Hien nay toi duoc giao lam TVGS cho 1 cong trinh rai tham mo rong mat duong be tong nhua. Tuy nhien, be rong dai thi cong mo rong hep qua, chi 1,5m. Toi chua biet cach xu ly the nao de may rai duoc lop be tong nhua lop duoi (mat duong gom 2 lop be tong nhua) ma khong ap dung bien phap thi cong thu cong. Ai biet xin chi giao?