Ngày 15/7, Bộ Xây dựng đã có Thông báo 207/TB-BXD về việc tập huấn Luật Quy hoạch đô thị, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành.

Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 (sửa đổi Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật Đất đai số 13/2003/QH11 và Luật Nhà ở số 56/2005/QH11), Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai số 34/2009/QH12. Các luật này có tác động tích cực đến công tác quy hoạch đô thị; hoạt động đầu tư xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhà đầu tư, giải quyết cơ bản những vấn đề chồng chéo, không nhất quán trong hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, minh bạch hoá trong quản lý đầu tư ...; tạo điều kiện thuận lợi trong việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư tại nước ngoài.

Để việc tổ chức thực hiện các luật trên ở các cấp, các ngành được thống nhất và hiệu quả, Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai số 34/2009/QH12 và văn bản hướng dẫn thi hành tại Hà nội, Đà nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ; thời gian tập huấn là 01 ngày vào trung tuần tháng 8/2009 (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

Đề nghị quí cơ quan - đơn vị liên hệ trực tiếp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị để biết thêm thông tin chi tiết và cử đại biểu tham dự tập huấn theo địa chỉ: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Phòng Quản lý Khoa học), km 10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 04-38.546685, FAX: 04-35.524718; 04-38.546319; Email: bdcbxd@vnn.vn; Website: www.hocviencanboxd.edu.vn