Mình đang làm dự toán một công trình ở thành phố Đà Nẵng, mình muốn hỏi:
- Đơn giá XDCB của TP Đà Nẵng áp dụng mức lương tối thiểu là bao nhiêu? khi điều chỉnh chi phí nhân công thì lấy hệ số thế nào?
- Điều chỉnh chi phí nhân công hệ số là 1,05*1,08???
- Giá dầu bảo ôn, dầu dizen, dầu hỏa, dầu mazut, gạch xi măng tự chèn, vải địa kỹ thuật của TP Đà Nẵng???
Bạn nào giúp mình với. Mình cám ơn nhiều nhé!