Các bác ơi. Em đang lập dự toán một công trình đường giao thông ở tỉnh Thái Bình nhưng trong thông báo giá của Thái Bình không có giá đất đắp lề đường mà chỉ có giá nhân công đắp. Vậy căn cứ vào đâu để tính giá thành đất đắp vì khi thi công phải mua đất để đắp lề.
Cảm ơn các bác nhiều nhiều...