KHAI GIẢNG LỚP ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Công ty Giá Xây Dựng liên tục khai giảng các khóa nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư
Kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động lựa chọn nhà thầu, các đồng nghiệp quan tâm đăng ký tham dự. Kết thúc mỗi khóa đào tạo, học viên đáp ứng yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản.

Mục tiêu khóa học bồi dưỡng cập nhật, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về đấu thầu để phục vụ công việc, phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của Bộ kế hoạch đầu tư

Nội dung theo Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà đầu tư
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Mục tiêu của lựa chọn nhà đầu tư;
- Quá trình hình thành và phát triển công tác lựa chọn nhà đầu tư tại Việt Nam;
- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;
- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà đầu tư;
- Các đối tượng áp dụng;
- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Các pháp luật có liên quan đến dự án đầu tư;
- Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);
- Dự án đầu tư có sử dụng đất.

Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Sơ tuyển;
- Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Quy trình đấu thầu rộng rãi;
- Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;
- Quy trình chỉ định thầu.

Chuyên đề 5: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Quy trình đấu thầu rộng rãi;
- Quy trình chỉ định thầu.

Chuyên đề 6: Hợp đồng
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Nguyên tắc chung của hợp đồng;
- Hồ sơ hợp đồng;
- Điều kiện ký kết hợp đồng;
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng dự án.

Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà đầu tư;
- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;
- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

Mời bạn kích vào đây để đăng ký

Thời gian: Học buổi tối bắt đầu từ 18h tới 21h (Học trong 5 buổi liên tục)

Giảng viên: Bộ Kế hoạch đầu tư cùng các chuyên gia của Viện Kinh tế xây dựng - BXD, Cục quản lý đấu thầu Bộ KHĐT.

Kinh phí: 800.000 đ/học viên/1 khóa học (bao gồm học phí, tài liệu, điểm tâm giữa giờ và chi phí cơ hội cho các mối quan hệ A-B-tư vấn).

Chứng chỉ: Học viên hoàn thành chương trình và kiểm tra đạt yêu cầu được cấp Chứng chỉ theo quy định của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư.

Thủ tục nhập học: Học viên nộp 02 ảnh 3x4, chứng minh thư

Mọi thông tin chi tiết về lịch học & thủ tục nhập học xin vui lòng liên hệ :
Phòng Tuyển sinh & đào tạo – Công ty CP Giá Xây Dựng
Địa chỉ : Số 124 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0466 823 243 Fax: 043.566 7775
Di động:
Ms.Huyền Thanh 0985 099 938
Email: phanmem@giaxaydung.com