Các bạn muốn tìm hiểu về Crystal ball ? hãy truy cập tại: http://quantriduan.oni.cc/diendan/index.php . Đây là diễn đàn chỉ chuyên về quản trị dự án và các phần mềm quản trị dự án. Chúc các bạn có thêm nhiều điều bổ ích.