Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

bvtc

  1. Mrbe0

    Ủy quyền phê duyệt TK BVTC

    Chào các bác, E đang làm dự án PPP, CĐT ủy quyền cho TVGS thực hiện việc chấp thuận và phê duyệt TKBVTC (dự án thiết kế 3 bước). Theo các bác như vậy có phù hợp hay không nếu vận dụng điểm c Khoản 2 Điều 3 TT 13/2013/TT-BXD?
Top Bottom