Chỗ mình sử dụng vốn ngân sách nhà nước nên rất nhiều thủ tục rườm rà. Hiện mình phải lập phương án cho việc sửa chữa lớn một tài sản cố định nhưng giờ mình không biết quy trình thực hiện như thế nào? Lấy những căn cứ pháp lý nào? Việc sửa chữa lớn tài sản cố định được quy định tại những văn bản pháp luật nào?

Làm ơn hướng dẫn giúp mình với, mới vô làm nên không biết làm thế nào cả