Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hoạt động diễn đàn

Trả lời
2
Đọc
2K
Trần Duy Khoa
W
Trả lời
1
Đọc
2K
W
Trả lời
0
Đọc
2K
webmaster
W
Trả lời
5
Đọc
3K
haydoiday
W
Trả lời
0
Đọc
4K
webmaster
H
Trả lời
7
Đọc
7K
phuctpv
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom