Em mới đi làm nếu học sẽ ko đủ điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá ak