Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 14
 1. #1
  Thành viên rất xuất sắc levinhxd's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  947
  Đã bấm Like
  328
  Được Like 2,178 lần ở 390 bài viết

  Các văn bản hướng dẫn lập dự toán công trình (cập nhật tháng 2-2011)

  CÁC VĂN BẢN CĂN CỨ ĐỂ LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
  (cập nhật đến 22.02.2011)

  Xin lưu ý: Có nhiều văn bản có thể đã hết hiệu lực nhưng vẫn có thể phục vụ việc lập dự toán, lập hồ sơ thanh quyết toán nên vẫn được thống kê trong list này. Ngoài ra do mức độ hiểu biết còn hạn chế, nhiều văn bản chưa được thống kê vào đây, kính mong các đồng nghiệp bổ sung để chúng ta có thể hoàn thiện hệ thống văn bản giúp ích cho việc lập dự toán công trình!
  Trân trọng cảm ơn! (levinhxd)
  1,Các văn bản chính:
  - Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
  - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;
  - Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Thay thế cho nghị định 99/2007/NĐ-CP)
  - Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt nam có thuê mướn lao động; (Thay thế cho nghị định 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009)
  - Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; (Thay thế thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007)
  - Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
  - Thông tư số 17/2000/TT-BXD ngày 29/12/2000 Hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng
  - Thông tư 129/2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng;
  2, Định mức – Đơn giá:
  - Định mức số 1776/BXD-VP của Bộ Xây dựng - ĐM Phần Xây dựng;
  - Định mức số 1777/BXD-VP của Bộ Xây dựng - ĐM Phần Lắp đặt công bố;
  - Định mức số 1779/BXD-VP của Bộ Xây dựng - ĐM Phần Khảo sát;
  - Định mức số 1780/BXD-VP của Bộ Xây dựng - ĐM Phần thí nghiệm xây dựng
  - Định mức số 1781/BXD-VP của Bộ Xây dựng – ĐM Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.
  - Định mức số 1782/BXD-VP của Bộ Xây dựng – ĐM phần lắp máy và thiết bị công nghệ
  - Định mức số 1783/BXD-VP của Bộ Xây dựng - ĐM Phần truyền dẫn phát sóng truyền hình
  - Định mức số 1784/BXD-VP của Bộ Xây dựng - ĐM Vật tư
  - Định mức số 1129/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng - ĐM Phần sửa chữa (Thay thế ĐM 1778)
  - Bảng giá ca máy 257/BTTTT-KHTC của Bộ Truyền thông thông tin với công trình bưu chính viễn thông
  - Định mức 257/BTTTT-KHTC của Bộ Truyền thông thông tin – ĐM XD công trình bưu chính viễn thông
  - Định mức số 273/2007/BXD-VP của Bộ xây dựng – ĐM phần Duy trì cây xanh đô thị;
  - Định mức số 2274/BXD-VP của Bộ xây dựng – ĐM phần Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng
  - Định mức số 6060/QĐ-BCT của Bộ Công thương – ĐM phần chuyên ngành Lắp đặt trạm biến áp.
  - Định mức số 6061/QĐ-BCT của Bộ Công thương – ĐM phần chuyên ngành Xây lắp đường dây tải điện.
  - Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
  vv………
  - Đơn giá định mức dự toán các loại công tác Khảo sát, Lắp đặt, Xây dựng …..do địa phương, các Bộ công bố;
  - Công bố giá vật liệu của Địa phương, giá vật liệu thị trường, giá vật liệu do Chủ đầu tư phê duyệt vv…
  3, Các văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán:
  - Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng (Điều chỉnh cho mức lương 350.000 đ);
  - Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng (Điều chỉnh cho mức lương 450.000 đ);
  - Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng (Điều chỉnh cho mức lương 540.000 đ);
  - Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng ;
  - Công văn 920/BXD-KTXD ngày 25/05/2010 của Bộ Xây dựng;
  -Văn bản hướng dẫn của từng tỉnh thành;
  -Văn bản hướng dẫn của các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty vv…;
  -Văn bản hướng dẫn của Chủ đầu tư;
  4,Các văn bản về tính tiền lương nhân công, tính giá ca máy:
  *Chế độ tiền lương, phụ cấp:
  -Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;
  - Nghị định số 108/2010/NĐ-CP 29/10/2010 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
  -Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội ngày 05/01/2005 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc;
  -Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội ngày 05/01/2005 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm;
  -Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội ngày 05/01/2005 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động;
  -Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm ;
  -Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp lưu động ;
  -Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại;
  -Thông tư số 08/2005/TT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ;
  -Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm ;
  -Thông tư số 10/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp thu hút ;
  -Thông tư liên tịch số Số: 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực;
  - Các văn bản khác của tỉnh, thành phố hướng dẫn chế độ phụ cấp, tiền lương
  * Đơn giá ca máy:
  - Thông tư 06/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (Thay thế cho Thông tư 07/2007)
  - Bảng công bố giá ca máy các địa phương, các ngành, các Chủ đầu tư vv…
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  Hạnh phúc là sẻ chia www.levinhxd.com
    Trả lời kèm trích dẫn

 2. Có 32 thành viên Like bài viết này của bạn levinhxd:

  bachecc (13-05-2016), bahungbk (09-08-2014), binhlam80 (31-07-2012), cavang234 (04-06-2012), ChienOanh (12-01-2013), do.vuhai (21-03-2017), family@ (31-05-2013), h4jlu4 (24-07-2012), hero1982 (10-01-2013), HUUGIANG_90 (29-03-2012), huytk1 (23-04-2015), hvtuqt (19-07-2012), lephongctbghg (25-04-2012), lequangnam248@gmail.com (10-07-2012), lethilehuyen1983 (02-10-2012), maingocquan (04-05-2012), minhdungonly (01-11-2015), mrpda87 (26-06-2012), ps8x766 (20-09-2013), pure (25-06-2012), QUOCAN43C1 (22-08-2012), thieungoccuong (23-05-2012), TLinh Pecc1 (29-05-2012), tranvanchau (03-04-2014), tranvanthanhcb1 (06-10-2015), truymong (03-04-2012), tuan nghia (12-07-2012), tuanngoc0612 (21-06-2012), tuongduyhung2011 (30-10-2015), vantuannguyen (04-04-2014), vuquanghuy (07-05-2013), winnereps (24-05-2012)

 • #2
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  Apr 2010
  Bài viết
  1
  Đã bấm Like
  0
  Được Like 0 lần ở 0 bài viết
  Cho em hỏi, bây giờ làm dự toán thì phần phân loại công trình sử dụng thông tư nghị định nào ạ.
  Nghị định 109 hay thông tư 33. Nhưng trong thông tư 33 lại không có phân loại công trình giao thông.
  em đang làm một đoạn đường ở Gia Lâm, nếu theo nghị định 109 thì nó thuộc công trình giao thông, nhưng
  nếu theo thông tư 33 thì lại là công trình hạ tầng kĩ thuật đô thị.
  Anh giai thich giúp em với.
    Trả lời kèm trích dẫn

 • #3
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Sep 2009
  Bài viết
  9
  Đã bấm Like
  0
  Được Like 0 lần ở 0 bài viết
  Bác Vinh ơi cho em hoi nếu như lập dự toán mới thi áp dụng hệ số như công văn 920 áp dung nghi định 108CP hai hệ số khác nhau thi em phải làm theo hệ số nào ạ!
  Hay em cứ áp dung công văn 920 cua bộ xây dựng. roi sau này làm điều chỉnh dự toán ha anh
  Sửa lần cuối bởi mitom_boy2005; 19-04-2011 lúc 04:07 PM.
    Trả lời kèm trích dẫn

 • #4
  Thành viên rất xuất sắc levinhxd's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  947
  Đã bấm Like
  328
  Được Like 2,178 lần ở 390 bài viết
  Các bạn có thể tham khảo công văn trả lời của Bộ xây dựng về việc điều chỉnh dự toán năm 2011 ở đây:

  http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn...82010n-cp.html
  Hạnh phúc là sẻ chia www.levinhxd.com
    Trả lời kèm trích dẫn

 • #5
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  2
  Đã bấm Like
  0
  Được Like 0 lần ở 0 bài viết
  Chào Anh chị E !

  Mình là thành viên mới của diễn đàn, có câu hỏi nhờ các Anh chị E giúp với !
  Trong định mức 1776 .
  Có dòng cuối nghi các thông số từ 11 đến 14 và từ 21 đến 24 cụ thể trong Mã AC 32100 Công tác khoan tạo lỗ trên cạn !
  Mình không biết thống số đó là gì, Mong các Anh Chị Em professors cho mình biết với nhé . Thanks
    Trả lời kèm trích dẫn

 • #6
  Thành viên rất xuất sắc levinhxd's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  947
  Đã bấm Like
  328
  Được Like 2,178 lần ở 390 bài viết
  Trích dẫn Gửi bởi luyenlinh Xem bài viết
  Trong định mức 1776 .
  Có dòng cuối nghi các thông số từ 11 đến 14 và từ 21 đến 24 cụ thể trong Mã AC 32100 Công tác khoan tạo lỗ trên cạn !
  Mình không biết thống số đó là gì, Mong các Anh Chị Em professors cho mình biết với nhé . Thanks
  Là tên của Mã hiệu thôi bạn:
  Mã AC.321xx là Khoan vào đất trên cạn, Số xx phía sau lần lượt là 11-14 thể hiện cho đường kính từ 800-1400mm tương đương với loại máy TRC-15, và lần lượt là 21-24 thể hiện cho đường kính 800-1400 tương đương với loại máy EDKH, Soilmex.
  Ví dụ: Mã AC.32121 là Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan EDKH đường kính 800mm!
    Trả lời kèm trích dẫn

 • Thành viên sau đã Like bài của bạn levinhxd:

  tantrangdo (24-05-2012)

 • #7
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  2
  Đã bấm Like
  0
  Được Like 0 lần ở 0 bài viết
  Cảm ơn Thầy Lê Vinh, E là học viên của lớp Đo bóc khối lượng khóa 24/5
  Vì E chuyên làm vốn nước ngoài nên lần đầu làm quen với định mức mà
  Có nhiều điều cần hỏi Thầy mong thầy tạo điều kiện giúp đỡ!
  1 lần nữa xin cảm ơn Thầy
  !
    Trả lời kèm trích dẫn

 • #8
  Thành viên mới _BuiCongTu_'s Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2011
  Bài viết
  22
  Đã bấm Like
  14
  Được Like 47 lần ở 7 bài viết
  Công văn 887-BXD-KTXD ngày 07/06/2011 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011.
  Theo hình trên thì tỉnh Bắc Cạn đã in sao lại để hướng dẫn sử dụng cho tỉnh của mình
  Như vậy với công văn này, các nhà thầu sẽ có thêm cơ sở để đề nghị chủ đầu tư tính thêm chi phí nhân công, ca máy cho gói thầu ký kết trước thời điểm mức lương tối thiểu mới có hiệu lực bằng cách tính lại gói thầu với hệ số nhân công ca máy mới phù hợp với MLTT mới. Mình lấy ví dụ như ở HCM hiện nay sử dụng Knc = 2.8, Kmtc = 1.34 có thể xin bù thêm theo công văn này là Knc = 3.86, Kmtc = 1.52. Xin mọi người cho ý kiến
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  Archtrends: Bui Khoa Nam
  0964 598 275 - 0937 957 108
  Email: thietkehighland@gmail.com
  Facebook: https://www.facebook.com/archtrends
    Trả lời kèm trích dẫn

 • Có 3 thành viên Like bài viết này của bạn _BuiCongTu_:

  lequangnam248@gmail.com (10-07-2012), tridungcon (30-11-2012), vuquanghuy (07-05-2013)

 • #9
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Sep 2007
  Bài viết
  18
  Đã bấm Like
  27
  Được Like 5 lần ở 2 bài viết
  duoc biet anh levinh hoc rong tai cao. xin anh chi giao cho em cai nay cai
  trong he so dieu chinh nhan cong la Knc*Knhom*(1+F1/hn1+F2/hn2)
  trong đó F1 là hệ số phụ cấp khu vực...vậy còn F2, hn2 là hệ số gì và tại sao trong các dự toán tính của các tỉnh đều không tính đến (F2/hn2 ) vì sao thế anh lêvinh
    Trả lời kèm trích dẫn

 • #10
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  Aug 2008
  Bài viết
  4
  Đã bấm Like
  39
  Được Like 1 lần ở 1 bài viết
  http://www.giaxaydung.vn/diendan/f96/huong-dan-dieu-chinh-cac-he-so-trong-du-toan-cong-trinh-24948.html

  B
  ạn ơi. Mình thấy ở đây anh Lê Vinh nói rõ rồi mà cả văn bản kèm theo nữa.
    Trả lời kèm trích dẫn

 • Thành viên sau đã Like bài của bạn nguyenkhachiep:

  vuquanghuy (07-05-2013)

 • Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối

  Các Chủ đề tương tự

  Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •  

  © Cty Giá xây dựng - GP của Cục Báo chí - Bộ TT&TT số 323/GP-CBC ngày 11/07/2008.
  Người chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh.
  Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin, tài liệu từ giaxaydung.vn
  Powered by vBulletin| Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.

  Địa chỉ: Toà nhà số 2A/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
  Tel: 04.3 5682482, Fax: 04.3 5682483
  Email: theanh@giaxaydung.com
  Theo giờ GMT +8. Bây giờ là 06:04 PM.