Công bố giá VLXD tỉnh Bắc Ninh năm 2011

Thành viên đã xem (Total:0)

thongktnl

Thành viên cực kỳ nhiệt tình
#1
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện kèm theo văn bản số 01/2011/CB-SXD ngày 15/3/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh
 

Attachments

tuan7788

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
#2
Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện kèm theo văn bản số 02/2011/CB-SXD ngày 29/4/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh
 

Attachments

dinhhungdhxd

Thành viên có triển vọng
#3
Công bố giá 03/2011/CB-SXD tỉnh Bắc Ninh

Dưới đây là công bố giá 03/2011/CB-SXD tỉnh Bắc Ninh ra ngày 20/07/2011 áp dụng cho địa bàn Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện còn lại ( thời gian bắt đầu áp dụng từ ngày 01/07/2011)
 

Attachments

vietdung_tht

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
#4
Thông báo giá số 04/2011 tinh Bắc Ninh ngày 31/10/2011

File hơi lớn nên minh chia nho file. Tải về giải nén nhé!
 

Attachments

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
#5
Công bố giá VLXD tháng 7

Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo công bố số 03/2011/CB-SXD ngày 20/07/2011 của sở Xây Dựng Bắc Ninh (gửi bạn xuanthanh1982 và các đồng nghiệp báo giá VLXD tháng 7 Bắc Ninh)
nguồn: khogia.vn
 

Attachments

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD