Tôi đang cần form: "Quyết định phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư bị huỷ bỏ". Bác nào có thì gửi cho tôi theo địa chỉ mail: anhdn@vaco.com.vn
Cám ơn các bác nhiều.