Ai có mẫu bản vẽ hoàn chỉnh giếng khoan nước ngầm cho minh xin. Cách khắc phục khi khoan tới tầng chứa cát phải khắc phục như thế nào để khỏi phải sập tầng chứa cát. Đang cần gấp bác nào có cho mình xin. thank trước nha!!!!!!!!!!
Địa chỉ mail : the_wind082@yahoo.com