Kết quả 1 đến 6 của 6
 1. #1
  Thành viên rất ưu tú Hugolina's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  570
  Đã bấm Like
  2
  Được Like 147 lần ở 47 bài viết

  Chữ viết tắt tiếng Anh trong thương mại, tài chính

  A

  a.d; a/d
  = after date: sau kỳ hạn, đáo hạn kể từ ngày

  a.m
  = ante meridiem : buổi sáng (giờ)

  A.P
  = accounts payable : khoản phải trả

  A.R
  = accounts receivable : khoản phải thu

  A.w.b
  = airway bill : vận đơn hàng không

  A/A
  = articles of association : các điều lệ của hiệp hội

  A/c; A/C
  = account current: tài khoản vãng lai

  a/c; acc;acct
  = account : tài khoản

  a/o
  = account of : tài khoản của

  A/p
  = account paid : tài khoản đã thanh toán

  a/r; A/R
  = all risks (insurance): mọi rủi ro (bảo hiểm)

  a/s
  = at sight : khi xuất trình (thanh toán hối phiếu séc, L/C)

  a/s
  = after sight : từ…. ngày khi xuất trình

  A/S; A.S
  = account sales : tài khoản bán hàng

  a/w
  = actual weight : trọng lượng thực

  aar; AAR
  = against all risks : đề phòng mọi rủi ro

  Acc
  = accepted, acceptance : được chấp nhận trả, việc chấp nhận hối phiếu

  ad
  = advertisement : quảng cáo

  ad val
  = ad valorem : theo giá

  ADB
  = Asian Development Bank : Ngân hàng Phát triển Châu Á

  amt
  = amount: lượng, số lượng, số tiền

  App
  = approximate : xấp xỉ, gần đúng

  appro
  = approval : thông qua

  ASAP
  = as soon as possible : càng sớm càng tốt

  avdp
  = avoir - du - poids : hệ thống đo trọng lượng Anh Mỹ

  Ave
  = avenue : đại lộ

  B

  B. of E.
  = Bank of England : ngân hàng Anh

  B.B
  = bill - book : sổ hối phiếu, sổ ghi kỳ hạn thương phiếu

  B.H
  = bill of health : giấy chứng nhận kiểm dịch

  B.O
  = branch office : văn phòng chi nhánh

  B.O
  = buyer's option : quyền lựa chọn của người mua

  b.p
  = by procuration : do sự ủy quyền

  B.P
  = bills payable : hối phiếu phải trả

  B/D
  = bank draft : chi phiếu rút tiền ở ngân hàng

  b/d; b.d
  = brought down : mang xuống (kế toán)

  B/E
  = bill of entry : bản kê khai chi tiết ở hải quan

  B/E; b/e
  = bill of exchange : hối phiếu thương mại

  b/f; b.f; bf
  = brought forward : mang sang (kế toán)

  B/L
  = bill of lading : vận đơn

  b/o
  = brought over : mang sang (kế toán)

  B/S
  = balance sheet : bảng tổng kết tài sản, bảng quyết toán

  B/V
  = book value : giá trị hạch toán

  bal
  = balance : số dư, sự cân bằng

  bar; bbl =
  barrel : thùng

  bbls/d
  = barrels per day : thùng/ngày

  bdl
  = bundle :

  Bk
  = bank : ngân hàng

  BOP
  = balance of payment : cán cân thanh toán

  BOT
  = balance of trade : cán cân thương mại

  BR
  = bills receivable : hối phiếu phải thu

  BR
  = bank rate : tỷ suất ngân hàng

  Bros
  = brothers : anh em (dùng trong tên các hãng)

  bu
  = bushel : giạ (40 lít)(đ.vị đong thóc, gạo)

  C

  c & f, C & F;
  c.f = cost and freight : giá hàng và cước phí

  C.A = chartered accountant : chuyên viên kế toán

  c.a.f
  = cost, assurance and freight : giá hàng, bảo hiểm và cước phí

  C.B
  = cash book : sổ thu chi, sổ tiền mặt

  C.B.D
  = cash before delivery : trả tiền trước khi giao hàng

  C.I.A
  = cash in advance : tiền trả trước

  c.i.f & c
  = cost, insurance, freight and commission : giá hàng, bảo hiểm, cước phí và
  hoa hồng  c.i.f & e = cost, insurance, freight and exchange : giá hàng, bảo hiểm, cước phí và hối đoái

  c.i.f & c = cost, insurance, freight and interest : giá hàng, bảo hiểm, cước phí và lãi
  cho người mua

  c.i.f; C.I.F = cost, insurance and freight : giá hàng, bảo hiểm và cước phí

  c.i
  = car load : xe đầy, toa đầy (hàng hóa)

  C.O.D
  = cash on delivery : trả tiền khi nhận hàng

  C.P.A
  = certified public accountant : giám định viên kế toán

  C.W.O; c.w.o =
  cash with order : trả tiền khi đặt hàng

  c/d = carried down : mang xuống (kế toán)

  c/f
  = carried forward : mang sang (kế toán)

  C/N
  = credit note : giấy báo có

  C/N
  = circular note : chi phiếu du lịch (lưu động)

  c/o
  = care of :nhờ chuyển

  C/P
  = charter -party :hợp đồng thuê tàu

  C/R; C.R
  = at company's risk : rủi ro do công ty vận chuyển chịu

  C/T
  = cable transfer : điện chuyển tiền

  c/w
  = commercial weight : trọng lượng thương mại

  CA
  = chief accountant : kế toán trưởng

  CA
  = commercial agent : đại diện thương mại

  CAD
  = cash against documents : trả tiền để nhận chứng từ

  cd; cum div =
  cum divident : kể cả tiền lãi cổ phần

  cf
  = confer :đối chiếu với, so sánh với

  cge pd
  = carriage paid : cảng phí đã trả

  ch.fwd
  = charges forward : trả tiền ngay khi nhận hàng

  ch.pd
  = charges paid : chi phí đã trả

  ch.ppd
  = charges prepaid : chi phí đã trả trước

  Change
  = exchange : thị trường chứng khoán

  chq
  = cheque : séc

  Co
  = company : công ty

  consol.
  = consolidated : tăng cường vốn

  cont.
  = contents : nội dung

  conv
  = conversion : sự chuyển đổi (hối phiếu, chứng khoán)

  COR
  = cargo outtum report : biên bản hàng hư hỏng, đổ vỡ

  Corp
  = corporation : công ty

  COS
  = cash on shipment : trả tiền khi xếp hàng xuống tàu

  CP
  = carriage paid :cước đã trả

  CPI =
  consumer price index : chỉ số giá bán lẻ

  CQ
  = commercial quality : chất lượng thương mại

  cr
  = credit : tín dụng

  CR
  = creditor : chủ nợ, trái chủ

  cum
  = cumulative : tích lũy

  curr.; currt
  = current : hiện tại, hiện thời

  cwt
  = hundred weight : tạ
  Sửa lần cuối bởi Hugolina; 07-09-2008 lúc 11:00 PM.
    Trả lời kèm trích dẫn

 2. #2
  Thành viên rất ưu tú Hugolina's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  570
  Đã bấm Like
  2
  Được Like 147 lần ở 47 bài viết
  D

  d = discount : chiết khấu

  d.f = dead freight : cước chết (trả cho khoảng trống, không xếp hàng)

  D/A = documents against acceptance : chứng từ giao dựa vào sự chấp thuận thanh toán

  D/A; D.A = deposit account : tài khoản ký thác

  D/N = debit note : giấy báo nợ

  D/O = delivery note : phiếu giao hàng, lệnh giao hàng

  D/P = documents against payment: chứng từ giao khi thanh toán

  D/W = dock warrant : phiếu lưu kho cảng

  d/y = delivery : giao hàng

  dd = days after date: những ngày sau kỳ hạn

  dd =delayed delivery : giao hàng trễ hạn

  DD = days after delivery : những ngày sau khi giao hàng

  dd; d/d, deld = delivered : đã giao hàng

  deb = debenture : trái khoán, giấy nợ

  def = deferred : hoãn

  Dept = department : cục, sở , ban, ngành

  dft = draft : hối phiếu

  dft/c = clean draft : hối phiếu hoàn hảo

  dis.; disc; disct = discount : chiết khấu

  div = divident : tiền lãi cổ phần

  do = dito : như trên, cùng một thứ, một loại

  doz = dozen : tá (12)

  Dr = debtor : con nợ

  DR = debit request : giấy đòi nợ

  E

  E & OE = errors and omissions excepted : trừ sai nhầm và thiếu sót

  E.D.P = electronic data processing : xử lý thông tin bằng kỹ thuật điện tử

  E.E = errors excepted : trừ, không kể sai sót

  e.g = exempli gratia (for example ): lấy ví dụ, để ví dụ

  e.o.d: end of day : cuối ngày

  e.o.h.p : except otherwise herein provided : trừ khi có quy định khác ở đây

  e.o.m = end of month : cuối tháng

  e.o.q = end of quarter : cuối quý

  encl; ENC = enclosure : đính kèm

  end = endorsement : ký hậu, ký ở mặt sau

  esp = especially : đặc biệt là

  Esq = esquire : ông, ngài (viết ở sau tên họ)

  ex cp. = ex coupon : phiếu ghi tiền lời của trái phiếu

  ex div. = ex divident : phiếu ghi tiền lời được chia

  ex ss = ex steamer : giao hàng tại tàu

  ex stre = ex store : giao hàng tại kho

  ex whf = ex wharf : giao hàng tại cảng

  ex whse = ex warehouse: giao hàng tại kho

  EXQ= Ex quay : giao tại cầu cảng

  EXS= Ex ship : giao tại tàu

  EXW = Ex works : giao tại xưởng
    Trả lời kèm trích dẫn

 3. #3
  Thành viên rất ưu tú Hugolina's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  570
  Đã bấm Like
  2
  Được Like 147 lần ở 47 bài viết
  F

  f.a.a = free of all average : miễn bồi thường mọi tổn thất

  f.a.q = fair average quality : chất lượng thông thường

  f.a.q= free alongside quay : giao dọc ke, bến

  f.a.s; F.A.S = free alongside ship : giao dọc mạn tàu

  f.o.c = free of charge : miễn phí

  f.o. = free on quay : giao tại cầu cảng

  F.O.S; f.o.s = free on steamer : giao trên tàu thủy

  FC = foreign currency : ngoại tệ

  fc & c = free of capture and seizure : miễn bắt giữ và tịch thu

  fco = franco : miễn cước phí

  fd = free discharge : miễn phí bốc dỡ

  FD = free delivery : giao hàng miễn phí

  fga= free of general average : miễn bồi thường tổn thất chung

  fifo = first in, first out : nhập trước xuất trước

  fio = free in and out : miễn phí bốc và dỡ hàng

  FOA = FOB AIRPORT : giao tại sân bay

  fob, F.O.B = free on board : giao lên tàu

  fod = free of damage : miễn bồi thường thiệt hại

  for = free on rail : giao hàng trên toa

  fot = free on truck : giao hàng trên xe tải

  fow = free on wagon : giao hàng trên toa

  fp = fully paid : đã trả đủ

  fpa = free on particular : miễn bồi thường tổn thất riêng

  frc = free carrier : giao cho người chuyên chở

  frt = freight : cước phí

  frt pd = freight paid : đã trả tiền cước

  frt ppd = freight prepaid : đã trả trước tiền cước

  ft. = foot, feet : bộ ( = 30,48 m)

  fwd = forward : thời hạn, kỳ hạn, ngày trả tiền

  FX = foreign exchange : ngoại hối

  G

  G.A; g.a = general average : tổn hại chung (trong chuyên chở bằng tàu bè)

  G.M = general manager : tổng giám đốc

  gal.; gall = gallon : ga lông (đơn vị đo lường Anh = 4,54 lít)

  GATT = General agreement on tariffs and trade : Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch

  gbo = goods in bad order : hàng loại xấu

  gmb = good merchantable brand : nhãn hiệu thương mại tốt

  gmq = good merchantable quality : phẩm chất thương mại tốt

  GNI = gross national income : tổng thu nhập quốc dân

  GNP = gross national product : tổng sản phẩm quốc gia

  gqa = good quality assurance : bảo đảm phẩm chất tốt

  gr = gross : gộp, toàn bộ, tổng

  gr.wt= gross weight : trọng lượng cả bì
    Trả lời kèm trích dẫn

 4. #4
  Thành viên rất ưu tú Hugolina's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  570
  Đã bấm Like
  2
  Được Like 147 lần ở 47 bài viết
  H

  H.Q; h.q.= headquarter : trụ sở, tổng hành dinh, cửa hàng chính

  HO = head office : trụ sở chính, văn phòng chính

  HP = hire - purchase : hình thức cho thuê nửa bán, bán cho trả góp

  I.L.O = international labour organization : tổ chức lao động quốc tế

  I.R = inland revenue : sở thuế vụ

  I.U = international unit : đơn vị quốc tế

  I/F = insufficient funds: không tiền bảo chứng

  IATA = International Air Transport Association

  IBA = International Bar Association : Hiệp hội Luật sư quốc tế

  IBL = International Business Lawyer: luật sư kinh doanh quốc tế

  IBRAD; IBRD = International Bank for Reconstruction and Development: Ngân hàng Tái thiết và Phát triển

  IFC = International Finance Corporation: công ty tài chính quốc tế

  IMF = International Monetary Fund : Quỹ tiền tệ quốc tế

  Inc; Incorp = Incorporated : (Công ty) trách nhiệm hữu hạn (Mỹ)

  incl = inclusive : bao gồm, kể cả

  insce; ince; ins = insurance :bảo hiểm

  inst = instant : của tháng này

  inst = instant : ăn ngay, uống ngay được

  int = interest : tiền lãi

  inv = invoice : hóa đơn

  IOU = I owe you : giấy nợ

  ITO = International Trade Organization : Tổ chức thương mại quốc tế

  J

  J = journal : nhật ký (kế toán)

  J/A = joint account : tài khoản hợp nhất, cùng chia phần lãi

  L.I.P = life insurance policy : hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

  l.y, l.tn= long ton : tấn Anh (1.016 kg)

  L/C = letter of credit : tín dụng thư

  lb = pound : pao ( 453,593 g)

  ldg = loading : sự bốc hàng, hàng chở (trên xe, tàu...)

  led. = ledger : sổ cái kế toán

  lifo = last in, first out : nhập sau, xuất trước

  liq = liquidation : thanh lý

  loc.cit = loco cidato : đã trích dẫn

  Ltd = limited : hữu hạn (công ty)
    Trả lời kèm trích dẫn

 5. #5
  Thành viên rất ưu tú Hugolina's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  570
  Đã bấm Like
  2
  Được Like 147 lần ở 47 bài viết
  M

  M.B.A = master of business administration : Cao học quản trị kinh doanh

  M.I.P = marine insurance policy : hợp đồng bảo hiểm hàng hải

  M.O = money order : giấy ủy nhiệm chi, bưu phiếu

  M/A= memorandum of association : văn kiện thành lập công ty

  m/d = months after date : tháng đáo hạn

  Messrs. = messieur : quý ông

  mfd = manufactured : được sản xuất, được chế tạo

  mfg = manufacturing : sự sản xuất, chế tạo

  mfr: manufacturer : nhà sản xuất, nhà chế tạo

  mo(s) = months : tháng

  mortg = mortgate : thế chấp

  n.a = not available : không có sẵn

  N.C.V.; ncv = no commercial value : không có giá trị thương mại

  n.e.s = not elsewhere specified : không được quy định ở chỗ nào khác

  n.wt = net weight : trọng lượng tịnh

  N.Y.S.X. = New York stock exchange : thị trường chứng khoán New York

  N/A = no advice : không thông báo

  N/A = no authorised : không được quyền

  N/A = non - acceptance : không chấp thuận

  N/F = no funds : không tiền bảo chứng

  N/S = not sufficient funds : không tiền bảo chứng

  NB = nota bene : chú ý , lời chú thích

  nd = no date : không ghi thời hạn

  nfs = not for sale : không bán

  NO = non official : không chính thức

  No, no = number : số

  NOIICP = no increase in contract price : không được tăng giá hợp đồng

  np= new pattern : mẫu mới

  ns = new serries : loại mới, đợt mới


  O

  o. = order : phiếu đặt hàng

  o/s = on account (of) : thay mặt (cho ai)

  O/d = overdraft : sự bội chi, giấy báo thấu chi

  o/o = order of ... : đơn đặt hàng của ...

  O/R = owner's risk : tai nạn và rủi ro do người sở hữu gánh chịu

  o/s = on sale : để bán, đang bán

  OA = open an account : mở tài khoản

  OP = old price : giá cũ

  OP = open policy : đơn bảo hiểm ngỏ

  oz = ounce : aoxơ ( = 28,350 g)

  oz.t = ounce troy : aoxơ trôi ( đơn vị đo lường vàng bạc của Anh = 31,1035 g)


  P

  p = page : trang

  p = per : mỗi

  p.m = post-meridiem : chiều, tối (giờ)

  P.O.E. = port of embarkation : cảng lên hàng

  p.p; p.pro; per pro = per procuration : thừa lệnh, được ủy quyền, ký thay,

  P.R. = port risks : rủi ro tại cảng

  P.R.O. = public relations officer : trưởng phòng đối ngoại

  P/A = private account : tài khoản cá nhân

  P/A = power of attorney : quyền ủy nhiệm

  p/c = petty cash : quỹ tiền mặt dự phòng

  P/L; P & L = profit and loss : lãi và lỗ

  P/N = promissory note : giấy hẹn trả tiền

  PA = products allowance : phụ cấp sản phẩm

  PA = price analysis : sự phân tích giá

  pa = per annum : mỗi năm, tính theo năm

  pa = permanent address : địa chỉ cố định, địa chỉ thường trú

  PA; p.a; P.A. = particular average : tổn thất riêng

  PACC = products administration and contract control : quản lý sản phẩm và kiểm soát hợp đồng

  pat. = patent : bằng sáng chế

  patd. = patented : được cấp bằng sáng chế

  pc = price current : bảng giá hiện hàng

  pc = per cent : phần trăm

  pd = paid : đã trả

  pf, pfd = prefered : được ưu tiên, được ưu đãi

  pk = pack : bó, gói

  pkg = package : đóng gói

  PL = price list : bảng giá

  pl = partial loss : tổn thất thành phần

  pm. = premium : phí bảo hiểm

  pmk = postmark : dấu bưu điện

  por = pay on return : thanh toán khi hoàn trả

  pp = pay period : thời hạn thanh toán

  ppd = prepaid : đã trả trước

  ppt = promt : ngay, gấp

  pr = price : giá

  pref = preference : sự ưu đãi

  prf = proof : bằng chứng

  pro = procedure : thủ tục

  pro = proceeds : số thu nhập, tiền lãi

  prod = produce : sản phẩm , sản lượng

  prox = proximo : vào tháng sau

  PS = postcript : tái bút

  pt = payment : thanh toán

  ptly pd = partly paid : đã thanh toán một phần

  qlty = quality : chất lượng

  qt= quart : lít Anh ( = 1,135 lít)
    Trả lời kèm trích dẫn

 6. #6
  Thành viên rất ưu tú Hugolina's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  570
  Đã bấm Like
  2
  Được Like 147 lần ở 47 bài viết
  R

  R and D = research and development : nghiên cứu và phát triển

  R.D.C = running down clause : điều khoản xung đột

  R/D= refer to drawer : trả lại người lĩnh séc (trường hợp ngân hàng chưa thanh toán)

  rcd = received : đã nhận

  rcpt = receipt: biên nhận, biên lai

  re = in regard to : về vấn đề, đối với vấn đề, về việc..

  re = relating to, with reference to : có liên quan đến, tham chiếu tới...

  rec; recd = received : đã nhận

  rect. = receipt : biên nhận

  ref = referee : trọng tài

  ref = fererence : sự tham chiếu

  reg; regd = registered : đã đăng ký

  Retd = returned : trả lại, gửi lại

  rev = revenue :lợi tức

  ROG = receipt of goods : biên lai hàng hóa

  ROROC = report on receipt of cargo : biên lai kết toán nhận hàng

  RP = reply paid : đã trả tiền hồi đáp

  rpm = revolutions per minute : vòng/phút

  rps = revolutions per second : vòng/giây

  rtm = registered trade mark : nhãn hiệu thương mại đã đăng ký


  S


  s = seller : người bán

  s = specification : quy cách hàng

  S & E = salaries and expenses : lương và chi phí

  S & h. ex = sundays and holidays excepted : trừ ngày lễ và chủ nhật

  s.d = without data = không đề ngày tháng

  S.E = stock exchange : thị trường chứng khoán

  S.O = seller's option : sự lựa chọn của người bán

  S/D = sight draft : hối phiếu trả ngay sau khi xuất trình

  S/N = shipping note : giấy phép xếp hàng xuống tàu

  S/O= standing order : lệnh chuyển tiền

  S/S = same size : cùng cỡ, cùng kích thước

  SB = savings bank : ngân hàng tiết kiệm

  SDR = special drawing rights : quyền rút tiền đặc biệt

  set = settlement : quyết toán

  sgd = signed : đã ký

  sh.tn = short ton : tấn Mỹ ( 907,185 kg)

  shipt = shipment : hàng vận chuyển, gửi đi

  sig = signature : chữ ký

  spt = spot : trả tiền ngay

  SRCC = strikes, riots and civil commotions : đình công, biểu tình và bạo loạn dân sự

  SS; S/S; s.s; s/s = steamship : tàu chạy hơi nước

  St =street : đường, phố

  std. = standard : tiêu chuẩn

  sz = size : kích thước, cỡ


  T

  t.l; T.L = total loss : tổn thất toàn bộ

  T.L.O = total loss only : chỉ trong trường hợp tổn thất toàn bộ

  t.m = trade mark : nhãn hiệu thương mại

  T.M.O = telegraphic money order : điện chuyển tiền

  T.T = telegraphic transfer : điện chuyển tiền

  t/wt = tare weight : trọng lượng bì

  tar = tariff : biểu thuế

  tel = telephone : điện thoại

  tn; tns= ton, tons : tấn

  tpd = tons per day : tấn/ngày

  tph = tons per hour : tấn/giờ

  tx = tax : thuế


  U

  U/ws = underwriters : người bảo lãnh cho phát hành cổ phần

  ult; ulto = ultimo : tháng trước

  uncor = uncorrected : không được sửa chữa


  V

  v. = versus (against ) : ngược lại

  v.; vid = vide (see) : xem...

  V.A.T. = value added tax : thuế giá trị gia tăng

  V.I.P = very important person : yếu nhân, người quan trọng

  val = value : giá trị

  viz = videlicet (namely) : nghĩa là, tức là

  vol = volume : thể tích

  VSQ = very special quality : chát lượng đặc biệt  W

  w.b = warehouse book : sổ kho

  W/R = warehouse receipt : phiếu nhập kho

  WA, wpa = with particular average : kể cả tổn thất riêng (bảo hiểm)

  warr = warranty : bảo hành

  WB = World Bank : Ngân hàng Thế giới

  wc = without charge : miễn phí

  WD = working day : ngày làm việc, ngày thường

  whf = wharf : cầu cảng

  whs; whse = warehouse : kho hàng

  wk : warehouse keeper : thủ kho

  wk = well-known: nổi tiếng

  wk. = week : tuần lễ

  wog = with other goods : với các loại hàng hóa khác

  wor = without our responsibility : ngoài trách nhiệm của chúng tôi

  WP = without prejudice : không hại đến

  wp; WP = weather permitting : nếu thời tiết cho phép

  WR = war risk : rủi ro chiến tranh

  wt = warrant : giấy phép

  wt = without : không

  wt;wgt = weight : trọng lượng


  X

  x-c = ex-coupon : không tính trên phần lãi trái phiếu

  x-d = ex-divident : không tính đến lãi cổ phần

  x-i = ex interest : không tính lãi

  x-mi; x-mil = ex mill : giao tại xưởng, tính từ lúc xuất xưởng

  x-ship; x-shp = ex ship : chuyển tàu, giao hàng tại cảng đến quy định

  x-stre = ex store : giao ngay tại cửa hàng

  x-whf = ex wharf : giao tại cảng

  x-whse = ex wharehouse : giao tại kho

  x-wks = ex works : giao tại xưởng

  yr.; yrs = year : năm

  yr.; yrs = your, yours : của anh, của bạn
    Trả lời kèm trích dẫn

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •  

© Cty Giá xây dựng - GP của Cục Báo chí - Bộ TT&TT số 323/GP-CBC ngày 11/07/2008.
Người chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh.
Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin, tài liệu từ giaxaydung.vn
Powered by vBulletin| Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.

Địa chỉ: Toà nhà số 2A/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04.3 5682482, Fax: 04.3 5682483
Email: theanh@giaxaydung.com
Theo giờ GMT +8. Bây giờ là 04:49 PM.