giúp e với các anh (chị) ơi.
em xin cảm ơn!.............................................. ......................