Bạn nào có mẫu hợp đồng thuê tổng giám đốc cho mình xin với. Nếu là của một công ty xây lắp thì càng tốt. Cảm ơn nhiều nhé!