Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thi công xây dựng công trình

Kỹ thuật thi công

Chủ đề
211
Bài viết
684
Chủ đề
211
Bài viết
684

Biện pháp thi công

Chủ đề
520
Bài viết
2.604
Chủ đề
520
Bài viết
2.604

Quy trình, công nghệ thi công

Chủ đề
10
Bài viết
15
Chủ đề
10
Bài viết
15

Kế hoạch, tiến độ thi công

Chủ đề
27
Bài viết
70
Chủ đề
27
Bài viết
70
Trả lời
0
Đọc
3.435
Trả lời
0
Đọc
1.919