Định mức chi phí hoạt động của đơn vị QLDA thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo đối tác công tư số 1191/QĐ-BXD ngày 17/11/2017

Thành viên đã xem (Total:4)

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD