Tôi xin hỏi: những dự án đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng có vốn đầu tư dưới 7 tỷ đồng (vốn đầu tư cá nhân) thì có cần lập Thiết kế kỹ thuật hay không? Nếu có thì do ai thẩm định (Sở Công thương thẩm định có đúng không?).