nghị định 37/2015 về hợp đồng xây dựng tại điều 35,36,37,38 Mục 5: Mục điều chỉnh hợp đồng.
Trên đây chưa thấy bác nói là hợp đồng trên là loại hợp đồng gì ( đơn giá cố định, điều chỉnh, hay hợp đồng trọn gói...)
 

843824

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
13
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
Sinh viên
Cái này bác nghiên cứu theo Nghị định 37/2015 về hợp đồng xây dựng tại điều 35,36,37,38 Mục 5: Mục điều chỉnh hợp đồng.
Trên đây chưa thấy bác nói là hợp đồng trên là loại hợp đồng gì ( đơn giá cố định, điều chỉnh, hay hợp đồng trọn gói...)
Dạ xin trả lời a là HĐ Trọn gói.
 

hungboiler

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Công ty tư vấn
Thông thường khi có phát sinh công việc, nhà thầu phải gửi yêu cầu tới tư vấn (hoặc chủ đầu tư) bằng thư chính thức hoặc trong các cuộc họp giao ban rằng: công việc mới này là phần phát sinh thêm, đề nghị tư vấn (hoặc chủ đầu tư) ra thư yêu cầu làm việc này. khi đó nhà thầu mới có cơ sở để đòi tiền

Sau đó, nhà thầu sẽ tiến hành thi công hạng mục này, cùng với đó hoàn thiện hồ sơ đòi tiền cho phần phát sinh này. nộp cho tư vấn.... đợi tư vấn đánh giá .....

Dự toán phát sinh tăng hay giảm ?---> tùy thuộc vào công việc phát sinh, thông thường thì tăng, nếu giảm thì nhà thầu thường ỉm đi
Nhà thầu nộp dự toán (thường là chi phí phát sinh) cho tư vấn. Tư vấn sẽ xem xét và đánh giá.
Mình không hiểu dự toán trúng thầu phát sinh là gì?
 

Vanphuongdlsl

Thành viên có triển vọng
Bài viết
8
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Dạ xin trả lời a là HĐ Trọn gói.
Nếu là hợp đồng trọn gói thì bạn chỉ được tính phần phát sinh ngoài khối lượng hợp đồng thôi, bạn nghiên cứu theo Nghị định đã cho
Dạ xin trả lời a là HĐ Trọn gói.
Đối với hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký.
Trường hợp của bác thì chỉ những công việc chưa có trong hợp đồng thì sẽ được bổ sung đều chỉnh nhưng không được vượt quá giá gói thầu được phê duyệt thì lúc này chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận ký kết bổ sung hợp đồng. trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được ngừoi có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.
 

843824

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
13
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
Sinh viên
Thông thường khi có phát sinh công việc, nhà thầu phải gửi yêu cầu tới tư vấn (hoặc chủ đầu tư) bằng thư chính thức hoặc trong các cuộc họp giao ban rằng: công việc mới này là phần phát sinh thêm, đề nghị tư vấn (hoặc chủ đầu tư) ra thư yêu cầu làm việc này. khi đó nhà thầu mới có cơ sở để đòi tiền

Sau đó, nhà thầu sẽ tiến hành thi công hạng mục này, cùng với đó hoàn thiện hồ sơ đòi tiền cho phần phát sinh này. nộp cho tư vấn.... đợi tư vấn đánh giá .....

Dự toán phát sinh tăng hay giảm ?---> tùy thuộc vào công việc phát sinh, thông thường thì tăng, nếu giảm thì nhà thầu thường ỉm đi
Nhà thầu nộp dự toán (thường là chi phí phát sinh) cho tư vấn. Tư vấn sẽ xem xét và đánh giá.
Mình không hiểu dự toán trúng thầu phát sinh là gì?
E Sorry nhưng hình như bác nói có chổ không phù hợp lắm.
1. Chắc chắn HS phát sinh không được do nhà thầu lập - đưa tư vấn xem xét đánh giá.
Mà tất cả phải do CĐT quyết định. Nếu nhà thầu muốn làm cho nhanh thì có thể làm dùm rồi nhờ TVTK ký vào.
Nhưng phát sinh tăng hay giảm này thì chắc chắn TVGS và CĐT sẽ kiểm tra KL rất kỹ.
Cũng như bác nói - giảm thường ỉm đi ... CĐT biết chứ! Nếu giảm mà ỉm đi thì chả CĐT nào cho phát sinh tăng đâu. Nếu coi bù qua cấn lại được ok thì tự xử.

2. E nói lại quy trình (theo e nghĩ là như thế này): ở đây HĐ trọn gói - và phát sinh ngoài HĐ.
- Có phát sinh thì phải đc thống nhất của các bên: TK, GS, TC và CĐT - cần thiết có thêm cả đơn vị sử dụng. => Lập biên bản xác định ngay tại hiện trường. => CĐT sẽ là người đi xin chủ trương xem có cho PSinh hay ko => UB huyện cho phát sinh => làm dự toán phát sinh => CĐT trình xin thẩm định dự toán phát sinh => UB huyện ra QĐ phê duyệt dự toán PSinh.

E muốn hỏi theo các bác - phần phát sinh mới này ĐVTC có phải dự toán trúng thầu (đại loại như vậy) ?
Vì đương nhiên KL này ko có trong hợp đồng. Nếu ký thêm HĐ thì vẫn chưa đủ cơ sở về phần KL này. Vì như từ đầu đã nói PSinh đến lúc này ĐVTC trên pháp lý vẫn chưa làm gì ngoài việc ký xác nhận vào BB hiện trường. (TK ra dự toán - CĐT xin - UB duyệt)
 

Vanphuongdlsl

Thành viên có triển vọng
Bài viết
8
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Cái này ta không gọi là dự toán trúng thầu. ( gọi là đơn giá trúng thầu hoặc giá trúng thầu)
Phần phát sinh sau khi TVTK lập dự toán phần phát sinh , chủ đầu tư phê duyệt. Thì lúc này chủ đầu tư và nhà thầu cùng nhau thương thảo xem nhà thầu có đồng ý làm tiếp phần phát sinh ngoài hợp đồng này ko, nếu đồng ý thì nhà thầu phải có công văn trình lên chủ đầu tư đồng ý làm phần phát sinh kèm theo đơn giá, khối lượng phát sinh. lúc này CĐT sẽ có cơ sở để lập phụ lục hợp đồng ký kết cùng nhà thầu.
 

bicksay

Thành viên năng động
Bài viết
62
Điểm thành tích
18
Lĩnh vực
Công ty tư vấn
Theo mình nghỉ nếu là HĐ trọng gói thì làm gì có phát sinh giảm nữa, vì cái cục đã ký hợp đồng là cố định rồi, (trừ trường hợp chủ đầu tư bảo là bỏ một hạng mục nào đấy trong cái cục ấy lúc đấy thì chủ đầu tư thương thảo với nhà thầu về việc bỏ các hạng mục đấy đi và ký lại PLHĐ-Đến đây ta gặp một vấn đề hết sức tế nhị là trước đây nhà thầu bỏ giá hạng mục này rất thấp thì giải quyết thế nào? Mọi người cho ý kiến tiếp nhé!) ,Còn về phát sinh tăng của hợp đông trọn gói tức là phải bổ sung thêm một hạng mục khác ngoài thiết kế trong cái cục đã ký, do là phát sinh một hạng mục mói nên nhà thầu chẳng phải làm cái gì,chẳng phải làm biên bản hiện trường gì cả (ông nhà thầu chỉ có trách nhiệm với cục đã ký), chủ đầu tư vẫn làm như một gói thầu mới, thuê tư vấn lập, thẩm định, cấp có thẩm quyền phê duyệt, thương thảo với nhà thầu xem ông có làm không (vấn đề là nếu hạng mục phát sinh này lớn hơn 1 tỷ thì có được thương thảo không hay lại phải đấu thầu?? mọi người cho ý kiến tiếp nhé!) quá trình thương thảo nhà thầu đưa ra giá, nếu thấp hơn dự toán phê duyệt thì ok, ký PLHĐ rồi ông làm tiếp) nếu ông không làm hoặc giá ông đưa ra cao thì tôi gọi nhà thầu khác vào làm hoặc đầu thầu nếu hạng mục lớn hơn 1 tỷ!
Đây là ý kiến của riêng mình, hợp đồng trọn gói còn rất nhiều vấn đề rất khó giải quyết trong thực tế! mong mọi người đóng góp ý kiến!
 

manhcuong153

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
22
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Theo mình nghỉ nếu là HĐ trọng gói thì làm gì có phát sinh giảm nữa, vì cái cục đã ký hợp đồng là cố định rồi, (trừ trường hợp chủ đầu tư bảo là bỏ một hạng mục nào đấy trong cái cục ấy lúc đấy thì chủ đầu tư thương thảo với nhà thầu về việc bỏ các hạng mục đấy đi và ký lại PLHĐ-Đến đây ta gặp một vấn đề hết sức tế nhị là trước đây nhà thầu bỏ giá hạng mục này rất thấp thì giải quyết thế nào? Mọi người cho ý kiến tiếp nhé!) ,Còn về phát sinh tăng của hợp đông trọn gói tức là phải bổ sung thêm một hạng mục khác ngoài thiết kế trong cái cục đã ký, do là phát sinh một hạng mục mói nên nhà thầu chẳng phải làm cái gì,chẳng phải làm biên bản hiện trường gì cả (ông nhà thầu chỉ có trách nhiệm với cục đã ký), chủ đầu tư vẫn làm như một gói thầu mới, thuê tư vấn lập, thẩm định, cấp có thẩm quyền phê duyệt, thương thảo với nhà thầu xem ông có làm không (vấn đề là nếu hạng mục phát sinh này lớn hơn 1 tỷ thì có được thương thảo không hay lại phải đấu thầu?? mọi người cho ý kiến tiếp nhé!) quá trình thương thảo nhà thầu đưa ra giá, nếu thấp hơn dự toán phê duyệt thì ok, ký PLHĐ rồi ông làm tiếp) nếu ông không làm hoặc giá ông đưa ra cao thì tôi gọi nhà thầu khác vào làm hoặc đầu thầu nếu hạng mục lớn hơn 1 tỷ!
Đây là ý kiến của riêng mình, hợp đồng trọn gói còn rất nhiều vấn đề rất khó giải quyết trong thực tế! mong mọi người đóng góp ý kiến!
Đến bây giờ đọc cmt của bạn này mới là chuẩn nhất
 

Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Khóa học Kỹ sư Quantity Surveyor (Kỹ sư QS GXD) tại Hồ Chí Minh khai giảng
  • 692
  • 4
Thời gian là thứ quý giá nhất trong cuộc đời, có đặc điểm: chỉ trôi 1 chiều, hữu hạn và rất nghiệt ngã. Mỗi phút giây trôi qua chúng ta không cách gì lấy lại được, tiền tỷ cũng ko mua lại được. Ở lớp Kỹ sư QS chúng tôi chia sẻ với bạn thứ quý...
Top Bottom