Hiện tại em có kiếm trên mạng các file lập tiến độ thi công bằng project nhưng hầu hết toàn là ví dụ và chưa có file nào thực tế. Các anh chị em có file nào đã từng làm (chuyên nghiệp) cho em xin để em tham khảo được không ạ? Cảm ơn vì đã chia sẻ rất nhiều!