Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Members Who Liked Message #1

 1. dinhtuan16qx

  Thành viên mới
  26
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 2. Manh Le

  Thành viên mới
  27
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 3. yanse_taiyang

  Thành viên nhiều triển vọng
  • Bài viết
   11
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 4. h2q08

  Thành viên mới
  • Bài viết
   3
  • Thích
   1
  • Điểm thành tích
   3
 5. phuquy5487

  Thành viên mới
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 6. caheo604

  Thành viên mới
  35
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 7. pvc

  Thành viên mới
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 8. hoa45k

  Thành viên mới
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
  • Bài viết
   0
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   0
 9. thuyred

  Thành viên mới
  37
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 10. songhongbaoloc

  Thành viên rất triển vọng
  34
  • Bài viết
   23
  • Thích
   10
  • Điểm thành tích
   3
 11. ngocthang.ctp

  Thành viên mới
  • Bài viết
   4
  • Thích
   1
  • Điểm thành tích
   3
 12. longlanhdongsong

  Thành viên năng động
  • Bài viết
   71
  • Thích
   16
  • Điểm thành tích
   8
 13. Thanhcong82

  Thành viên có triển vọng
  36
  • Bài viết
   9
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 14. snow wolf

  Thành viên mới
  • Bài viết
   3
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 15. ps8x766

  Thành viên mới
  31
  • Bài viết
   2
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
 16. bhhlive

  Thành viên rất triển vọng
  48
  • Bài viết
   26
  • Thích
   0
  • Điểm thành tích
   1
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên