Tình hình là trong tập hồ sơ pháp lý của 1 công trình tên kỹ thuật là 1 người khác còn trong hồ sơ đề xuất thì lại là 1 cái tên khác, vì vậy em muốn làm cái đơn đề nghị hộ anh nhà thầu này về việc xin bổ sung thêm nhân sự nhưng chỗ em lại không có cái mẫu nào, tìm trên diễn đàn cũng chưa thấy đâu, vì vậy lập cái toppic này xem có bác nào có không, xin cảm ơn