Em cũng mới bắt đầu làm dự toán nên gặp rất nhiều khó khăn, em có 1 số vấn đề mong các anh chị chỉ giúp:
Em đang làm công trình có 2 tầng hầm, theo bản vẽ thiết kế thi công cos mặt đất tự nhiên cos - 1.35
Cos nền tầng hầm II là cos - 6.6
Cos sàn tầng hầm I là cos -3.3
Cos sàn tầng I là cos 0.00
Công trình có mặt bằng thi công rộng, kho tập kết vật liệu cách tâm công trình khoảng 45m (Theo Phương Ngang)
Khi tính toán bổ xung thêm phần vận chuyển ngoài cự ly 30m(các đầu công việc trong đơn giá tính trong nội bộ 30m)
- Vậy phần vận chuyển ngoài cự ly 30m tính như thế nào,
- Cấu kiện nào nằm ngoài 30m so với bãi tập kết vật liệu mới được tính hay để đơn giản tâm công trình cách bài tập kết vật liệu 30m thì cấu kiện nào cũng được tính?
- Tính Khoảng cách từ bãi tập kết vật liệu đến tâm công trình(Tâm cấu kiện) theo phương đứng + Phương Ngang hay theo phương chéo x K (k: hệ số khó khăn đường đi, do đi xuống dốc, K được tính như thế nào?)
- Theo như trong Định Mức 1776 dự toán chiều cao trong định mức là chiều cao tính từ cos 0.00 đến cos <4m; 16m...
Vậy khi đã tính vận chuyển ngoài cự ly từ bãi tập kết vật liệu đến chân cấu kiện (đến Cos -6.6) thì chiều cao lắp dựng tính từ chân cấu kiện tính lên hay vẫn tính từ cos 0.00 xuống.
Đối với Công tác coppha, cốt thép, Bê tông của tầng hầm II, thì áp mã Công tác coppha, cốt thép, Bê tông của SÀN hay NỀN.
Phần Bơm nước công trình: trong thong tư 04/2010/BXD phần bơm nước được tính trong Chi Phí Trực Tiếp. Đối với công trình Dân Dụng có tầng ngầm, lượng nước ngầm lớn thì phần chi phí bơm nước trong chi phí trực tiếp đã đủ chưa, hay phải tính 1 mã riêng (mã TT).
- Thi công móng có đổ Bê tông lót, thì có được áp dụng thêm mã "Vệ Sinh Nền Móng Trước Khi Đổ BT"?
- Đường Công Vụ Trong Nội Bộ Công Trình được tính trong chi phí nào?
- Công trình của em có 2 tầng hầm, thi công 2 tầng hầm này thì toàn bộ chi phí nhân công được tính nhóm lương Nhóm III không?
Em Xin chân thành cảm ơn.