Trang 9 của 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 7 8 9 10 11 ... CuốiCuối
Kết quả 81 đến 90 của 178

Chủ đề: Giá rà phá bom mìn

 1. #81
  Nguyen Huu Vy
  Kh?ch gh? th?m, ch?a l? th?nh vi
  Giá du toán rà phá bom mìn, phụ thuộc rất nhiều yếu tố. nhất là mật độ bom đạn, hai là mật độ tín hiệu, ba là cấp đất của du án và khu vuc đó là bãi loại bom mìn loại nào.nếu bạn nào muốn tìm hiểu kỹ h[n xin gọi ĐT: 0983428799
    Trả lời kèm trích dẫn

 2. #82
  Nguyen Huu Vy
  Kh?ch gh? th?m, ch?a l? th?nh vi
  Lập Du toán rà phá bom mìn phải phụ thuộc vào công tác khảo sát và định múc rà phá bom mìn, chu mọi nguòi đùng nhầm nhé.
    Trả lời kèm trích dẫn

 3. #83
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Nov 2007
  Bài viết
  5
  Thanks
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Chao ban, khong biet du an cua ban nam o dia phuong nao.
  Minh vua ky hop dong voi don vi thuoc Bo Quoc Phong, chi phí ra pha bom minh la 7tr/ha x 70ha.
  Du an minh la o vung nui Lam Dong.
  Neu ban can ky hop dong, minh gioi thieu de huong Hoa Hong , hi hi.
  Ghi chu: CDT ky hop dong thi don vi tu van se xuat hoa don bao gom VAT, tai sao 1 so anh em trong dien dan bao " khong co VAT" . Minh da ky hop dong roi, sap quyet toan, anh em nao hieu sau hon, phan tich de hieu nhe.
  Thank a lot.
  "M?t n?m b?t ??u t? m?a xu?n, Cu?c ??i b?t ??u t? tu?i tr?"
    Trả lời kèm trích dẫn

 4. #84
  Thành viên mới chuyengiatuvanbommin's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2008
  Bài viết
  11
  Thanks
  0
  Thanked 3 Times in 3 Posts
  QUYẾT ĐỊNH
  CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 96/2006/QĐ-TTg NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 2006
  VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
  QUYẾT ĐỊNH :


  Điều 1. Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ trên phạm vi toàn quốc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Chính phủ; tổ chức thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ đối với các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản trên phạm vi cả nước; chịu trách nhiệm về sự an toàn của dự án, công trình trong quá trình xây dựng và khai thác sử dụng có liên quan đến vấn đề bom, mìn, vật nổ.
  Điều 2. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm:
  1. Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Các quy định về quản lý và tổ chức thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ phải phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, bảo đảm thuận tiện, nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
  2. Xây dựng Đề án điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá mức độ tồn lưu bom, mìn, vật nổ để lập bản đồ trên phạm vi cả nước, trình Chính phủ và tổ chức thực hiện.
  3. Thống nhất với các Bộ, ngành liên quan để ban hành theo thẩm quyền các định mức, phương pháp lập dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ; chế độ, chính sách phục vụ cho công tác rà phá bom, mìn, vật nổ….
  4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tiếp nhận và tổ chức thực hiện các dự án (hoặc phi dự án) do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ về vấn đề khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
  Điều 3. Kinh phí bảo đảm cho công tác rà phá bom, mìn, vật nổ quy định như sau:
  1. Kinh phí để bảo đảm công tác rà phá bom, mìn, vật nổ là một khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư của từng dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoặc một dự án độc lập được Nhà nước đầu tư để thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ giải phóng mặt bằng.
  2. Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của Nhà nước…), đơn giá (đơn giá/1ha) cho rà phá bom, mìn, vật nổ được tính theo nguyên tắc bảo đảm các chi phí cần thiết, tối thiểu cho hoạt động bình thường, ổn định lâu dài và phát triển của các đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ và được xác định như sau:
  a) Chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ (không tính chi phí nhân công).
  b) Chi phí vật liệu, chi phí máy được tính đủ.
  c) Chi phí chung, chi phí khác được tính theo tỷ lệ % theo quy định hiện hành.
  d) Không tính các khoản thu nhập chịu thuế tính trước và các khoản thuế.
  3. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác, đơn giá cho rà phá bom, mìn, vật nổ được tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành.
  4. Dự toán kinh phí để thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ phải được Bộ Quốc phòng thẩm định trước khi tổng hợp vào tổng dự toán kinh phí của dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  Điều 4. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư:
  1. Bộ Xây dựng:
  Phối hợp với Bộ Quốc phòng ban hành các định mức dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ cho các dự án theo nguồn vốn đầu tư quy định tại Điều 3 của Quyết định này.
  2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
  Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ để trình Thủ tướng Chính phủ phủ xem xét, quyết định.
  3. Bộ Nội vụ:
  Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng định mức bồi dưỡng, phụ cấp, trợ cấp cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ.
  4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
  Phối hợp với Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh quá thẩm quyền, bảo đảm cho công tác rà phá bom, mìn, vật nổ triển khai được thuận lợi; vận động viện trợ không hoàn lại của các nước và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.
  5. Các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư:
  Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để đề xuất nhu cầu rà phá bom, mìn, vật nổ ngay từ khi có chủ trương đầu tư dự án; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định.
  Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các Tổng công ty nhà nước có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  THỦ TƯỚNG
  Phan Văn Khải
    Trả lời kèm trích dẫn

 5. #85
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Aug 2007
  Bài viết
  18
  Thanks
  5
  Thanked 3 Times in 3 Posts
  Hiện tôi đang có Thông tư 146/TT - BQP về giá dự toán ra phá bom mìn cho bước lập dự án, nếu bạn cần thì tôi có thể giúp.
    Trả lời kèm trích dẫn

 6. #86
  Thành viên nhiệt tình
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  271
  Thanks
  0
  Thanked 52 Times in 25 Posts
  Trích dẫn Gửi bởi nguyenthuhang Xem bài viết
  Bác nào có TT146/2007/TT-BQP về rà phá bom mìn thì gửi giùm em với.
  Cám ơn nhiều nha.
  Bạn vô link sau sẽ có ngay:
  http://www.giaxaydung.vn/diendan/ton...bom-min-3.html
    Trả lời kèm trích dẫn

 7. #87
  Thành viên mới chuyengiatuvanbommin's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2008
  Bài viết
  11
  Thanks
  0
  Thanked 3 Times in 3 Posts
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  Số: 122/2007/QĐ-TTg  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  ----- o0o -----


  Hà Nội , Ngày 27 tháng 07 năm 2007  QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


  Về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng


  trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ


  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng biên chế thuộc các đơn vị công binh chuyên trách trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ được hưởng các chế độ như sau:
  1. Hưởng nguyên lương theo ngạch bậc, cấp bậc, quân hàm và phụ cấp lương (nếu có); được hưởng các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.
  2. Hưởng sinh hoạt phí mức 60.000 đồng/người/ngày, tính theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bãi bom, mìn, vật nổ.
  Điều 2. Kinh phí thực hiện các chế độ quy định tại Điều 1 Quyết định này như sau:
  1. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, kinh phí thực hiện chế độ quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng và kinh phí thực hiện chế độ quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này được tính trong đơn giá (trên 01 ha diện tích) cho rà phá bom, mìn, vật nổ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.
  2. Đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác, các chế độ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Quyết định này được tính trong đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
  Điều 3. Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ, nếu bị thương, bị bệnh, hy sinh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 3, Điều 11 và Điều 17 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì được xem xét, xác nhận là thương binh, bệnh binh hoặc liệt sĩ.
  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  Điều 5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.
  Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG


  (Đã ký)    Trả lời kèm trích dẫn

 8. #88
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  Mar 2009
  Bài viết
  1
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Theo tôi, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư phải tuân thủ Nghị định 16. Quyết định 96 có giá trị pháp lý thấp hơn Nghị định 16, tuy nhiên do tính chất đặc thù liên quan đến tính mạng con người nên phương án tổ chức thi công phải do các đơn vị có thẩm quyền của BQP phê duyệt; việc giới thiệu đơn vị thực hiện để chủ đầu tư chỉ định thầu cũng như toàn bộ quá trình triển khai thi công, chất lượng thi công đều do các đơn vị thuộc BQP thực hiện và chịu hoàn toàn trách nhiệm. Riêng dự toán RPBM, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn bộ trong công tác quản lý nguồn vốn do vậy chủ đầu tư phải là người phê duyệt dự toán trên cơ sở kết quả thẩm định của cơ quản BQP có thẩm quyền theo quyết định 96.
    Trả lời kèm trích dẫn

 9. #89
  dung.ce77
  Kh?ch gh? th?m, ch?a l? th?nh vi
  Em thấy nhiều bác hỏi quyết định 117/2007/QĐ-BQP ngày 30/3/2007 về việc ban hành định mức dự toán rà phá bom mìn.
  Quyết định này có 1 trang thôi. Nhưng kèm theo văn bản số 1487/BXD-KTTC ngày 12/7/2007 của Bộ xây dựng về việc thỏa thuận định mức rà phá bom mìn vật nổ.
  Các bác sang bên mạng bộ xây dựng mà down văn bản này về.
  Tiện đây các bác cho em hỏi theo thông tư số 146/2007/TT_BQP thì vốn ngân sách thì không tính thu nhập chịu thuế tính trước và các khoản thuế khác. Còn đối các dự án sử dụng vốn khác thì ko thấy nói rõ là có phải chịu thuế không?
    Trả lời kèm trích dẫn

 10. #90
  Thành viên mới chuyengiatuvanbommin's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2008
  Bài viết
  11
  Thanks
  0
  Thanked 3 Times in 3 Posts

  khoản tính thuế

  bạn tìm văn bản này đọc:
  tại điểm 1 công văn số 8655/BTC-TCT ngày 24/7/2008 của Bộ Tài chính gửi Cục thuế các địa phương về chính sách thuế đối với dịch vụ xử lý bom mìn hướng dẫn: Trường hợp các đơn vị quân đội thực hiện hợp đồng dịch vụ dò, tìm và xử lý bom mìn cho các công trình xây dựng thì cơ quan thuế nơi thực hiện dịch vụ cấp hoá đơn lẻ và đơn vị phải khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN (thu bằng biên lai) tính trên doanh thu thực hiện hợp đồng.
    Trả lời kèm trích dẫn

Trang 9 của 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 7 8 9 10 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •  

© Cty Giá xây dựng - GP của Cục Báo chí - Bộ TT&TT số 323/GP-CBC ngày 11/07/2008.
Người chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh.
Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin, tài liệu từ giaxaydung.vn
Powered by vBulletin| Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.

Địa chỉ: Toà nhà số 2A/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04.3 5682482, Fax: 04.3 5682483
Email: theanh@giaxaydung.com
Theo giờ GMT +8. Bây giờ là 02:33 AM.