Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Giá và chi phí xây dựng

Định mức dự toán

Chủ đề
420
Bài viết
1.373
Chủ đề
420
Bài viết
1.373

Giá ca máy

Chủ đề
225
Bài viết
936
Chủ đề
225
Bài viết
936

Chỉ số giá, suất vốn đầu tư

Chủ đề
124
Bài viết
311
Chủ đề
124
Bài viết
311

Giá nhiên liệu, năng lượng

Giá nhiên liệu, năng lượng các thời điểm phục vụ xây dựng đơn giá, điều chỉnh dự toán
Chủ đề
53
Bài viết
205
Chủ đề
53
Bài viết
205

Đơn giá đất

Chủ đề
67
Bài viết
215
Chủ đề
67
Bài viết
215
Trả lời
2
Đọc
1.541
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên