Em chào các Pro em là thành viên mới trong diễn đàn Em đang triển khai Đề cương TVGS công trình phá dỡ cải tạo Pro nào có mẫu cho em xin và Gửi cho em theo địa chỉ bknindeco@gmail.com