Trang 1 của 5 1 2 3 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 46
 1. #1
  Thành viên rất tích cực
  Ngày tham gia
  Aug 2007
  Bài viết
  154
  Thanks
  6
  Thanked 20 Times in 11 Posts

  Hồ sơ chứng minh năng lực tổ chức lập dự án

  Hồ sơ chứng minh năng lực tổ chức lập dự án và chủ nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng công trình (bản sao có công chứng)? Ai có thể chỉ rõ hơn cho mình vấn đề này được không:
  -Hồ sơ chứng minh năng lực tổ chức lập dự án có phải là bao gồm Đăng ký kinh doanh của công ty và hồ sơ năng lực không?
  - Chủ nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng công trình là ai (Kỹ sư kinh tế XD, kỹ sư XD hay KTS cũng được), bản sao có công chứng có phải bản sao chứng chỉ hành nghề?
    Trả lời kèm trích dẫn

 2. #2
  Thành viên nhiệt tình
  Ngày tham gia
  Oct 2007
  Bài viết
  215
  Thanks
  13
  Thanked 44 Times in 21 Posts
  to archvanhuong
  Điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng có quy định rõ tại Điều 48 đến điều 67 trong Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.
  Tổ chức lập dự án:
  Điều 54. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi lập dự án
  1. Năng lực của tổ chức lập dự án đư¬ợc phân thành 2 hạng theo loại dự án như sau:
  a) Hạng 1:
  Có ít nhất 20 người là kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư kinh tế phù hợp với yêu cầu của dự án; trong đó có người có đủ điều kiện làm chủ nhiệm lập dự án hạng 1 hoặc chủ nhiệm thiết kế hạng 1 công trình cùng loại.
  b) Hạng 2:
  Có ít nhất 10 người là kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư kinh tế phù hợp với yêu cầu của dự án; trong đó có người đủ điều kiện làm chủ nhiệm lập dự án hạng 2 hoặc chủ nhiệm thiết kế hạng 2 công trình cùng loại.
  2. Phạm vi hoạt động:
  a) Hạng 1: được lập dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C cùng loại;
  b) Hạng 2: đư¬ợc lập dự án nhóm B, C cùng loại;
  c) Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện để xếp hạng chỉ được lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của công trình cùng loại.
  Chủ nhiệm lập dự án:
  Điều 53. Điều kiện năng lực của chủ nhiệm lập dự án
  1. Năng lực của Chủ nhiệm lập dự án được phân thành 2 hạng theo loại công trình. Chủ nhiệm lập dự án phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với tính chất, yêu cầu của dự án và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây:
  a) Hạng 1:
  Có thời gian liên tục làm công tác lập dự án tối thiểu 7 năm, đã là chủ nhiệm lập 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B cùng loại hoặc là chủ nhiệm thiết kế hạng 1 đối với công trình cùng loại dự án.
  b) Hạng 2:
  Có thời gian liên tục làm công tác lập dự án tối thiểu 5 năm, đã là chủ nhiệm lập 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chủ nhiệm thiết kế hạng 2 trở lên đối với công trình cùng loại dự án.
  c) Riêng đối với vùng sâu, vùng xa, những cá nhân có bằng cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành phù hợp với loại dự án, có thời gian liên tục làm công tác lập dự án, thiết kế tối thiểu 5 năm thì được công nhận là chủ nhiệm lập dự án hạng 2.
  2. Phạm vi hoạt động:
  a) Hạng 1: được làm chủ nhiệm lập dự án đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C cùng loại;
  b) Hạng 2: được làm chủ nhiệm lập dự án đối với dự án nhóm B, C cùng loại;
  c) Đối với cá nhân chưa xếp hạng được làm chủ nhiệm lập dự án đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cùng loại.
  Còn chứng chỉ hành nghề:
  Theo Điều 49: Kỹ sư, kiến trúc sư có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng đều phải có chứng chỉ hành nghề.
    Trả lời kèm trích dẫn

 3. #3
  Thành viên rất tích cực
  Ngày tham gia
  Aug 2007
  Bài viết
  154
  Thanks
  6
  Thanked 20 Times in 11 Posts
  Thanks bạn. Cái này mình cũng đã tìm hiểu. Vậy năng lực tổ chức lập dự án này sẽ bao gồm cả lập dự án thiết kế quy hoạch lẫn lập dự án đầu tư xây dựng nói chung phải không.
  Ở đây mình đang muốn hỏi hồ sơ để gửi cho Sở KHĐT này như thế nào cơ:
  -Hồ sơ chứng minh năng lực tổ chức lập dự án có phải là bao gồm Đăng ký kinh doanh của công ty và hồ sơ năng lực công ty không?
    Trả lời kèm trích dẫn

 4. #4
  Thành viên nhiệt tình
  Ngày tham gia
  Oct 2007
  Bài viết
  215
  Thanks
  13
  Thanked 44 Times in 21 Posts
  to archvanhuong
  Theo mình thì đúng là như vậy:
  - Đăng ký kinh doanh của công ty: Để kiểm tra xem đơn vị tư vấn có chức năng thực hiện công tác tư vấn đó hay không.
  - Hồ sơ năng lực (chủ yếu là năng lực nhân sự và kinh nghiệm của đơn vị tư vấn): Để kiểm tra xem đơn vị tư vấn đó ở hạng nào và được tham gia lập dự án thuộc nhóm nào.
    Trả lời kèm trích dẫn

 5. #5
  Thành viên mới lucky_thao82's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2007
  Bài viết
  48
  Thanks
  354
  Thanked 88 Times in 22 Posts

  Post Điều kiện năng lực các lĩnh vực trong hoạt động xây dựng

  1/ Về lập dự án.
  * Luật Xây dựng:
  Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình
  1. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình có các quyền sau đây:
  a) Được tự thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
  b) Đàm phán, ký kết, giám sát thực hiện hợp đồng;
  c) Yêu cầu các tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
  d) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng khi nhà thầu tư vấn lập dự án vi phạm hợp đồng;
  đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
  2. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:
  a) Thuê tư vấn lập dự án trong trường hợp không có đủ điều kiện năng lực lập dự án đầu tư xây dựng công trình để tự thực hiện;
  b) Xác định nội dung nhiệm vụ của dự án đầu tư xây dựng công trình;
  c) Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình cho tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
  d) Tổ chức nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;
  đ) Thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết;
  e) Lưu trữ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình;
  g) Bồi thường thiệt hại do sử dụng tư vấn không phù hợp với điều kiện năng lực lập dự án đầu tư xây dựng công trình, cung cấp thông tin sai lệch; thẩm định, nghiệm thu không theo đúng quy định và những hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
  h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  * Nghị định 16/CP:
  Điều 53. Điều kiện năng lực của chủ nhiệm lập dự án
  1. Năng lực của Chủ nhiệm lập dự án được phân thành 2 hạng theo loại công trình. Chủ nhiệm lập dự án phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với tính chất, yêu cầu của dự án và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây:
  a) Hạng 1:
  Có thời gian liên tục làm công tác lập dự án tối thiểu 7 năm, đã là chủ nhiệm lập 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B cùng loại hoặc là chủ nhiệm thiết kế hạng 1 đối với công trình cùng loại dự án.
  b) Hạng 2:
  Có thời gian liên tục làm công tác lập dự án tối thiểu 5 năm, đã là chủ nhiệm lập 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chủ nhiệm thiết kế hạng 2 trở lên đối với công trình cùng loại dự án.
  c) Riêng đối với vùng sâu, vùng xa, những cá nhân có bằng cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành phù hợp với loại dự án, có thời gian liên tục làm công tác lập dự án, thiết kế tối thiểu 5 năm thì được công nhận là chủ nhiệm lập dự án hạng 2.
  2. Phạm vi hoạt động:
  a) Hạng 1: được làm chủ nhiệm lập dự án đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C cùng loại;
  b) Hạng 2: được làm chủ nhiệm lập dự án đối với dự án nhóm B, C cùng loại;
  c) Đối với cá nhân chưa xếp hạng được làm chủ nhiệm lập dự án đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cùng loại.

  Điều 54. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi lập dự án
  1. Năng lực của tổ chức lập dự án đư¬ợc phân thành 2 hạng theo loại dự án như sau:
  a) Hạng 1:
  Có ít nhất 20 người là kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư kinh tế phù hợp với yêu cầu của dự án; trong đó có người có đủ điều kiện làm chủ nhiệm lập dự án hạng 1 hoặc chủ nhiệm thiết kế hạng 1 công trình cùng loại.
  b) Hạng 2:
  Có ít nhất 10 người là kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư kinh tế phù hợp với yêu cầu của dự án; trong đó có người đủ điều kiện làm chủ nhiệm lập dự án hạng 2 hoặc chủ nhiệm thiết kế hạng 2 công trình cùng loại.
  2. Phạm vi hoạt động:
  a) Hạng 1: được lập dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C cùng loại;
  b) Hạng 2: đư¬ợc lập dự án nhóm B, C cùng loại;
  c) Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện để xếp hạng chỉ được lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của công trình cùng loại.

  Điều 55. Điều kiện năng lực của Giám đốc tư vấn quản lý dự án
  1. Năng lực của Giám đốc tư vấn quản lý dự án được phân thành 2 hạng theo loại dự án. Giám đốc tư vấn quản lý dự án phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây:
  a) Giám đốc tư vấn quản lý dự án hạng 1:
  - Có thời gian liên tục làm công tác thiết kế, thi công xây dựng tối thiểu 7 năm, đã là giám đốc hoặc phó giám đốc tư vấn quản lý dự án của 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B cùng loại hoặc đã là chỉ huy trư¬¬ởng công trường hạng 1 hoặc chủ nhiệm thiết kế hạng 1.
  b) Giám đốc tư vấn quản lý dự án hạng 2:
  - Có thời gian liên tục làm công tác thiết kế, thi công xây dựng tối thiểu 5 năm, đã là Giám đốc hoặc Phó giám đốc tư vấn quản lý dự án của 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trư¬¬ởng công trường hạng 2 hoặc chủ nhiệm thiết kế hạng 2.
  c) Đối với vùng sâu, vùng xa, những người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với loại công trình, có kinh nghiệm trong công tác lập dự án hoặc thiết kế hoặc thi công xây dựng tối thiểu 5 năm được giữ chức danh Giám đốc tư vấn quản lý dự án hạng 2.
  2. Trường hợp chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án thì giám đốc quản lý dự án phải có năng lực tương ứng với giám đốc tư vấn quản lý dự án quy định tại khoản 1 Điều này.
  3. Phạm vi hoạt động:
  a) Hạng 1: đư¬¬ợc quản lý dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C;
  b) Hạng 2: đư¬¬ợc quản lý dự án nhóm B, C.

  Điều 56. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi làm tư vấn quản lý dự án
  1. Năng lực của tổ chức tư¬¬ vấn quản lý dự án đư¬¬ợc phân thành 2 hạng như sau:
  a) Hạng 1:
  - Có giám đốc tư vấn quản lý dự án hạng 1 phù hợp với loại dự án;
  - Có tối thiểu 30 kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư kinh tế phù hợp với yêu cầu của dự án trong đó có ít nhất 3 kỹ sư kinh tế;
  - Đã thực hiện quản lý ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B cùng loại.
  b) Hạng 2:
  - Có giám đốc tư vấn quản lý dự án hạng 2 phù hợp với loại dự án;
  - Có tối thiểu 20 kiến trúc s¬¬ư, kỹ sư, kỹ sư kinh tế phù hợp với yêu cầu của dự án trong đó có ít nhất 2 kỹ sư kinh tế;
  - Đã thực hiện quản lý ít nhất 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C cùng loại.
  2. Phạm vi hoạt động:
  a) Hạng 1: đư¬¬ợc quản lý dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C;
  b) Hạng 2: đư¬¬ợc quản lý dự án nhóm B, C;
  c) Các tổ chức chưa đủ điều kiện xếp hạng được thực hiện quản lý dự án đối với các dự án chỉ yêu cầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

  2/ Về khảo sát.
  * Luật Xây dựng:
  Điều 46. Khảo sát xây dựng
  1. Khảo sát xây dựng gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thuỷ văn, khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng.
  2. Khảo sát xây dựng chỉ được tiến hành theo nhiệm vụ khảo sát đã được phê duyệt.
  Điều 49. Điều kiện đối với tổ chức thực hiện khảo sát xây dựng
  1. Tổ chức thực hiện khảo sát xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
  a) Có đăng ký hoạt động khảo sát xây dựng;
  b) Có đủ năng lực khảo sát xây dựng;
  c) Mỗi nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải có chủ nhiệm khảo sát xây dựng có đủ năng lực hành nghề khảo sát xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Chủ nhiệm khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát xây dựng chỉ định. Các cá nhân tham gia từng công việc khảo sát xây dựng phải có chuyên môn phù hợp với công việc được giao;
  d) Máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bảo đảm an toàn cho công tác khảo sát và bảo vệ môi trường.
  2. Phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng phải đủ tiêu chuẩn theo quy định và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng công nhận.

  Điều 51. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu khảo sát xây dựng
  1. Nhà thầu khảo sát xây dựng có các quyền sau đây:
  a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp số liệu, thông tin liên quan đến nhiệm vụ khảo sát;
  b) Từ chối thực hiện các yêu cầu ngoài nhiệm vụ khảo sát;
  c) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
  2. Nhà thầu khảo sát xây dựng có các nghĩa vụ sau đây:
  a) Chỉ được ký kết hợp đồng thực hiện các công việc khảo sát phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động và thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết;
  b) Thực hiện đúng nhiệm vụ khảo sát được giao, bảo đảm chất lượng và chịu trách nhiệm về kết quả khảo sát;
  c) Đề xuất, bổ sung nhiệm vụ khảo sát khi phát hiện các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế;
  d) Bảo vệ môi trường trong khu vực khảo sát;
  đ) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
  e) Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, phát sinh khối lượng do việc khảo sát sai thực tế, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
  g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  * Nghị định 16/CP:
  Điều 57. Điều kiện năng lực của chủ nhiệm khảo sát xây dựng
  1. Năng lực của chủ nhiệm khảo sát được phân thành 2 hạng như sau:
  a) Hạng 1: có chứng chỉ hành nghề kỹ sư, đã là chủ nhiệm khảo sát hạng 2 và đã chủ nhiệm 5 nhiệm vụ khảo sát công trình cấp II;
  b) Hạng 2: có chứng chỉ hành nghề kỹ sư, đã tham gia 3 nhiệm vụ khảo sát của công trình cấp II hoặc 4 nhiệm vụ khảo sát của công trình cấp III, kể từ khi có chứng chỉ hành nghề kỹ sư.
  2. Phạm vi hoạt động:
  a) Hạng 1: đư¬ợc làm chủ nhiệm khảo sát cùng loại công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV;
  b) Hạng 2: đư¬ợc làm chủ nhiệm khảo sát cùng loại công trình cấp II, cấp III và cấp IV;
  c) Đối với khảo sát địa hình, các chủ nhiệm khảo sát được làm chủ nhiệm khảo sát các loại quy mô.

  Điều 58. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi khảo sát xây dựng
  1. Năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng đư¬¬ợc phân thành 2 hạng như sau:
  a) Hạng 1:
  - Có ít nhất 20 người là kỹ sư phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát, trong đó có người có đủ điều kiện làm chủ nhiệm khảo sát hạng 1;
  - Có đủ thiết bị phù hợp với từng loại khảo sát và phòng thí nghiệm hợp chuẩn;
  - Đã thực hiện ít nhất 1 nhiệm vụ khảo sát cùng loại của công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I, hoặc 2 nhiệm vụ khảo sát cùng loại của công trình cấp II.
  b) Hạng 2:
  - Có ít nhất 10 người là kỹ sư phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát trong đó có người có đủ điều kiện làm chủ nhiệm khảo sát hạng 2;
  - Có đủ thiết bị khảo sát để thực hiện từng loại khảo sát;
  - Đã thực hiện ít nhất 1 nhiệm vụ khảo sát cùng loại của công trình cấp II hoặc 2 nhiệm vụ khảo sát cùng loại của công trình cấp III.
  2. Phạm vi hoạt động:
  a) Hạng 1: đư¬ợc thực hiện nhiệm vụ khảo sát cùng loại công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV;
  b) Hạng 2: đư¬ợc thực hiện nhiệm vụ khảo sát cùng loại công trình cấp II, cấp III và cấp IV;
  c) Đối với khảo sát địa hình, chỉ các tổ chức khảo sát hạng 1 và 2 mới được thực hiện khảo sát địa hình các loại quy mô.

  * Nghị định 209/CP:
  Điều 6. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng
  1. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do tổ chức tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu khảo sát xây dựng lập và được chủ đầu tư phê duyệt.
  2. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc khảo sát, từng bước thiết kế, bao gồm các nội dung sau đây:
  a) Mục đích khảo sát;
  b) Phạm vi khảo sát;
  c) Phương pháp khảo sát;
  d) Khối lượng các loại công tác khảo sát dự kiến;
  đ) Tiêu chuẩn khảo sát được áp dụng;
  e) Thời gian thực hiện khảo sát.

  Điều 7. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng
  1. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát xây dựng lập và được chủ đầu tư phê duyệt.
  2. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
  a) Phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt;
  b) Tuân thủ các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.

  Điều 8. Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng
  1. Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng gồm:
  a) Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng;
  b) Đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình;
  c) Vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng;
  d) Tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng;
  đ) Khối l−ợng khảo sát;
  e) Quy trình, phương pháp và thiết bị khảo sát;
  g) Phân tích số liệu, đánh giá kết quả khảo sát;
  h) Đề xuất giải pháp kỹ thuật phục vụ cho việc thiết kế, thi công xây dựng công trình;
  i) Kết luận và kiến nghị;
  k) Tài liệu tham khảo;
  l) Các phụ lục kèm theo.
  2. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng phải được chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này và là cơ sở để thực hiện các bước thiết kế xây dựng công trình. Báo cáo phải được lập thành 06 bộ, trong trường hợp cần nhiều hơn 06 bộ thì chủ đầu tư quyết định trên cơ sở thỏa thuận với nhà thầu khảo sát xây dựng.
  3. Nhà thầu khảo sát xây dựng phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính trung thực và tính chính xác của kết quả khảo sát; bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, phát sinh khối lượng do khảo sát sai; sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại.

  * Thông tư 12/2005/TT-BXD:
  1. Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng được quy định tại chương III của Nghị định 209/2004/NĐ-CP
  1.1. Chủ đầu tư phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và nhiệm vụ khảo sát xây dựng bổ sung được lập theo quy định tại các Điều 6,7,9 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP. Trước khi phê duyệt, khi cần thiết chủ đầu tư có thể thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực về khảo sát xây dựng thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng
  1.2. Chủ đầu tư cử người có chuyên môn phù hợp để giám sát công tác khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP . Trường hợp không có người có chuyên môn phù hợp thì thuê người có chuyên môn phù hợp thực hiện việc giám sát.
  1.3. Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 12 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP và mời các chuyên gia, tổ chức chuyên môn tham gia khi cần thiết.
    Trả lời kèm trích dẫn

 6. #6
  Thành viên mới lucky_thao82's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2007
  Bài viết
  48
  Thanks
  354
  Thanked 88 Times in 22 Posts

  Post Điều kiện năng lực các lĩnh vực trong hoạt động xây dựng (tt)

  3/ Về thiết kế.
  * Luật Xây dựng:
  Điều 56. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện thiết kế xây dựng công trình
  1. Tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
  a) Có đăng ký hoạt động thiết kế xây dựng công trình;
  b) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công trình;
  c) Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải có năng lực hành nghề thiết kế xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của loại, cấp công trình.
  2. Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
  a) Có năng lực hành nghề, có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng;
  b) Có đăng ký hành nghề hoạt động thiết kế xây dựng công trình.
  Chính phủ quy định phạm vi hoạt động hành nghề thiết kế xây dựng công trình của cá nhân hành nghề độc lập thiết kế xây dựng công trình.
  3. Đối với việc thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ:
  a) Nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250 m2, từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện;
  b) Nhà ở riêng lẻ có quy mô nhỏ hơn nhà ở quy định tại điểm a khoản này thì cá nhân, hộ gia đình được tự tổ chức thiết kế nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.

  Điều 58. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình
  1. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có các quyền sau đây:
  a) Từ chối thực hiện các yêu cầu ngoài nhiệm vụ thiết kế;
  b) Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác thiết kế;
  c) Quyền tác giả đối với thiết kế công trình;
  d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
  2. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:
  a) Chỉ được nhận thầu thiết kế xây dựng công trình phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công trình, năng lực hành nghề thiết kế xây dựng công trình;
  b) Thực hiện đúng nhiệm vụ thiết kế, bảo đảm tiến độ và chất lượng;
  c) Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế do mình đảm nhận;
  d) Giám sát tác giả trong quá trình thi công xây dựng;
  đ) Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng phục vụ cho công tác thiết kế phù hợp với yêu cầu của từng bước thiết kế;
  e) Không được chỉ định nhà sản xuất vật liệu, vật tư và thiết bị xây dựng công trình;
  g) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
  h) Bồi thường thiệt hại khi đề ra nhiệm vụ khảo sát, sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
  i) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  * Nghị định 16/CP:

  Điều 59. Điều kiện năng lực của chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình
  1. Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình đư¬ợc phân thành 2 hạng như sau:
  a) Hạng 1:
  - Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư phù hợp với công việc đảm nhận;
  - Đã là chủ nhiệm thiết kế ít nhất 1 công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại hoặc đã làm chủ trì thiết kế 1 lĩnh vực chuyên môn chính của 3 công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I cùng loại.
  b) Hạng 2:
  - Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư phù hợp với công việc đảm nhận;
  - Đã là chủ nhiệm thiết kế ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại hoặc đã làm chủ trì thiết kế 1 lĩnh vực chuyên môn chính của 3 công trình cấp II cùng loại.
  2. Phạm vi hoạt động:
  a) Hạng 1: đư¬ợc làm chủ nhiệm thiết kế công trình cùng loại cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV và làm chủ nhiệm lập dự án nhóm A, B, C cùng loại;
  b) Hạng 2: đư¬ợc làm chủ nhiệm thiết kế công trình cùng loại cấp II, cấp III và cấp IV và được làm chủ nhiệm lập dự án nhóm B, C cùng loại.

  Điều 60. Điều kiện năng lực của chủ trì thiết kế xây dựng công trình
  1. Chủ trì thiết kế xây dựng công trình được phân thành 2 hạng như sau:
  a) Hạng 1:
  - Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư phù hợp với công việc đảm nhận;
  - Đã làm chủ trì thiết kế chuyên môn của ít nhất 1 công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại.
  b) Hạng 2:
  - Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư phù hợp với công việc đảm nhận;
  - Đã làm chủ trì thiết kế chuyên môn của ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại hoặc đã tham gia thiết kế 5 công trình cùng loại.
  c) Riêng đối với vùng sâu, vùng xa, những cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình, có thời gian liên tục làm công tác thiết kế tối thiểu 5 năm thì được làm chủ trì thiết kế công trình cấp III, cấp IV, trừ các công trình quy định tại Điều 28 của Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng.
  2. Phạm vi hoạt động:
  a) Hạng 1: đư¬ợc làm chủ trì thiết kế cùng lĩnh vực chuyên môn công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV;
  b) Hạng 2: đư¬ợc làm chủ trì thiết kế cùng lĩnh vực chuyên môn công trình cấp II, cấp III và cấp IV.

  Điều 61. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi thiết kế xây dựng công trình
  1. Năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế xây dựng đư¬ợc phân thành 2 hạng theo loại công trình như sau:
  a) Hạng 1:
  - Có ít nhất 20 người là kiến trúc sư, kỹ sư thuộc các chuyên ngành phù hợp trong đó có người có đủ điều kiện làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình hạng 1;
  - Có đủ chủ trì thiết kế hạng 1 về các bộ môn thuộc công trình cùng loại;
  - Đã thiết kế ít nhất 1 công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại.
  b) Hạng 2:
  - Có ít nhất 10 người là kiến trúc sư, kỹ sư thuộc các chuyên ngành phù hợp trong đó có người có đủ điều kiện làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình hạng 2;
  - Có đủ chủ trì thiết kế hạng 2 về các bộ môn thuộc công trình cùng loại;
  - Đã thiết kế ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại.
  2. Phạm vi hoạt động:
  a) Hạng 1: đ¬ược thiết kế công trình cấp đặc biệt, cấp I , cấp II, cấp III và cấp IV cùng loại; lập dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C cùng loại;
  b) Hạng 2: đư¬ợc thiết kế công trình cấp II, cấp III và cấp IV cùng loại; lập dự án nhóm B, C cùng loại;
  c) Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện để xếp hạng được thiết kế công trình cấp IV cùng loại, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình của công trình cùng loại.

  * Nghị định 209/CP:
  Điều 13. Thiết kế kỹ thuật
  1. Căn cứ để lập thiết kế kỹ thuật:
  a) Nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt;
  b) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bước thiết kế cơ sở, các số liệu bổ sung về khảo sát xây dựng và các điều kiện khác tại địa điểm xây dựng phục vụ bước thiết kế kỹ thuật;
  c) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
  d) Các yêu cầu khác của chủ đầu tư.
  2. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật phải phù hợp với thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây dưung được duyệt, bao gồm:
  a) Thuyết minh gồm các nội dung theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, nh¬ưng phải tính toán lại và làm rõ phương án lựa chọn kỹ thuật sản xuất, dây chuyền công nghệ, lựa chọn thiết bị, so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kiểm tra các số liệu làm căn cứ thiết kế; các chỉ dẫn kỹ thuật; giải thích những nội dung mà bản vẽ thiết kế chưa thể hiện được và các nội dung khác theo yêu cầu của chủ đầu tư;
  b) Bản vẽ phải thể hiện chi tiết về các kích thước, thông số kỹ thuật chủ yếu, vật liệu chính đảm bảo đủ điều kiện để lập dự toán, tổng dự toán và lập thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng;
  c) Dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.

  Điều 14. Thiết kế bản vẽ thi công
  1. Căn cứ để lập thiết kế bản vẽ thi công:
  a) Nhiệm vụ thiết kế do chủ đầu tư phê duyệt đối với trường hợp thiết kế một bước; thiết kế cơ sở được phê duyệt đối với trường hợp thiết kế hai bước; thiết kế kỹ thuật được phê duyệt đối với trường hợp thiết kế ba bước;
  b) Các tiêu chuẩn xây dựng và chỉ dẫn kỹ thuật được áp dụng;
  c) Các yêu cầu khác của chủ đầu tư.
  2. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm:
  a) Thuyết minh phải giải thích đầy đủ các nội dung mà bản vẽ không thể hiện được để người trực tiếp thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế;
  b) Bản vẽ phải thể hiện chi tiết tất cả các bộ phận của công trình, các cấu tạo với đầy đủ các kích thước, vật liệu và thông số kỹ thuật để thi công chính xác và đủ điều kiện để lập dự toán thi công xây dựng công trình;
  c) Dự toán thi công xây dựng công trình.

  Điều 15. Yêu cầu về quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình
  1. Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên và được thể hiện theo các tiêu chuẩn xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, trừ trường hợp nhà thầu thiết kế là cá nhân hành nghề độc lập.
  2. Các bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế, dự toán phải được đóng thành tập hồ sơ thiết kế theo khuôn khổ thống nhất có danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu và bảo quản lâu dài.

  * Thông tư 12/2005/TT-BXD:
  2. Về quản lý chất lượng thiết kế được quy định tại chương IV của Nghị định 209/2004/NĐ-CP
  2.1. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hoặc thuê tư vấn lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình đã nêu tại điểm a khoản 2 Điều 7 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP và tại điểm a khoản 1 các Điều 13,14 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP. Nhiệm vụ thiết kế phải nêu rõ các yêu cầu và điều kiện để nhà thầu thiết kế thực hiện. Tại các bước thiết kế, nhiệm vụ thiết kế có thể được bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế để đảm bảo hiệu quả cho dự án đầu tư xây dựng công trình.
  2.2. Nhiệm vụ thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt là căn cứ để nhà thầu thiết kế thực hiện. Trước khi phê duyệt, chủ đầu tư mời chuyên gia góp ý nhiệm vụ thiết kế khi thấy cần thiết. Chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư sau khi phê duyệt nhiệm vụ thiết kế.
  Đối với công trình phải thi tuyển thiết kế kiến trúc thì chủ đầu tư có trách nhiệm lập nhiệm vụ thiết kế để người quyết định đầu tư phê duyệt theo quy định tại các điểm b, c khoản 1 mục II Thông tư số 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng .
  2.3. Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án đầu tư xây dựng, cấp công trình và hình thức thực hiện hợp đồng khi chủ đầu tư ký hợp đồng với một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện thiết kế thì chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát và khớp nối toàn bộ thiết kế hoặc có thể giao cho tổng thầu thiết kế thực hiện nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, xử lý kịp thời các phát sinh đảm bảo hiệu quả của dự án .
  2.4. Chủ đầu tư tự tổ chức việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán đối với những công trình xây dựng phải lập dự án theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP. Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán được lập theo mẫu Phụ lục 1A , Phụ lục 1B và Phụ lục 1C của Thông tư này.

  Trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực thẩm định thì được phép thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra thiết kế, dự toán công trình đối với toàn bộ hoặc một phần các nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 3 của Điều 16 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt. Tổ chức tư vấn thẩm tra thiết kế phải có đủ điều kiện năng lực thiết kế đối với loại và cấp với công trình nhận thẩm tra. Người chủ trì thẩm tra thiết kế phải có điều kiện năng lực như của người chủ trì thiết kế công trình mà chủ đầu tư yêu cầu thẩm tra thiết kế.
  2.5. Chủ đầu tư phải xác lập tính pháp lý của sản phẩm thiết kế trước khi đưa ra thi công thông qua việc xác nhận bằng chữ ký và dấu xác nhận đã phê duyệt của chủ
  đầu tư theo mẫu Phụ lục 1D vào bản vẽ thiết kế.

  4/ Về Giám sát.
  * Luật Xây dựng
  Điều 89. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc giám sát thi công xây dựng công trình
  1. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc giám sát thi công xây dựng công trình có các quyền sau đây:
  a) Được tự thực hiện giám sát khi có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng;
  b) Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp đồng;
  c) Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúng quy định;
  d) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;
  đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
  2. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc giám sát thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:
  a) Thuê tư vấn giám sát trong trường hợp không đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng để tự thực hiện;
  b) Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát;
  c) Xử lý kịp thời những đề xuất của người giám sát;
  d) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng giám sát thi công xây dựng;
  đ) Không được thông đồng hoặc dùng ảnh hưởng của mình để áp đặt làm sai lệch kết quả giám sát;
  e) Lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng;
  g) Bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sát không đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
  h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Điều 90. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình
  1. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có các quyền sau đây:
  a) Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng;
  b) Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng hợp đồng;
  c) Bảo lưu các ý kiến của mình đối với công việc giám sát do mình đảm nhận;
  d) Từ chối yêu cầu bất hợp lý của các bên có liên quan;
  đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
  2. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:
  a) Thực hiện công việc giám sát theo đúng hợp đồng đã ký kết;
  b) Không nghiệm thu khối lượng không bảo đảm chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của thiết kế công trình;
  c) Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng;
  d) Đề xuất với chủ đầu tư xây dựng công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi;
  đ) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
  e) Không được thông đồng với nhà thầu thi công xây dựng, với chủ đầu tư xây dựng công trình và có các hành vi vi phạm khác làm sai lệch kết quả giám sát;
  g) Bồi thường thiệt hại khi làm sai lệch kết quả giám sát đối với khối lượng thi công không đúng thiết kế, không tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng nhưng người giám sát không báo cáo với chủ đầu tư xây dựng công trình hoặc người có thẩm quyền xử lý, các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra
  h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  * Nghị định 16/CP:
  Điều 62. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát thi công xây dựng công trình
  1. Năng lực của tổ chức giám sát công trình đư¬ợc phân thành 2 hạng theo loại công trình như sau:
  a) Hạng 1:
  - Có ít nhất 20 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành phù hợp;
  - Đã giám sát thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I, hoặc 2 công trình cấp II cùng loại.
  b) Hạng 2:
  - Có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành phù hợp;
  - Đã giám sát thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp II, hoặc 2 công trình cấp III cùng loại.
  2. Phạm vi hoạt động:
  a) Hạng 1: đ¬ược giám sát thi công xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, II, III và IV cùng loại;
  b) Hạng 2: đư¬ợc giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp II, III và IV cùng loại;
  c) Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện để xếp hạng thì được giám sát thi công xây dựng công trình cấp IV cùng loại.

  5/ Về Thi công.
  * Nghị định 16/CP:
  Điều 63. Điều kiện năng lực của chỉ huy trưởng công trư¬ờng
  1. Năng lực của chỉ huy trưởng công trường được phân thành 2 hạng. Chỉ huy trưởng công trường phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây:
  a) Hạng 1:
  - Có thời gian liên tục làm công tác thi công xây dựng tối thiểu 7 năm;
  - Đã là chỉ huy trư¬ởng công trường của công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại.
  b) Hạng 2:
  - Có thời gian liên tục làm công tác thi công xây dựng tối thiểu 5 năm;
  - Đã là chỉ huy trư¬ởng công trường của công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại.
  c) Đối với vùng sâu, vùng xa, những người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với loại công trình, có kinh nghiệm thi công tối thiểu 5 năm được giữ chức danh chỉ huy trưởng hạng 2.
  2. Phạm vi hoạt động:
  a) Hạng 1: đ¬ược làm chỉ huy trưởng công trình cấp đặc biệt, cấp I, II, III và IV cùng loại;
  b) Hạng 2: đư¬ợc làm chỉ huy trưởng công trình từ cấp II, III và IV cùng loại.
  Điều 64. Điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng khi thi công xây dựng công trình
  1. Năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình đư¬ợc phân thành 2 hạng theo loại công trình như sau:
  a) Hạng 1:
  - Có chỉ huy trư¬ởng hạng 1 cùng loại công trình;
  - Có đủ kiến trúc sư, kỹ sư thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình thi công xây dựng;
  - Có đủ công nhân kỹ thuật có chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận;
  - Có thiết bị thi công chủ yếu để thi công xây dựng công trình;
  - Đã thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp đặc biệt, cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại.
  b) Hạng 2:
  - Có chỉ huy trư¬ởng hạng 2 trở lên cùng loại công trình;
  - Có đủ kiến trúc sư, kỹ sư thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình thi công xây dựng;
  - Có đủ công nhân kỹ thuật có chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận;
  - Có thiết bị thi công chủ yếu để thi công xây dựng công trình;
  - Đã thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại.
  2. Phạm vi hoạt động:
  a) Hạng 1: đư¬ợc thi công xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV cùng loại;
  b) Hạng 2: đ¬ược thi công xây dựng công trình từ cấp II, cấp III và cấp IV cùng loại;
  c) Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện để xếp hạng được thi công công trình cải tạo, sửa chữa có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng, nhà ở riêng lẻ.
    Trả lời kèm trích dẫn

 7. #7
  Thành viên mới lucky_thao82's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2007
  Bài viết
  48
  Thanks
  354
  Thanked 88 Times in 22 Posts

  Điều kiện năng lực các lĩnh vực trong hoạt động xây dựng (tt và hết)

  6/ Quy định chung.
  * Luật Xây dựng:
  Điều 48. Quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân
  1. Các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại dự án; loại, cấp công trình và công việc theo quy định của Nghị định này.
  2. Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
  3. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; chủ trì các đồ án thiết kế; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; giám sát thi công xây dựng và cá nhân hành nghề độc lập thực hiện các công việc thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định.
  4. Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc tư vấn quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trường, giám sát thi công xây dựng không được đồng thời đảm nhận quá một công việc theo chức danh trong cùng một thời gian.
  Cá nhân đảm nhận các chức danh theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều này chỉ được ký hợp đồng lao động dài hạn với một tổ chức theo quy định của pháp luật.
  5. Năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức được xác định theo cấp bậc trên cơ sở năng lực hành nghề xây dựng của các cá nhân trong tổ chức, kinh nghiệm hoạt động xây dựng, khả năng tài chính, thiết bị và năng lực quản lý của tổ chức.
  6. Một tổ chức tư vấn được thực hiện một, một số hoặc tất cả các công việc về lập dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý dự án, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình nếu có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Nghị định này. Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình không được ký hợp đồng tư vấn giám sát với chủ đầu tư đối với công trình do mình thiết kế; nhà thầu giám sát thi công xây dựng không được ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với công trình do mình giám sát.
  Tổ chức tư vấn khi thực hiện công việc tư vấn nào thì được xếp hạng theo công việc tư vấn đó.
  7. Khi lựa chọn nhà thầu để thực hiện các công việc trong hoạt động xây dựng, chủ đầu tư phải căn cứ vào các quy định về điều kiện năng lực tại Nghị định này và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thiệt hại do việc lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc.

  Điều 65. Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập thiết kế, khảo sát, giám sát thi công xây dựng công trình
  1. Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập thiết kế, khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình như sau:
  a) Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực hành nghề;
  b) Có đăng ký kinh doanh hoạt động hành nghề thiết kế, khảo sát, giám sát thi công xây dựng theo quy định của pháp luật.
  2. Phạm vi hoạt động:
  a) Cá nhân hành nghề độc lập khảo sát xây dựng chỉ được tư vấn cho chủ đầu tư về việc lập nhiệm vụ khảo sát, thẩm định để phê duyệt kết quả từng loại khảo sát phù hợp với chứng chỉ;
  b) Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế xây dựng công trình được thiết kế các công trình cấp IV cùng loại và nhà ở riêng lẻ;
  c) Cá nhân hành nghề giám sát thi công xây dựng độc lập được giám sát thi công xây dựng công trình cấp IV cùng loại và nhà ở riêng lẻ.
  3. Cá nhân hành nghề độc lập khi hoạt động phải thực hiện theo các quy định của pháp luật.

  * Thông tư 12/2005/TT-BXD:
  IV. Về điều kiện chuyển hạng đối với các tổ chức chưa đủ điều kiện để xếp hạng và tổ chức mới thành lập quy định tại Chương V của Nghị định 16/2005/NĐ-CP

  1. Đối với tổ chức quản lý dự án chưa đủ điều kiện xếp hạng, nếu đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 5 dự án thuộc loại chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình thì được thực hiện quản lý dự án nhóm C.
  2. Đối với tổ chức khảo sát xây dựng chưa đủ điều kiện để xếp hạng, nếu đã thực hiện ít nhất 5 nhiệm vụ khảo sát xây dựng của công trình cấp IV thì được thực hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng cùng loại của công trình cấp III.
  3. Đối với tổ chức tư vấn thiết kế chưa đủ điều kiện để xếp hạng, nếu đã thiết kế ít nhất 5 công trình cấp IV thì được thiết kế công trình cấp III cùng loại.
  4. Đối với tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình chưa đủ điều kiện để xếp hạng, nếu đã giám sát thi công ít nhất 5 công trình cấp IV thì được giám sát thi công công trình cấp III cùng loại.
  5. Đối với tổ chức thi công xây dựng công trình chưa đủ điều kiện xếp hạng, nếu đã thi công cải tạo 3 công trình thì được thi công công trình cấp IV và tiếp sau đó nếu đã thi công xây dựng ít nhất 5 công trình cấp IV thì được thi công xây dựng công trình cấp III cùng loại.

  7/ Về quy hoạch.

  Chương III
  Điều kiện Năng lực của tổ chức, cá nhân
  thiết kế quy hoạch xây dựng

  Điều 45. Quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng
  1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thiết kế quy hoạch xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp theo quy định của Nghị định này.
  2. Cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
  3. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch xây dựng, chủ trì thiết kế chuyên ngành đồ án quy hoạch xây dựng và cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy hoạch xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định.
  4. Năng lực hoạt động thiết kế quy hoạch xây dựng của tổ chức được xác định theo cấp bậc trên cơ sở năng lực hành nghề xây dựng của các cá nhân trong tổ chức, kinh nghiệm hoạt động xây dựng, khả năng tài chính, thiết bị và năng lực quản lý của tổ chức.
  5. Một tổ chức tư vấn được phép thực hiện một, một số hoặc tất cả các công việc về thiết kế quy hoạch xây dựng nếu có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Nghị định này. Cá nhân đảm nhận các chức danh theo quy định tại khoản 3 §iều này phải có hợp đồng lao động dài hạn theo quy định của pháp luật.
  6. Khi lựa chọn nhà thầu để thực hiện các công việc trong hoạt động lập quy hoạch xây dựng, chủ đầu tư phải căn cứ vào các quy định về điều kiện năng lực tại Nghị định này và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thiệt hại do việc lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc.

  Điều 46. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
  Người được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch xây dựng; có kinh nghiệm trong công tác thiết kế tối thiểu 05 năm và đã tham gia thiết kế kiến trúc ít nhất 05 công trình hoặc 05 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.
  Điều 47. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư
  Người được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề xin đăng ký; có kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề ít nhất 05 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 05 công trình.
  Điều 48. Điều kiện năng lực của chủ nhiệm thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng
  1. Chủ nhiệm thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I:
  a) Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư phù hợp với công việc đảm nhận;
  b) Đã làm chủ nhiệm một đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh trở lên hoặc đồ án quy hoạch chung xây dựng từ loại 1 trở lên hoặc 02 đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại 2 hoặc 03 đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại 3 hoặc 03 quận của thành phố trực thuộc Trung ương hoặc là chủ nhiệm hạng II và đã là chủ nhiệm thiết kế 05 đồ án quy hoạch xây dựng.
  2. Chủ nhiệm thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II:
  a) Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư phù hợp với công việc đảm nhận;
  b) Đã làm chủ nhiệm một đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện trở lên hoặc đồ án quy hoạch chung khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù hoặc đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị từ loại 2 trở lên hoặc 02 đô thị loại 3 hoặc 03 đô thị loại 4 hoặc 04 đô thị loại 5 hoặc đã là chủ trì thiết kế chuyên ngành đồ án quy hoạch của 03 đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện trở lên.
  3. Phạm vi hoạt động:
  a) Chủ nhiệm đồ án quy hoạch xây dựng hạng I được làm chủ nhiệm thiết kế đối với tất cả các đồ án quy hoạch của các loại quy hoạch xây dựng;
  b) Chủ nhiệm đồ án quy hoạch xây dựng hạng II được làm chủ nhiệm đối với các đồ án quy hoạch xây dựng vùng trong tỉnh, các đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại 2 trở xuống, các đồ án quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù, các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

  Điều 49. Điều kiện năng lực chủ trì thiết kế chuyên ngành đồ án quy hoạch xây dựng
  1. Chủ trì thiết kế chuyên ngành đồ án quy hoạch xây dựng hạng I.
  a) Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư phù hợp với công việc đảm nhận;
  b) §ã là chủ trì thiết kế chuyên môn một đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh hoặc đồ án quy hoạch chung xây dựng từ loại 1 trở lên hoặc 02 đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại 2 hoặc 03 đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại 3 hoặc 03 quận của thành phố trực thuộc Trung ương hoặc là chủ trì thiết kế chuyên ngành đồ án xây dựng hạng II và đã là chủ trì chuyên ngành 05 đồ án quy hoạch xây dựng.
  2. Chủ trì thiết kế chuyên ngành đồ án quy hoạch xây dựng hạng II.
  a) Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư phù hợp với công việc đảm nhận;
  b) Đã là chủ trì thiết kế chuyên môn một đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện trở lên hoặc đồ án quy hoạch chung khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù hoặc đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị từ loại 2 trở lên hoặc 02 đô thị loại 3 hoặc 03 đô thị loại 4 hoặc 04 đô thị loại 5 hoặc đã tham gia thiết kế 05 đồ án quy hoạch xây dựng.
  3. Phạm vi hoạt động:
  a) Chủ trì đồ án quy hoạch xây dựng hạng I được làm chủ trì thiết kế đối với tất cả các đồ án quy hoạch của các loại quy hoạch xây dựng;
  b) Chủ trì đồ án quy hoạch xây dựng hạng II được làm chủ trì đối với các đồ án quy hoạch xây dựng vùng trong tỉnh, các đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại 2 trở xuống, các đồ án quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù, các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.
  Điều 50. Điều kiện đối với cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy hoạch xây dựng
  1. Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy hoạch xây dựng phải có các điều kiện sau:
  a) Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực hành nghề;
  b) Có đăng ký hoạt động hành nghề theo quy định của pháp luật.
  2. Phạm vi hoạt động:
  Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy hoạch xây dựng được thiết kế các loại quy hoạch xây dựng sau đây:
  a) Được tham gia dự thi thiết kế các đồ án quy hoạch xây dựng;
  b) Được chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế thiết kế đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại 5;
  c) Được chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng có quy mô nhỏ hơn hoặc bằng 50 ha;
  d) Được chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

  Điều 51. Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ
  1. Khi xin cấp chứng chỉ phải khai báo trung thực các yêu cầu của hồ sơ xin cấp chứng chỉ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của hồ sơ.
  2. Thực hiện thiết kế các đồ án quy hoạch xây dựng theo chứng chỉ hành nghề được cấp.
  3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng do mình đảm nhận.
  4. Nghiêm cấm việc tẩy xoá, cho mượn chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng. Nếu vi phạm sẽ bị thu hồi và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.
  5. Nộp lệ phí khi được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Tài chính.

  Điều 52. Điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức thiết kế quy hoạch xây dựng
  Năng lực hoạt động của tổ chức thiết kế quy hoạch xây dựng được phân theo 02 hạng như sau:
  1. Hạng I:
  Có ít nhất 30 người là kiến trúc sư, kỹ sư đô thị, kỹ sư các chuyên ngành có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của đồ án quy hoạch xây dựng, trong đó có người có đủ điều kiện làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I.
  2. Hạng II
  Có ít nhất 20 người là kiến trúc sư, kỹ sư đô thị, kỹ sư các chuyên ngành có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của đồ án quy hoạch xây dựng, trong đó có người có đủ điều kiện làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II.
  3. Phạm vi hoạt động:
  a) Tổ chức thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I được thiết kế quy hoạch xây dựng tất cả các loại đồ án quy hoạch xây dựng;
  b) Tổ chức thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II được thiết kế quy hoạch xây dựng đồ án quy hoạch xây dựng vùng trong tỉnh, quy hoạch chung xây dựng đô thị từ loại 2 trở xuống; đồ án quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, đồ án quy hoạch xây dựng khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;
  c) Các tổ chức thiết kế quy hoạch xây dựng chưa đủ điều kiện xếp hạng theo quy định tại Điều này chỉ được phép làm quy hoạch chung xây dựng đô thị loại 4, loại 5 và tương đương, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và quy hoạch chi tiết xây dựng từ 200 ha trở xuống.
  4. Nghiêm cấm các tổ chức thiết kế quy hoạch xây dựng hoạt động không đúng phạm vi hoạt động quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 điều này.

  Trên đây là hệ thống lại năng lực của các tổ chức và cá nhân trong hoạt động xây dựng, xin gưi tới các tài liệu này để bổ sung thêm vào tài liệu về năng lực hoạt động xây dựng.

  Chúc các bạn thành công trong cuộc sống!

  Chú ý : Mong các bạn trên diễn đàn GXD góp ý bổ sung thêm tài liệu trên cho đầy đủ và chi tiết

  bye bye!
    Trả lời kèm trích dẫn

 8. #8
  Thành viên mới lucky_thao82's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2007
  Bài viết
  48
  Thanks
  354
  Thanked 88 Times in 22 Posts

  Post Điều kiện năng lực các lĩnh vực trong hoạt động xây dựng (Bổ sung)

  8/thẩm tra thiết kế:

  Theo Số: 12 /2005/TT-BXD
  2.4. Chủ đầu tư tự tổ chức việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán đối với những công trình xây dựng phải lập dự án theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP. Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán được lập theo mẫu Phụ lục 1A , Phụ lục 1B và Phụ lục 1C của Thông tư này.

  Trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực thẩm định thì được phép thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra thiết kế, dự toán công trình đối với toàn bộ hoặc một phần các nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 3 của Điều 16 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt. Tổ chức tư vấn thẩm tra thiết kế phải có đủ điều kiện năng lực thiết kế đối với loại và cấp với công trình nhận thẩm tra. Người chủ trì thẩm tra thiết kế phải có điều kiện năng lực như của người chủ trì thiết kế công trình mà chủ đầu tư yêu cầu thẩm tra thiết kế.

  bye bye!
    Trả lời kèm trích dẫn

 9. #9
  Binh Ball
  Kh?ch gh? th?m, ch?a l? th?nh vi
  Bạn còn thiếu Thông tư 12 để nói thêm về trường hợp tổ chức cá nhân khg đủ cấp I, II.

  Hiện nay luật thiếu qui định chuyển cấp đối với Chỉ huy trưởng ctr => 1 KS mới ra trường hoặc ông tiến sĩ nếu chưa từng làm CHT thì suốt đời khg thể làm CHT ctr hạng I, II
    Trả lời kèm trích dẫn

 10. #10
  minhtuong
  Kh?ch gh? th?m, ch?a l? th?nh vi
  Trích dẫn Gửi bởi Binh Ball Xem bài viết
  Bạn còn thiếu Thông tư 12 để nói thêm về trường hợp tổ chức cá nhân khg đủ cấp I, II.

  Hiện nay luật thiếu qui định chuyển cấp đối với Chỉ huy trưởng ctr => 1 KS mới ra trường hoặc ông tiến sĩ nếu chưa từng làm CHT thì suốt đời khg thể làm CHT ctr hạng I, II
  Cứ thế này thì đến thời con cháu ta chắc chẳng còn vị chỉ huy trưởng nào???!
  Cách gỡ như sau: Hãy làm theo thứ tự nhé:
  1. Lấy bằng cao đẳng hoặc trung cấp (đừng học KS, tiến sĩ nhé!).
  2. lấy 5 năm kinh nghiệm thi công.
  3. Về vùng sâu, vùng xa để làm chỉ huy trưởng (hạng 2) đã.
  4. Học đại học (nhớ lấy cho được cái bằng nhé)
  5. Rồi tiếp tục sự nghiệp cho chỉ huy trưởng hạng 1, 2 ở thành thị nhé.


  Đối với vùng sâu, vùng xa, những người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với loại công trình, có kinh nghiệm thi công tối thiểu 5 năm được giữ chức danh chỉ huy trưởng hạng 2.
  Sửa lần cuối bởi minhtuong; 25-06-2008 lúc 04:05 PM.
    Trả lời kèm trích dẫn

Trang 1 của 5 1 2 3 ... CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

 1. Trả lời: 3
  Bài cuối: 27-12-2010, 09:31 PM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •  

© Cty Giá xây dựng - GP của Cục Báo chí - Bộ TT&TT số 323/GP-CBC ngày 11/07/2008.
Người chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh.
Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin, tài liệu từ giaxaydung.vn
Powered by vBulletin| Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.

Địa chỉ: Toà nhà số 2A/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04.3 5682482, Fax: 04.3 5682483
Email: theanh@giaxaydung.com
Theo giờ GMT +8. Bây giờ là 08:00 AM.