Bên mình đang thi công ốp tấm nhôm mặt ngoài công trình, sử dụng thép gia cố V50X50X4, và thép hộp mạ kẽm 25x50. Cho mình hỏi thép hộp mạ kẽm 25x50 như trên có phải thí nghiệm không?