Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn XDDD & CN

Chủ đề
207
Bài viết
724
Chủ đề
207
Bài viết
724

Tiêu chuẩn nước ngoài

Chủ đề
2
Bài viết
5
Chủ đề
2
Bài viết
5

Tiêu chuẩn giao thông

Chủ đề
86
Bài viết
275
Chủ đề
86
Bài viết
275

Tiêu chuẩn thủy lợi

Chủ đề
51
Bài viết
205
Chủ đề
51
Bài viết
205

Tiêu chuẩn vật liệu

Chủ đề
102
Bài viết
347
Chủ đề
102
Bài viết
347

Tiêu chuẩn khác

Chủ đề
90
Bài viết
236
Chủ đề
90
Bài viết
236
A
Trả lời
5
Đọc
63.093
Trả lời
14
Đọc
63.576
Trả lời
15
Đọc
112.236
P
Trả lời
38
Đọc
60.253