Em đang cần gấp tiêu chuẩn về tiêu chuẩn bệnh viện chuyên khoa phụ sản. Bác nào có cho em xin với. Em đang cần gấp. cám ơn các bác nhìu!!!