Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 27
 1. #1
  Thành viên tích cực vietbac's Avatar
  Ngày tham gia
  Oct 2007
  Bài viết
  73
  Đã bấm Like
  31
  Được Like 96 lần ở 20 bài viết

  Danh mục Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng

  PHỤ LỤC 7
  ( Kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 )

  HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH
  1. Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình:
  A. HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG-HỢP ĐỒNG
  1. Quyết định về chủ trương đầu tư kèm theo Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.
  2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc dự án thành phần của cấp có thẩm quyền kèm theo Dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi);
  3. Các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở;
  4. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư;
  5. Văn bản của các cơ quan quản lý có thẩm quyền về: chấp thuận cho phép sử dụng công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào như: cấp điện (đấu nối vào hệ thống cấp điện chung), sử dụng nguồn nước, khai thác nước ngầm, khai thác khoáng sản, khai thác mỏ, cấp nước (đấu nối vào hệ thống cấp nước chung), thoát nước (đấu nối vào hệ thống nước thải chung), đường giao thông bộ-thuỷ, an toàn của đê (công trình chui qua đê, gần đê, trong phạm vi bảo vệ đê …), an toàn giao thông (nếu có), phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, phê duyệt Phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập…;
  6. Quyết định cấp đất, thuê đất của cơ quan thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất;
  7. Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;
  8. Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu tư vấn, nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây dựng và các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu này;
  9. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng kể cả các nhà thầu nước ngoài thực hiện gói thầu theo quy định.
  B. HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG-THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
  1. Báo cáo khảo sát xây dựng công trình;
  2. Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng;
  3. Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật của chủ đầu tư phê duyệt kèm theo: hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo);
  4. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo);
  5. Văn bản kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế 3 buớc hoặc văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế 1 bước của chủ đầu tư;
  6. Báo cáo thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (nếu có);
  7. Biên bản nghiệm thu các bước thiết kế;
  8. Quy trình bảo trì công trình xây dựng (công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình).
  C. HỒ SƠ THI CÔNG-NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
  1. Bản vẽ hoàn công các bộ phận công trình, hạng mục công trình và toàn bộ công trình hoàn thành về kiến trúc, kết cấu, lắp đặt thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình, hoàn thiện... (có danh mục bản vẽ kèm theo);
  2. Các chứng chỉ xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận sự phù hợp chất lượng của sản phẩm ệu sử dụng trong công trình theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan;
  3. Các phiếu kết quả thí nghiệm xác nhận chất lượng sản phẩm (nếu có) sử dụng trong công trình do các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận thực hiện;
  4. Kết quả kiểm định chất lượng sản phẩm (nếu có) của các tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng hoặc thông báo kết quả kiểm tra chất lượng (nếu có) của các tổ chức có tư cách pháp nhân được nhà nước quy định;
  5. Các biên bản nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng, kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, chạy thử trong quá trình thi công và hoàn thành công trình (có danh mục biên bản, kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh kèm theo);
  6. Các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
  7. Các tài liệu đo đạc, quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình, toàn bộ công trình và các công trình lân cận trong phạm vi lún ảnh hưởng trong quá trình xây dựng;
  8. Nhật ký thi công xây dựng công trình và nhật ký giám sát của chủ đầu tư (nếu có);
  9. Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình;
  10. Quy trình vận hành khai thác công trình;
  11. Văn bản (biên bản) nghiệm thu, chấp thuận hệ thống kỹ thuật, công nghệ đủ điều kiện sử dụng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về:
  a) Chất lượng sản phẩm nước sinh hoạt;
  b) Sử dụng các chất chống thấm thi công các hạng mục công trình cấp nước;
  c) Phòng cháy chữa cháy, nổ;
  d) Chống sét;
  đ) An toàn môi trường;
  e) An toàn lao động, an toàn vận hành;
  g) Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);
  h) Chỉ giới đất xây dựng;
  i) Đấu nối với công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông...);
  k) An toàn đê điều (nếu có), an toàn giao thông (nếu có), an toàn đập hồ chứa;
  l) Thông tin liên lạc (nếu có)
  m) Các văn bản có liên quan (nếu có)
  12. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có);
  13. Báo cáo của tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với những bộ phận, hạng mục công trình hoặc công trình có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng trước khi chủ đầu tư nghiệm thu (nếu có);
  14. Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực hoặc Giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (nếu có)
  15. Thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương về sự tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (nếu có);
  16. Thông báo ý kiến đánh giá của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng (đối với công trình thuộc danh mục kiểm tra) Biên bản Nghiệm thu xác nhận chất lượng công trình xây dựng (đối với công trình thuộc danh mục nghiệm thu)

  2. Hình thức, quy cách hồ sơ hoàn thành công trình

  a) Các bản vẽ thiết kế phải được lập theo quy định tại Điều 15 Nghị định 209/2004/NĐ-CP và phải được chủ đầu tư hoặc đại diện được uỷ quyền của chủ đầu tư xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu đã phê duyệt theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 và phụ 5 của Thông tư này.
  b) Các bản vẽ hoàn công phải được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục 6 của Thông tư này.
  c) Hồ sơ hoàn thành công trình được bảo quản trong hộp theo khổ A4 hoặc bằng các phương pháp khác phù hợp, bìa hộp ghi các thông tin liên quan tới nội dung lưu trữ trong hộp.
  Thuyết minh và bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng có thể được lưu trữ dưới dạng băng từ, đĩa từ hoặc vật mang tin phù hợp.
  đ) Các văn bản quan trọng trong hồ sơ hoàn thành công trình như quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật (trường hợp chỉ phải lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật), văn bản kết quả thẩm định thiết kế, quyết định phê duyệt thiết kế, biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, biên bản bàn giao công trình ... được lưu trữ bằng bản chính. Trường hợp không còn bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp.
  4. Số lượng bộ hồ sơ hoàn thành công trình do chủ đầu tư và các nhà thầu thỏa thuận nêu trong hợp đồng.
    Trả lời kèm trích dẫn

 2. Có 18 thành viên Like bài viết này của bạn vietbac:

  7626411 (14-01-2016), buihuybang (31-03-2016), danhluu (03-02-2015), giangcoi307 (22-08-2014), huyhungth (24-11-2012), HuynhTanNgoc (06-05-2016), huytien1985 (04-07-2012), khiemnb (28-09-2017), kieumanhtu (12-01-2015), KimThien (31-12-2014), knbueh (28-01-2015), ngoctuxd1 (05-07-2016), nhim_kute_78 (15-11-2016), nttrungkta (25-04-2016), Quiet Quasimodo (14-07-2012), trunghai2014 (03-08-2015), viettq92 (29-02-2016)

 • #2
  phamthephu83
  Kh?ch gh? th?m, ch?a l? th?nh vi
  bác nào có mẫu, bộ hồ sơ nghiệm thu về công trình xây dựng đường cho em với.
  em đang cần gấp.
  gửi vào mail : phamthephu83@gmail.com
  mong các bác giúp đỡ.
  cám ơn các bác.
    Trả lời kèm trích dẫn

 • #3
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  Oct 2008
  Bài viết
  4
  Đã bấm Like
  1
  Được Like 7 lần ở 2 bài viết

  Hồ sơ hoàn thành công trình

  Trích dẫn Gửi bởi vietbac Xem bài viết
  PHỤ LỤC 7
  ( Kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 )

  HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH
  1. Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình:
  A. HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG-HỢP ĐỒNG
  1. Quyết định về chủ trương đầu tư kèm theo Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.
  2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc dự án thành phần của cấp có thẩm quyền kèm theo Dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi);
  3. Các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở;
  4. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư;
  5. Văn bản của các cơ quan quản lý có thẩm quyền về: chấp thuận cho phép sử dụng công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào như: cấp điện (đấu nối vào hệ thống cấp điện chung), sử dụng nguồn nước, khai thác nước ngầm, khai thác khoáng sản, khai thác mỏ, cấp nước (đấu nối vào hệ thống cấp nước chung), thoát nước (đấu nối vào hệ thống nước thải chung), đường giao thông bộ-thuỷ, an toàn của đê (công trình chui qua đê, gần đê, trong phạm vi bảo vệ đê …), an toàn giao thông (nếu có), phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, phê duyệt Phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập…;
  6. Quyết định cấp đất, thuê đất của cơ quan thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất;
  7. Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;
  8. Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu tư vấn, nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây dựng và các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu này;
  9. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng kể cả các nhà thầu nước ngoài thực hiện gói thầu theo quy định.
  B. HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG-THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
  1. Báo cáo khảo sát xây dựng công trình;
  2. Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng;
  3. Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật của chủ đầu tư phê duyệt kèm theo: hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo);
  4. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo);
  5. Văn bản kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế 3 buớc hoặc văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế 1 bước của chủ đầu tư;
  6. Báo cáo thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (nếu có);
  7. Biên bản nghiệm thu các bước thiết kế;
  8. Quy trình bảo trì công trình xây dựng (công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình).
  C. HỒ SƠ THI CÔNG-NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
  1. Bản vẽ hoàn công các bộ phận công trình, hạng mục công trình và toàn bộ công trình hoàn thành về kiến trúc, kết cấu, lắp đặt thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình, hoàn thiện... (có danh mục bản vẽ kèm theo);
  2. Các chứng chỉ xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận sự phù hợp chất lượng của sản phẩm ệu sử dụng trong công trình theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan;
  3. Các phiếu kết quả thí nghiệm xác nhận chất lượng sản phẩm (nếu có) sử dụng trong công trình do các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận thực hiện;
  4. Kết quả kiểm định chất lượng sản phẩm (nếu có) của các tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng hoặc thông báo kết quả kiểm tra chất lượng (nếu có) của các tổ chức có tư cách pháp nhân được nhà nước quy định;
  5. Các biên bản nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng, kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, chạy thử trong quá trình thi công và hoàn thành công trình (có danh mục biên bản, kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh kèm theo);
  6. Các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
  7. Các tài liệu đo đạc, quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình, toàn bộ công trình và các công trình lân cận trong phạm vi lún ảnh hưởng trong quá trình xây dựng;
  8. Nhật ký thi công xây dựng công trình và nhật ký giám sát của chủ đầu tư (nếu có);
  9. Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình;
  10. Quy trình vận hành khai thác công trình;
  11. Văn bản (biên bản) nghiệm thu, chấp thuận hệ thống kỹ thuật, công nghệ đủ điều kiện sử dụng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về:
  a) Chất lượng sản phẩm nước sinh hoạt;
  b) Sử dụng các chất chống thấm thi công các hạng mục công trình cấp nước;
  c) Phòng cháy chữa cháy, nổ;
  d) Chống sét;
  đ) An toàn môi trường;
  e) An toàn lao động, an toàn vận hành;
  g) Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);
  h) Chỉ giới đất xây dựng;
  i) Đấu nối với công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông...);
  k) An toàn đê điều (nếu có), an toàn giao thông (nếu có), an toàn đập hồ chứa;
  l) Thông tin liên lạc (nếu có)
  m) Các văn bản có liên quan (nếu có)
  12. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có);
  13. Báo cáo của tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với những bộ phận, hạng mục công trình hoặc công trình có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng trước khi chủ đầu tư nghiệm thu (nếu có);
  14. Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực hoặc Giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (nếu có)
  15. Thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương về sự tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (nếu có);
  16. Thông báo ý kiến đánh giá của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng (đối với công trình thuộc danh mục kiểm tra) Biên bản Nghiệm thu xác nhận chất lượng công trình xây dựng (đối với công trình thuộc danh mục nghiệm thu)

  2. Hình thức, quy cách hồ sơ hoàn thành công trình

  a) Các bản vẽ thiết kế phải được lập theo quy định tại Điều 15 Nghị định 209/2004/NĐ-CP và phải được chủ đầu tư hoặc đại diện được uỷ quyền của chủ đầu tư xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu đã phê duyệt theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 và phụ 5 của Thông tư này.
  b) Các bản vẽ hoàn công phải được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục 6 của Thông tư này.
  c) Hồ sơ hoàn thành công trình được bảo quản trong hộp theo khổ A4 hoặc bằng các phương pháp khác phù hợp, bìa hộp ghi các thông tin liên quan tới nội dung lưu trữ trong hộp.
  Thuyết minh và bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng có thể được lưu trữ dưới dạng băng từ, đĩa từ hoặc vật mang tin phù hợp.
  đ) Các văn bản quan trọng trong hồ sơ hoàn thành công trình như quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật (trường hợp chỉ phải lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật), văn bản kết quả thẩm định thiết kế, quyết định phê duyệt thiết kế, biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, biên bản bàn giao công trình ... được lưu trữ bằng bản chính. Trường hợp không còn bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp.
  4. Số lượng bộ hồ sơ hoàn thành công trình do chủ đầu tư và các nhà thầu thỏa thuận nêu trong hợp đồng.
    Trả lời kèm trích dẫn

 • Có 5 thành viên Like bài viết này của bạn phukt2:

  knbueh (28-01-2015), Quiet Quasimodo (14-07-2012), thincdcn (30-07-2012), tranducduy1991 (14-09-2015), trunghai2014 (03-08-2015)

 • #4
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  Oct 2010
  Bài viết
  1
  Đã bấm Like
  0
  Được Like 3 lần ở 1 bài viết

  cảm ơn anh em là thanh viên moi nên,vưa tốt nghiệp nên thông tin của anh rất bổ ích cho em

  Trích dẫn Gửi bởi vietbac Xem bài viết
  PHỤ LỤC 7


  ( Kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 )

  HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH
  1. Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình:
  A. HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG-HỢP ĐỒNG
  1. Quyết định về chủ trương đầu tư kèm theo Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.
  2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc dự án thành phần của cấp có thẩm quyền kèm theo Dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi);
  3. Các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở;
  4. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư;
  5. Văn bản của các cơ quan quản lý có thẩm quyền về: chấp thuận cho phép sử dụng công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào như: cấp điện (đấu nối vào hệ thống cấp điện chung), sử dụng nguồn nước, khai thác nước ngầm, khai thác khoáng sản, khai thác mỏ, cấp nước (đấu nối vào hệ thống cấp nước chung), thoát nước (đấu nối vào hệ thống nước thải chung), đường giao thông bộ-thuỷ, an toàn của đê (công trình chui qua đê, gần đê, trong phạm vi bảo vệ đê …), an toàn giao thông (nếu có), phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, phê duyệt Phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập…;
  6. Quyết định cấp đất, thuê đất của cơ quan thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất;
  7. Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;
  8. Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu tư vấn, nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây dựng và các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu này;
  9. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng kể cả các nhà thầu nước ngoài thực hiện gói thầu theo quy định.
  B. HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG-THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
  1. Báo cáo khảo sát xây dựng công trình;
  2. Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng;
  3. Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật của chủ đầu tư phê duyệt kèm theo: hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo);
  4. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo);
  5. Văn bản kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế 3 buớc hoặc văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế 1 bước của chủ đầu tư;
  6. Báo cáo thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (nếu có);
  7. Biên bản nghiệm thu các bước thiết kế;
  8. Quy trình bảo trì công trình xây dựng (công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình).
  C. HỒ SƠ THI CÔNG-NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
  1. Bản vẽ hoàn công các bộ phận công trình, hạng mục công trình và toàn bộ công trình hoàn thành về kiến trúc, kết cấu, lắp đặt thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình, hoàn thiện... (có danh mục bản vẽ kèm theo);
  2. Các chứng chỉ xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận sự phù hợp chất lượng của sản phẩm ệu sử dụng trong công trình theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan;
  3. Các phiếu kết quả thí nghiệm xác nhận chất lượng sản phẩm (nếu có) sử dụng trong công trình do các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận thực hiện;
  4. Kết quả kiểm định chất lượng sản phẩm (nếu có) của các tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng hoặc thông báo kết quả kiểm tra chất lượng (nếu có) của các tổ chức có tư cách pháp nhân được nhà nước quy định;
  5. Các biên bản nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng, kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, chạy thử trong quá trình thi công và hoàn thành công trình (có danh mục biên bản, kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh kèm theo);
  6. Các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
  7. Các tài liệu đo đạc, quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình, toàn bộ công trình và các công trình lân cận trong phạm vi lún ảnh hưởng trong quá trình xây dựng;
  8. Nhật ký thi công xây dựng công trình và nhật ký giám sát của chủ đầu tư (nếu có);
  9. Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình;
  10. Quy trình vận hành khai thác công trình;
  11. Văn bản (biên bản) nghiệm thu, chấp thuận hệ thống kỹ thuật, công nghệ đủ điều kiện sử dụng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về:
  a) Chất lượng sản phẩm nước sinh hoạt;
  b) Sử dụng các chất chống thấm thi công các hạng mục công trình cấp nước;
  c) Phòng cháy chữa cháy, nổ;
  d) Chống sét;
  đ) An toàn môi trường;
  e) An toàn lao động, an toàn vận hành;
  g) Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);
  h) Chỉ giới đất xây dựng;
  i) Đấu nối với công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông...);
  k) An toàn đê điều (nếu có), an toàn giao thông (nếu có), an toàn đập hồ chứa;
  l) Thông tin liên lạc (nếu có)
  m) Các văn bản có liên quan (nếu có)
  12. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có);
  13. Báo cáo của tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với những bộ phận, hạng mục công trình hoặc công trình có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng trước khi chủ đầu tư nghiệm thu (nếu có);
  14. Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực hoặc Giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (nếu có)
  15. Thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương về sự tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (nếu có);
  16. Thông báo ý kiến đánh giá của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng (đối với công trình thuộc danh mục kiểm tra) Biên bản Nghiệm thu xác nhận chất lượng công trình xây dựng (đối với công trình thuộc danh mục nghiệm thu)

  2. Hình thức, quy cách hồ sơ hoàn thành công trình
  a) Các bản vẽ thiết kế phải được lập theo quy định tại Điều 15 Nghị định 209/2004/NĐ-CP và phải được chủ đầu tư hoặc đại diện được uỷ quyền của chủ đầu tư xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu đã phê duyệt theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 và phụ 5 của Thông tư này.
  b) Các bản vẽ hoàn công phải được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục 6 của Thông tư này.
  c) Hồ sơ hoàn thành công trình được bảo quản trong hộp theo khổ A4 hoặc bằng các phương pháp khác phù hợp, bìa hộp ghi các thông tin liên quan tới nội dung lưu trữ trong hộp.
  Thuyết minh và bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng có thể được lưu trữ dưới dạng băng từ, đĩa từ hoặc vật mang tin phù hợp.
  đ) Các văn bản quan trọng trong hồ sơ hoàn thành công trình như quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật (trường hợp chỉ phải lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật), văn bản kết quả thẩm định thiết kế, quyết định phê duyệt thiết kế, biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, biên bản bàn giao công trình ... được lưu trữ bằng bản chính. Trường hợp không còn bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp.
  4. Số lượng bộ hồ sơ hoàn thành công trình do chủ đầu tư và các nhà thầu thỏa thuận nêu trong hợp đồng.
    Trả lời kèm trích dẫn

 • Có 3 thành viên Like bài viết này của bạn hoangphpy:

  knbueh (28-01-2015), Quiet Quasimodo (14-07-2012), trunghai2014 (03-08-2015)

 • #5
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Nov 2008
  Bài viết
  7
  Đã bấm Like
  1
  Được Like 36 lần ở 3 bài viết
  Ok ,cám ơn bạn nhìu nha, lấy cái này về làm list kiểm tra
    Trả lời kèm trích dẫn

 • Có 2 thành viên Like bài viết này của bạn namdinh22388:

  knbueh (28-01-2015), Quiet Quasimodo (14-07-2012)

 • #6
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  Sep 2010
  Bài viết
  3
  Đã bấm Like
  0
  Được Like 3 lần ở 1 bài viết
  chao các bác . em moi tap lam hoan cong chua co kinh nghiẹm nen lam bien ban con vướng lung tung co bac nao co mau bb lay mau vạt lieu de dem di thi nghiem cho em xin voi. e cam on nhieu
    Trả lời kèm trích dẫn

 • Có 3 thành viên Like bài viết này của bạn lytrinh:

  knbueh (28-01-2015), Quiet Quasimodo (14-07-2012), trunghai2014 (03-08-2015)

 • #7
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  Feb 2011
  Bài viết
  2
  Đã bấm Like
  0
  Được Like 5 lần ở 2 bài viết
  Em đang cần mẫu hồ sơ hoàn công công trình hoàn chỉnh. Anh nào có giúp em, có gì hã gửi vào mail giúp em: hoangduchk@gmail.com
    Trả lời kèm trích dẫn

 • Có 3 thành viên Like bài viết này của bạn Hoangduchk:

  chihdking (22-02-2014), knbueh (28-01-2015), Quiet Quasimodo (14-07-2012)

 • #8
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  Feb 2011
  Bài viết
  2
  Đã bấm Like
  0
  Được Like 5 lần ở 2 bài viết
  Em đang cần mẫu hồ sơ hoàn công công trình hoàn chỉnh. Anh nào có giúp em, có gì hãy gửi vào mail giúp em: hoangduchk@gmail.com
    Trả lời kèm trích dẫn

 • Có 2 thành viên Like bài viết này của bạn Hoangduchk:

  knbueh (28-01-2015), Quiet Quasimodo (14-07-2012)

 • #9
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  Jun 2010
  Bài viết
  1
  Đã bấm Like
  0
  Được Like 2 lần ở 1 bài viết
  Danh muc ho so trinh hoan cong, quyet toan cong trinh xay dung
    Trả lời kèm trích dẫn

 • Có 2 thành viên Like bài viết này của bạn huongquyetthang:

  knbueh (28-01-2015), Quiet Quasimodo (14-07-2012)

 • #10
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Aug 2007
  Bài viết
  11
  Đã bấm Like
  16
  Được Like 6 lần ở 1 bài viết
  Các bác có thể tham khảo Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 việc hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình, phần phụ lục có nói về hồ sơ quản lý chất lượng ( hồ sơ hoàn công)
    Trả lời kèm trích dẫn

 • Có 6 thành viên Like bài viết này của bạn chocolate_skin147:

  kendha (04-04-2014), knbueh (28-01-2015), NGUYENNGAGTVT (12-05-2012), Quiet Quasimodo (14-07-2012), thincdcn (30-07-2012), vietpham1301 (12-05-2014)

 • Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối

  Các Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 4
   Bài cuối: 19-11-2015, 08:21 AM
  2. Các ban ơi cho minh xin 1 bộ hồ sơ Liên Danh hoàn chỉnh và 01 hợp đồng liên danh hoàn chỉnh
   Bởi kimngochuy81 trong diễn đàn Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
   Trả lời: 4
   Bài cuối: 09-07-2014, 11:46 AM
  3. Xin rút Liên danh khi đã thực hiện được một phần công việc trong Liên Danh
   Bởi letd_eng trong diễn đàn Xét thầu - tình huống đấu thầu
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 27-11-2013, 12:19 PM
  4. Về chức danh và danh hiệu trên Giaxaydung.vn
   Bởi nguyentheanh trong diễn đàn Hoạt động, điều hành diễn đàn
   Trả lời: 13
   Bài cuối: 23-05-2009, 12:07 AM

  Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •  

  © Cty Giá xây dựng - GP của Cục Báo chí - Bộ TT&TT số 323/GP-CBC ngày 11/07/2008.
  Người chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh.
  Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin, tài liệu từ giaxaydung.vn
  Powered by vBulletin| Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.

  Địa chỉ: Toà nhà số 2A/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
  Tel: 04.3 5682482, Fax: 04.3 5682483
  Email: theanh@giaxaydung.com
  Theo giờ GMT +8. Bây giờ là 12:30 PM.