Kết quả 1 đến 10 của 10
 1. #1
  pth911's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  4,294,967,145
  Đã bấm Like
  205
  Được Like 291 lần ở 4,294,967,264 bài viết

  Post Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

  Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

  07/05/2009

  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quy định :


  Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng gồm:
  1. Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định này. Trường hợp xin cấp Giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp Giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng.

  2. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

  3. Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.

  Nguồn : Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ
    Trả lời kèm trích dẫn

 2. Có 2 thành viên Like bài viết này của bạn pth911:

  999.9 (23-08-2012)

 • #2
  pth911's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  4,294,967,145
  Đã bấm Like
  205
  Được Like 291 lần ở 4,294,967,264 bài viết

  Post Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

  Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

  07/05/2009

  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quy định :


  Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn gồm:
  1. Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục V kèm theo Nghị định này.

  2. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

  3. Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề nếu có do chủ nhà ở đó tự vẽ.

  Nguồn : Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ
    Trả lời kèm trích dẫn

 • Có 2 thành viên Like bài viết này của bạn pth911:

  999.9 (23-08-2012)

 • #3
  pth911's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  4,294,967,145
  Đã bấm Like
  205
  Được Like 291 lần ở 4,294,967,264 bài viết

  Post Tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng

  Tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng

  07/05/2009

  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quy định :  1. Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, căn cứ vào loại hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng kiểm tra tính hợp lệ theo quy định tại Điều 20 hoặc Điều 21 của <!--[endif]-->Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ .

  2. Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cấp Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép xây dựng.

  3. Trường hợp hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp Giấy phép xây dựng, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp Giấy phép xây dựng.

  Nguồn : Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ
    Trả lời kèm trích dẫn

 • Có 2 thành viên Like bài viết này của bạn pth911:

  999.9 (23-08-2012)

 • #4
  pth911's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  4,294,967,145
  Đã bấm Like
  205
  Được Like 291 lần ở 4,294,967,264 bài viết

  Post Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

  Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

  07/05/2009

  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quy định :  1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

  2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

  3. Ủy ban nhân dân xã cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

  Nguồn : Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ
    Trả lời kèm trích dẫn

 • Có 2 thành viên Like bài viết này của bạn pth911:

  999.9 (23-08-2012)

 • #5
  pth911's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  4,294,967,145
  Đã bấm Like
  205
  Được Like 291 lần ở 4,294,967,264 bài viết

  Post Điều chỉnh Giấy phép xây dựng

  Điều chỉnh Giấy phép xây dựng

  07/05/2009

  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quy định :  1. Khi có nhu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình khác với nội dung Giấy phép xây dựng đã được cấp, chủ đầu tư phải xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng trước khi thi công xây dựng công trình theo nội dung điều chỉnh. Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy phép xây dựng bảo đảm phù hợp quy hoạch xây dựng và chịu trách nhiệm về nội dung cho phép điều chỉnh. Nội dung điều chỉnh Giấy phép xây dựng được ghi bổ sung vào mục “gia hạn, điều chỉnh” trong Giấy phép xây dựng đã cấp.

  2. Hồ sơ xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng gồm:

  a) Đơn xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng;

  b) Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp;

  c) Bản vẽ thiết kế điều chỉnh.

  3. Thời hạn xét điều chỉnh Giấy phép xây dựng chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Nguồn : Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ
    Trả lời kèm trích dẫn

 • Có 2 thành viên Like bài viết này của bạn pth911:

  999.9 (23-08-2012)

 • #6
  pth911's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  4,294,967,145
  Đã bấm Like
  205
  Được Like 291 lần ở 4,294,967,264 bài viết

  Post Gia hạn Giấy phép xây dựng

  Gia hạn Giấy phép xây dựng

  07/05/2009

  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quy định :  1. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công thì người xin cấp Giấy phép xây dựng phải xin gia hạn Giấy phép xây dựng.

  2. Hồ sơ xin gia hạn Giấy phép xây dựng bao gồm:

  a) Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng;

  b) Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp.

  3. Thời gian xét cấp gia hạn Giấy phép xây dựng chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  4. Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng là cơ quan gia hạn Giấy phép xây dựng.


  Nguồn : Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ.
    Trả lời kèm trích dẫn

 • Có 2 thành viên Like bài viết này của bạn pth911:

  999.9 (23-08-2012)

 • #7
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Aug 2008
  Bài viết
  21
  Đã bấm Like
  0
  Được Like 0 lần ở 0 bài viết
  Các bác toàn giở sách ra nói, ai chả làm được.
  Đơn giản là mỗi cái đơn xin cấp phép thôi mà bác làm không đúng (chữ nghiêng, chữ thường, chữ đậm) đã bị trả về rồi - Sở XDHN.
  Và mỗi tỉnh, thành phố đều có quy định cụ thể nữa.
    Trả lời kèm trích dẫn

 • #8
  Thành viên mới DoanDuong's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2008
  Bài viết
  5
  Đã bấm Like
  43
  Được Like 0 lần ở 0 bài viết

  Giấy thép thi công

  Tôi làm việc tại công ty tư nhân. Chuyên thi công các công trình nhỏ lẻ. Cấp xã làm chủ đầu tư, giá trị xây lắp dao động khoảng từ 0,7 tỷ đến 13 tỷ. Như trường học mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, đường GTNT liên thôn, liên xã. Nguồn vốn thì từ nhiều nguồn khác nhau. Anh em cho tôi hỏi: Theo nghị định 12/2009/NĐ-CP thì tôi có phải làm các thủ tục sau không: hồ sơ trúng thầu, giấy phép thi công và đơn vị nào cấp thép thi công. Tôi xin trân thành cám ơn!
    Trả lời kèm trích dẫn

 • #9
  Anh hùng lao động ks.thanhtan's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2008
  Bài viết
  4,294,966,970
  Đã bấm Like
  1,177
  Được Like 487 lần ở 116 bài viết

  Smile

  Anh Smod pth911 bây giờ quản lý 1 cửa của SXD nên nghiên cứu kỹ nhỉ, mai mốt em có xây nhà thì nhờ anh giúp đỡ thêm. Em xin tham gia 1 chút về việc đăng ký cấp phép xây dựng nhe:

  *************
  Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

  Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng gồm:
  1. Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu trên trang đăng ký (theo Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009).
  Trường hợp xin cấp Giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp Giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng.
  2. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  3. Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.

  Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn
  Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn gồm:
  1. Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu trên trang đăng ký (theo Phụ lục V kèm theo Nghị định Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009).
  2. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  3. Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề nếu có do chủ nhà ở đó tự vẽ.

  */ Những giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.
  - Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính.
  - Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất.
  - Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.
  - Giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật.
  - Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
  - Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong những giấy tờ quy định trên mà giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan nhưng đến trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp.
  - Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định trên nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất.
  - Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc Quyết định của Tòa án nhân dân, Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.
  - Trích lục nghiệp chủ nhà ở, Giấy chứng nhận quyền Sở hữu nhà ở hoặc các loại giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp để công nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật.
  Sống thoáng, sống thật, nghĩ mở, nói thẳng
  -----------*-----------
    Trả lời kèm trích dẫn

 • Thành viên sau đã Like bài của bạn ks.thanhtan:

  999.9 (23-08-2012)

 • #10
  Thành viên xuất sắc tranhaiduongvc11's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2010
  Bài viết
  769
  Đã bấm Like
  1,407
  Được Like 2,587 lần ở 742 bài viết
  Hoàn toàn nhất trí với những ý kiến của bác Thanh Tân, mình xin mạn phép bổ sung một chút trong phần mà Thanh Tân đã nêu, thêm mục số 4, 5, 6:
  Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

  Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng gồm:
  1. Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu trên trang đăng ký (theo Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009).
  Trường hợp xin cấp Giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp Giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng.
  2. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  3. Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.
  4. Những công trình mà đang xin giấy phép cũng phải chụp ảnh hiện trạng để chứng minh chưa thi công;
  5. Nếu những công trình (có tầng hầm) phải có bản vẽ biện pháp thi công tổng thể khái quát sơ bộ về phương án thi công.
  6. Các giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án (biên bản bàn giao mốc giới, trích lục bản đồ, quyết định giao đất , các công văn chấp thuận về đấu nối hệ thống thoát nước, cấp nước sạch, cấp điện, chiều cao tĩnh không...)
  Còn các công trình thi công nông thôn thì như bác Thanh Tân đã nói. Vậy các anh cho ý kiến thêm nhé
  Trần Hải Dương - 0903 472 186
  Email: tranhaiduongvc11@gmail.com


    Trả lời kèm trích dẫn

 • Thành viên sau đã Like bài của bạn tranhaiduongvc11:

 • Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •  

  © Cty Giá xây dựng - GP của Cục Báo chí - Bộ TT&TT số 323/GP-CBC ngày 11/07/2008.
  Người chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh.
  Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin, tài liệu từ giaxaydung.vn
  Powered by vBulletin| Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.

  Địa chỉ: Toà nhà số 2A/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
  Tel: 04.3 5682482, Fax: 04.3 5682483
  Email: theanh@giaxaydung.com
  Theo giờ GMT +8. Bây giờ là 06:31 AM.