Kết quả 1 đến 8 của 8
 1. #1
  huong1183
  Kh?ch gh? th?m, ch?a l? th?nh vi

  Đơn giá Mới nhất của Hưng yên

  làm ơn cho em hỏi đơn giá mới nhất của Hưng Yên là cái nào vây các bác? Thank các bác nhiều
    Trả lời kèm trích dẫn

 2. #2
  Thành viên tích cực dai22it's Avatar
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  60
  Thanks
  0
  Thanked 10 Times in 6 Posts
  Đơn giá 111/2006/QĐ-UBND ngày 29/08/2006
  Phần xây dựng số 112/2006/QĐ-UBND,
  Phần khảo sát số 113/2006/QĐ-UBND, ngày 29/08/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên.
  Hình như mình thấy vẫn sử dụng đơn giá này đó bạn
  Bạn tham khảo thêm tại file đính kèm:
  Trích dẫn Gửi bởi huong1183 Xem bài viết
  làm ơn cho em hỏi đơn giá mới nhất của Hưng Yên là cái nào vây các bác? Thank các bác nhiều
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  L?i V?n ??i


  C?ng ty C? Ph?n C?ng Ngh? Ph?n M?m H?i H?a
  T?ng 2 - T?a nh? TechnoSoft Building - C?m C?ng nghi?p C?u Gi?y - Ph??ng D?ch V?ng H?u - Qu?n C?u Gi?y, H? N?i.
  ?T: 04.3 5563482
  Fax: 04.3 5563481
  Mobile: 098.88.44.123
  Email: dai_lv@ harmonysoft.com.vn
    Trả lời kèm trích dẫn

 3. Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn tới dai22it về bài viết hữu ích này:

  dinhanhnguyen (29-10-2012), tinhmaitheotagmc2308 (31-05-2012), trungktxd (04-01-2015)

 4. #3
  Thành viên mới xaydungcauduong's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2007
  Bài viết
  15
  Thanks
  15
  Thanked 24 Times in 8 Posts
  Trích dẫn Gửi bởi dai22it Xem bài viết
  Đơn giá 111/2006/QĐ-UBND ngày 29/08/2006
  Phần xây dựng số 112/2006/QĐ-UBND,
  Phần khảo sát số 113/2006/QĐ-UBND, ngày 29/08/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên.
  Hình như mình thấy vẫn sử dụng đơn giá này đó bạn
  Bạn tham khảo thêm tại file đính kèm:
  Bộ đơn giá này bỏ rồi mà, theo Quyết định số:19/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Hưng Yên.
  Tôi cũng đang tìm bản mới nhưng chưa thấy

  Nội dung của QĐ số:19/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Hưng Yên.
  ------------------------------------------------------------------------------------

  UỶ BAN NHÂN DÂN
  TỈNH HƯNG YÊN
  *****

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  *******

  Số: 19/2007/QĐ-UBND

  Hưng Yên, ngày 23 tháng 11 năm 2007  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 01/1997/QH IX ngày 01/01/1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 02/2002/QH XI ngày 27/12/2002;
  Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
  Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
  Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 88/TTr-SXD ngày 19/10/2007,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành để thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ “Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình” và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản bãi bỏ gồm:

  1- Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND ngày 29/08/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt.

  2- Quyết định số 112/2006/QĐ-UBND ngày 29/08/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng.

  3- Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND ngày 29/08/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng.

  4- Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND ngày 29/08/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

  5- Quyết định số 21/2001/QĐ-UBND ngày 03/8/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phần công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên căn cứ quyết định thi hành./.

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Cường

  lấy từ: http://www.thuvienphapluat.vn/van-ba.../noi-dung.aspx
  ------------------------------------------------------------------------------------
    Trả lời kèm trích dẫn

 5. #4
  Thành viên rất nhiệt tình thongktnl's Avatar
  Ngày tham gia
  Jun 2008
  Bài viết
  336
  Thanks
  99
  Thanked 496 Times in 163 Posts
  Vậy cho mình hỏi hiện nay tỉnh Hưng Yên đang áp dụng đơn giá nào vậy. Có bác nào làm công trình ở Hưng Yên thông tin cho anh em biết với. Hay bác nào có đơn giá mới cho em xin, cảm ơn các bác nhiều.
    Trả lời kèm trích dẫn

 6. #5
  Thành viên tích cực dai22it's Avatar
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  60
  Thanks
  0
  Thanked 10 Times in 6 Posts
  Theo mình được biết hiện tại tỉnh Hưng Yên đang sử dụng bộ đơn giá mới là : Đơn giá 408, 409 ban hành tháng 12/2008
  Mình chỉ có tài liệu cứng của hai bộ đơn giá này. Hiện tại bên mình đang nạp vào cơ sở dữ liệu.
  Bác nào dùng dự toán của công ty Hài Hòa thì liên hệ để lấy cơ sở dữ liệu nhé

  Trích dẫn Gửi bởi thongktnl Xem bài viết
  Vậy cho mình hỏi hiện nay tỉnh Hưng Yên đang áp dụng đơn giá nào vậy. Có bác nào làm công trình ở Hưng Yên thông tin cho anh em biết với. Hay bác nào có đơn giá mới cho em xin, cảm ơn các bác nhiều.
  L?i V?n ??i


  C?ng ty C? Ph?n C?ng Ngh? Ph?n M?m H?i H?a
  T?ng 2 - T?a nh? TechnoSoft Building - C?m C?ng nghi?p C?u Gi?y - Ph??ng D?ch V?ng H?u - Qu?n C?u Gi?y, H? N?i.
  ?T: 04.3 5563482
  Fax: 04.3 5563481
  Mobile: 098.88.44.123
  Email: dai_lv@ harmonysoft.com.vn
    Trả lời kèm trích dẫn

 7. #6
  Thành viên rất xuất sắc tranhaiduongvc11's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2010
  Bài viết
  600
  Thanks
  1,407
  Thanked 2,552 Times in 742 Posts
  Trích dẫn Gửi bởi dai22it Xem bài viết
  Theo mình được biết hiện tại tỉnh Hưng Yên đang sử dụng bộ đơn giá mới là : Đơn giá 408, 409 ban hành tháng 12/2008
  Mình chỉ có tài liệu cứng của hai bộ đơn giá này. Hiện tại bên mình đang nạp vào cơ sở dữ liệu.
  Bác nào dùng dự toán của công ty Hài Hòa thì liên hệ để lấy cơ sở dữ liệu nhé
  Các bác Mod và các bác trên diễn đàn, em đang cần đơn giá mới nhất của tỉnh Hưng Yên, bác nào có file đơn giá của tỉnh Hưng Yên thay thế cho các đơn giá trong quyết định sau cho em xinh nhé:
  1- Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND ngày 29/08/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt.
  2- Quyết định số 112/2006/QĐ-UBND ngày 29/08/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng.
  3- Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND ngày 29/08/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng.
  4- Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND ngày 29/08/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
  5- Quyết định số 21/2001/QĐ-UBND ngày 03/8/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phần công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản.
  Em xin cảm ơn các bác, hoặc các bác có quyết định mới của Hưng Yên thì gửi cho em nhé.
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  Trần Hải Dương - 0903 472 186
  Email: tranhaiduongvc11@gmail.com


    Trả lời kèm trích dẫn

 8. Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn tới tranhaiduongvc11 về bài viết hữu ích này:

  daoho (07-09-2012), dinhanhnguyen (29-10-2012), hoaviet2911 (03-06-2012)

 9. #7
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  Oct 2008
  Bài viết
  1
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Đơn giá hiện hành của Hưng yên được ban hành theo công văn số 409,410,411 năm 2008 của UBND tỉnh Hưng Yên. Còn nội dung đơn giá thì các bạn vẫn có thể sử dụng đơn giá 111,112,113 cũ vì UBND tỉnh Hưng Yên không tiến hành lập đơn giá mới mà chỉ hủy bỏ quyết định cũ và thay bằng công văn mới cho phù hợp với nghị định 99 của CP thôi. OK
    Trả lời kèm trích dẫn

 10. #8
  Thành viên nhiệt tình tranvanchau's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2013
  Bài viết
  281
  Thanks
  347
  Thanked 447 Times in 169 Posts

  Đơn giá tỉnh Hưng yên

  Bạn tham khảo bộ đơn giá này nhé.

  Bạn cũng có thể tìm trong diễn đàn có rất nhiều bài viết có thể có hưu ích với bạn !
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  Công ty Cổ Phần Giá Xây Dựng
  Cung cấp phần mềm Dự toán GXD - Dự thầu GXD - Thanh quyết toán - Quản lý chất lượng
  Các lớp đào tạo nghiệp vụ về xây dựng

  ĐỀ VƯỢT TRỘI - GXD SỬ DỤNG TƯ DUY SÁNG TẠO.
  ĐỂ KHÁC BIỆT - GXD SỬ DỤNG TƯ DUY ĐỘT PHÁ
  .

  Địa chỉ: Toà nhà số 2A/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
  Tel: 04.3 5682482 hoặc 0904. 302. 975 ( Ms Thanh Mai )
  Email: phanmem@giaxaydung.com hoặc daotao@giaxaydung.com
    Trả lời kèm trích dẫn

 11. Các thành viên sau đã bấm like vì thích bài viết của bạn tranvanchau:

  tranhaiduongvc11 (08-09-2013)

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •  

© Cty Giá xây dựng - GP của Cục Báo chí - Bộ TT&TT số 323/GP-CBC ngày 11/07/2008.
Người chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh.
Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin, tài liệu từ giaxaydung.vn
Powered by vBulletin| Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.

Địa chỉ: Toà nhà số 2A/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04.3 5682482, Fax: 04.3 5682483
Email: theanh@giaxaydung.com
Theo giờ GMT +8. Bây giờ là 04:20 AM.