Trong TT 04/2010/TT-BXD, tại Điều 7-điểm 1 mục 1.1.2 có nói: đối với công trình sử dụng nguồn vốn ODA đầu thầu quốc tế thì Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ hoặc bằng dự toán hoặc theo thông lệ quốc tế. Vậy các bác nào đã từng lập dự toán này rồi thì cho em xin dự toán tham khảo được không (hoặc tỷ lệ các công trình tương tự) ? Cảm ơn các bác nhiều!