em là sinh viên , ddag học tại quảng ninh , đang muốn tìm hiểu thêm về đơn giá của thái nguyên ,thấy bảo thái nguyên bắt đầu áp dụng đơn giá 65 có ai có đơn giá 65 ko? cho em với , excel thì càn tốt , cảm ơn mọi người nhiều