Về mặt pháp lý việc bảo hành phải theo cấp công trình, trong một dự án có nhiều công trình phải áp dụng bảo hành theo từng công trình. Theo quy định việc bảo hành đối với các công trình đặc biệt, cấp I thời gian bảo hành không ít hơn 20 tháng. và tỷ lệ phần trăm chi phí bảo hành bằng 3% giá trị công trình được bảo hành không ít hơn 12 tháng và tỷ lệ phần trăm chi phí bảo hành bằng 5% giá trị công trình được bảo hành.
Cần lưu ý đây là quy định bảo hành cho phần xây dựng và lắp đặt thiết bị. Một số loại công trình đặc biệt chế độ bảo hành của phải tuân thủ quy định của các pháp luật khác.
Ví dụ: Theo luật nhà ở có hiệu lực từ 1/1/2007 thì thời gian bảo hành cho các chung cư cao tầng trên 10 tầng là 60 tháng, còn các công trình chung cư từ 6 đến 9 tầng là 36 tháng.
Đây là bảo hành phần kết cấu xây dựng công trình, còn những phần khác phải tuân theo chế độ bảo hành riêng, Để phù hợp với thông lệ và tập quán quốc tế, pháp luật của Việt Nam cũng cho phép nhà thầu được bảo hành bằng thư bảo lãnh của ngân hàng với giá trị bảo hành tương đương theo luật định.