Ngày 17/2, bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 02/2009//-TT-BKH về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu. Mẫu tờ trình phê duyệt KHĐT ban hành kèm theo thông tư được kỳ vọng sẽ chấn chỉnh tình trạng kéo dài thời gian trong thẩm định phê duyệt KHĐT tạo thuận lợi cho việc thực thi.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký (17/2/2009) người thực thi không phải tra tìm công báo để biết hiệu lực thi hành của thông tư. Điều này cũng phù hợp với quy định tại điều 78 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật số 17/2008 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2009) . Theo ý kiến của một số đơn vị có liên quan , đây là một trong những điểm mới được đánh giá là tạo thuận lợi hơn nữa cho việc áp dụng, thực thi văn bản quy phạm pháp luật nói chung, quy định của văn bản pháp luật về đầu thầu nói riêng. Lý do mà các đơn vị này đưa ra là: theo quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật trước đây, hiệu lực thi hành thường phụ thuộc vào thời hạn đăng công báo dẫn đến nhiều đơn vị gặp khó khăn trong việc áp dụng khi phải mất thêm một công đoạn để tìm hiểu xem văn bản được đăng công báo lúc nào?
Theo báo Đấu Thầu