Hiện mình có 1file đang chỉnh sửa.

Về cơ bản đã định dạng ngày từ 1.10.2017 - 31.1.2018

Về cơ bản in ra 3 trang khổ A2 thì vẫn oke.... Nhưng kg hiểu sao trong lúc view nó lại hiện tiến độ đến tháng 8/2108

Và thêm 1 cái bản gì nữa ấy....

Bác nào biết nguyên nhân tại sao kg....

http://www.mediafire.com/file/n69xzb3685m7a7i/test.mpp