www.dutoan.com/files/dtProExl.zip
Đây là bản Beta1. Mời quý khách hàng và đồng nghiệp dùng thử và góp ý để chúng tôi hoàn thiện chương trình.
Bạn download về và giải nén ra ổ cứng bất kỳ. Nên để ở ổ D. Copy file "Mau dt (beta1).xls" và đổi tên thành file của bạn (VD: "cong trinh A.xls") và mở file này BẰNG EXCEL. Nếu bạn giải nén ở ổ đĩa khác ổ D, vào sheet "CaiDat" đổi lại đường dẫn đến thư mục đó.
Xin đọc file hdsd.doc để biết thêm cách cài đặt và sử dụng.
Vui lòng góp ý tại http://dutoansu.com/forum/viewtopic.php?p=19#19