ADTPro đã cập nhật định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ công bố kèm theo CV số 1782/BXD-VP ngày 16/08/2007 và định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ công bố kèm theo CV số 1161/QĐ-BXD ngày 15/12/2009.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng bộ định mức theo 1782 hoặc theo 1161 hoặc sử dụng đồng thời cả 2 bộ định mức có thể liên hệ với cty Quyết Toàn để được hỗ trợ bổ sung dữ liệu vào phần mềm dự toán đang sử dụng.