Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hồ sơ, tài liệu mẫu...

Hồ sơ, tài liệu mẫu và các dữ liệu khác

Hồ sơ, tài liệu mẫu

Chủ đề
508
Bài viết
1.937
Chủ đề
508
Bài viết
1.937

Các dữ liệu khác

Chủ đề
69
Bài viết
248
Chủ đề
69
Bài viết
248

Phim ảnh công trình

Chủ đề
33
Bài viết
117
Chủ đề
33
Bài viết
117

Nơi gửi bài viết xin tài liệu

Chủ đề
163
Bài viết
388
Chủ đề
163
Bài viết
388