Các bạn đồng nghiệp thân mến.

Để phục vụ các thành viên được tốt hơn Diễn đàn chúng ta sẽ chuyển về địa chỉ:
http://giaxaydung.vn (không có cụm /diendan trong địa chỉ)

Diễn đàn bạn đang đọc những dòng chữ này đây có địa chỉ http://giaxaydung.vn/diendan sẽ được giữ lại chỉ để tra cứu các bài vở - tài liệu cũ, thông tin cho các thành viên biết.

Chúng tôi đã thiết lập:
- Bạn chỉ có thể truy cập, đọc, tra cứu tài liệu, bài vở cũ.
- Bạn không thể đăng viết bài mới tại đây.
- Bạn cũng không thể đăng ký tài khoản mới tại đây.

Các thành viên viết bài thảo luận, sinh hoạt diễn đàn xin mời qua địa chỉ http://giaxaydung.vn.

Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
12/02/2017, Admin Nguyễn Thế Anh