Mình muốn chia đợt trên một công tác trên Project thì làm cách nào cụ thể như sau:
ví dụ: Đổ bê tông cột mình chia ra làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn mình đều làm các công tác (Lắp đặt cốt thép, Ván khuôn, đổ bê tông), nhưng mình không muốn làm nhiều dòng mà mỗi công tác mình muốn chia ra làm 2 giai đoạn luôn trên biểu đồ. có mem nào bít chỉ giáo với.