Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 40
 1. #21
  PhamDuyLiem
  Kh?ch gh? th?m, ch?a l? th?nh vi
  21. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

  TCVN 4057: 1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm - Nguyên tắt cơ bản

  TCVN 5814: 1994 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng. Thuật ngữ và định nghĩa

  TCVN 5204: 1995 Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng

  TCVN 5951: 1995 Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng

  TCVN 6214: 1996 Quy phạm thực hành vệ sinh khai thác, sản xuất, tiêu thô nước khoáng thiên nhiên

  TCVN-ISO-9000-1-1996 Các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng

  TCVN-ISO-9001-1996 Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vô kĩ thuật

  TCVN-ISO-9002-1996 Hệ thống chất lượng- Mô hình đảm bảo chất lượng trong sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật

  TCVN-ISO-9003-1996 Hệ thống chất lượng- Mô hình đảm bảo chất lượng trong kiểm tra và thử nghiệm cuối cùng

  TCVN-ISO-9004-1-1996 Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 1 : Hướng dẫn chung

  TCVN-ISO-9004-2-1996 Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 2 : Hướng dẫn cho dịch vô

  TCVN-ISO-9004-3-1996 Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 3 : Hướng dẫn đối với các vật liệu chế biến

  TCVN-ISO-9004-4-1996 Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 4 : Hướng dẫn cải tiến chất lượng

  TCXD 297 : 2003 Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - tiêu chuẩn công nhận

  TCXD 368 : 2006 Vật liệu chống thấm sơn nhũ tương bitum polime
  Sửa lần cuối bởi PhamDuyLiem; 23-12-2008 lúc 12:20 AM.
    Trả lời kèm trích dẫn

 2. #22
  PhamDuyLiem
  Kh?ch gh? th?m, ch?a l? th?nh vi
  22. TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

  TCVN 4556: 1988 Nước thải-Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, và bảo quản mẫu

  TCVN 4557: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định nhiệt độ

  TCVN 4558: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định màu và mùi

  TCVN 4559: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định độ pH

  TCVN 4560: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng cặn

  TCVN 4561: 1988 Nước thải -Phương pháp xác định hàm lượng nitrit

  TCVN 4562: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng nitrat

  TCVN 4563: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng amoniac

  TCVN 4565: 1988 Nước thải Phương pháp xác định độ oxy hóa

  TCVN 4566: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định nhu cầu sinh hóa oxy

  TCVN 4567: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng sunfua và sunfat

  TCVN 4568: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng florua

  TCVN 4569: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng bromua

  TCVN 4570: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng iodua

  TCVN 4571: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng asen

  TCVN 4572: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng đồng

  TCVN 4573: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng chì

  TCVN 4574: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng crom

  TCVN 4575: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng kẽm

  TCVN 4576: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng coban

  TCVN 4577: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng niken

  TCVN 4578: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng mangan

  TCVN 4579: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng nhôm

  TCVN 4580: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng thuỷ ngân

  TCVN 4581: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng phenola

  TCVN 4583: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng thuốc trừ sâu

  TCVN 4582: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng dầu má và các sản phẩm dầu mỏ

  TCVN 5945: 1995 Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải
  Sửa lần cuối bởi PhamDuyLiem; 23-12-2008 lúc 12:37 AM.
    Trả lời kèm trích dẫn

 3. #23
  PhamDuyLiem
  Kh?ch gh? th?m, ch?a l? th?nh vi
  23. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC

  TCXD 81 : 1981 Nước uống - Phương pháp xác định nhiệt độ

  TCVN 4851: 1989 Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm

  TCVN 5569:1991 Dòng nước - Thuật ngữ và định nghĩa

  TCVN 5070:1995 Chất lượng nước - Phương pháp khối lượng xác định dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ

  TCVN 5294: 1995 Chất lượng nước - Quy tắt lựa chọn và đánh giá chất lượng nguồn tập trung cấp nước uống, nước sinh hoạt

  TCVN 5295: 1995 Chất lượng nước - Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt - và nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn do dàu và sản phẩm dầu

  TCVN 5296: 1995 Chất lượng nước - Quy tắt bảo vệ nước khói bị nhiễm bẩn khi vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu theo đường ống

  TCVN 5298: 1995 Yêu cầu chung đối với việc sử dụng nước thải và cặn lắng của chúng dùng để tưới và làm phân bón

  TCVN 5499: 1995 Chất lượng nước - Phương pháp Uyncle(Winkler) xác định ô xi hóa

  TCVN 5524: 1995 Chất lượng nước và yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt khỏi bị ô nhiễm bẩn

  TCVN 5525: 1995 Chất lượng nước - yêu cầu chung về bảo vệ nước ngầm

  TCVN 5655: 1992 Quy phạm bảo vệ môi trường tại các giàn khoan tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trên biển

  TCVN 5942: 1995 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt

  TCVN 5943:1995 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước ven bờ

  TCVN 5944: 1995 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm

  TCVN 5980: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 1

  TCVN 5981: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 2

  TCVN 5982: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 3

  TCVN 5983: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 4

  TCVN 5984: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 5

  TCVN 5985: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 6

  TCVN 5986: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 7

  TCVN 5987:1995 Chất lượng nước - xác định nitơ kendan - Phương pháp sau khi vô cơ hóa với Sêlen

  TCVN 5988: 1995 Chất lượng nước - Xác định amôni - Phương pháp chưng cất và chửng độ

  TCVN 5989: 1995 Chất lượng nước - Xác định thủy ngân bằng số quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa

  TCVN 5990: 1995 Chất lượng nước - xác định thuỷ ngân tổng số bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn

  TCVN 5991: 1995 Chất lượng nước - xác định thủy ngân tổng số bằng quang phổ - Phương pháp sau khi vô cơ hóa brom

  TCVN 5992: 1995 Chất lượng nước - lấy mẫu - hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu

  TCVN 5993: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu

  TCVN 5994: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu ao hồ tự nhiên và nhân tạo

  TCVN 5995: 1995 Chất lượng nước - Lấy mẫu – Hướng dẫn lấy mẫu nước uống và nước dùng để chế biến thực phẩm và đồ uống

  TCVN 5996: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối

  TCVN 5997: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước biển

  TCVN 5998: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước mưa

  TCVN 5999: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước thải

  TCVN 6000: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm

  TCVN 6001: 1995 Chất lượng nước - Xác định nhu cầu ô xi sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) Phương pháp cấy và pha loãng

  TCVN 6002: 1995 Chất lượng nước - xác định man gan Phương pháp trắc quang dùng Fomaldoxm

  TCVN 6053: 1995 Chất lượng nước đo tổng độ phóng xạ anpha trong nước không mặn - Phương pháp nguồn dày

  TCVN 6199:1995 Chất lượng nước xác định fenola đơn hóa trị lựa chọn - Phần 1 - Phương pháp sắc ký sau khi làm giàu bằng chiết

  TCVN 6201: 1995 Chất lượng nước xác định canxi và mangiê - Phương pháp phổ quang hấp thụ nguyên tử

  TCVN 6722: 1995 Chất lượng nước - Nước thải sinh hoạt - Giới hạn ô nhiễm cho phép

  TCXD 188 :1996 Nước thải đô thị - Tiêu chuẩn thải

  TCVN 6774: 2000 Chất lượng nước - Chất lượng nước ngọt bảo vệ đêi sống thủy sinh

  TCVN 6213: 2004 Nước khoáng thiên nhiên đóng chai

  TCXD 310 : 2004 Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong hệ thống xử lý nước sạch - Yêu cầu kỹ thuật
  Sửa lần cuối bởi DutoanGXD; 16-09-2011 lúc 04:10 PM.
    Trả lời kèm trích dẫn

 4. #24
  PhamDuyLiem
  Kh?ch gh? th?m, ch?a l? th?nh vi
  24. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

  TCVN 1612: 1975 Các thử nghiệm ảnh hưởng của yếu tố khí hậu - thử nghiệm nóng ẩm biến đổi chu kỳ

  TCVN 1966: 1977 Khí hậu chuẩn - dùng trong đo lường và thử nghiệm

  TCVN 5704: 1993 Không khí vùng làm việc - Phương pháp xác định hàm lượng bụi

  TCVN 5067: 1995 Chất lượng không khí - Phương pháp xác định khối lượng hàm lượng bụi

  TCVN 5293: 1995 Chất lượng không khí - Phương pháp indophenol xác định hàm lượng amoniac

  TCVN 5498: 1995 Chất lượng không khí - Phương pháp xác định khối lượng bụi lắng

  TCVN 5938: 1995 Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép

  TCVN 5939: 1995 Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

  TCVN 5940: 1995 Chất lượng không khí - tiêu chuẩn khí thải công nghiệp

  TCVN 5966: 1995 Chất lượng không khí - Những vấn đề chung - thuật ngữ

  TCVN 5967: 1995 Chất lượng không khí - những vấn đề chung - Các đơn vị đo

  TCVN 5968: 1995 Chất lượng không khí - xác định các hợp chất khí của lưu huỳnh trong không khí xung quanh - Thiết bị lấy mẫu

  TCVN 5969: 1995 Không khí xung quanh xác định chỉ số ô nhiễm

  TCVN 5970: 1995 Lập kế hoạch giám sát chất lượng không khí xung quanh

  TCVN 5971: 1995 Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh Dioxit- Phương pháp Tetracloromercurat (TCM)/pararosanilin

  TCVN 5972: 1995 Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng ra cacbon monoxit (Co) - Phương pháp sắc kí khí

  TCVN 5973: 1995 Chất lượng không khí - ISO 9359 : 1989 Phương pháp lấy mẫu phân tầng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh

  TCVN 5974: 1995 Không khí xung quanh - Xác định chỉ số khói đen

  TCVN 5975: 1995 Sự phát thải của nguồn tĩnh Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh dioxit - Phương pháp hyđro peroxit/ bari perclorat/thorin

  TCVN 5976: 1995 Khí thải ngồn tĩnh - Xác định nồng độ khối lượng của lưu huúnh dioxit (SO2)- Đặc tính của các phương pháp đo tự động

  TCVN 5977: 1995 Sự phát thải của nguồn tĩnh - Xác định nồng độ và lưu lượng bụi trong các ống dẫn khí - Phương pháp khối lượng thủ công

  TCVN 5978: 1995 Chất lượng không khí - Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh dioxit trong không khí xung quanh - Phương pháp trắc quang dùng Thorin

  TCXD 366 : 2004 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst

  TCVN 7889: 2008 Nồng độ khí Radon tự nhiên trong nhà - Mức quy định và yêu cầu chung về phương pháp đo
  Sửa lần cuối bởi PhamDuyLiem; 23-12-2008 lúc 01:43 PM.
    Trả lời kèm trích dẫn

 5. #25
  PhamDuyLiem
  Kh?ch gh? th?m, ch?a l? th?nh vi
  25. TIÊU CHUẨN, PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁT, ĐÁ, SỎI

  TCXD 127 : 1985 Cát mịn để làm bêtông - và vữa xây dựng - Hướng dẫn sử dụng

  TCXD 152 : 1986 Cát dùng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp lấy mẫu

  TCXD 153 : 1986 Cát dùng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác đinh hàm lượng silic SiO2

  TCXD 154 : 1986 Cát dùng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác đinh hàm lượng Fe2O3

  TCXD 155 : 1986 Cát dùng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác đinh hàm lượng Al2O3

  TCXD 156 : 1986 Cát dùng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác đinh hàm lượng TiO2

  TCXD 157 : 1986 Cát dùng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác đinh độ ẩm

  TCXD 158 : 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt

  TCVN 337 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp lấy mẫu

  TCVN 338 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần khoáng vật

  TCVN 339 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng

  TCVN 340 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích xốp và độ xốp

  TCVN 341 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm

  TCVN 342 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần hạt và môdunl độ lớn

  TCVN 343 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần hàm lượng chung, bụi bùn sét

  TCVN 344 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sét

  TCVN 345 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ

  TCVN 346 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sun fát và sun fít

  TCXD 1770: 1986 Cát xây dựng - yêu cầu kỹ thuật

  TCVN 4376: 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng mica

  TCVN 1772: 1987 Sỏi - Phương pháp xác định hàm lượng các tạp chất trong sỏi

  TCVN 6227: 1996 Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của ximăng

  TCVN 6221: 1997 Cốt liệu nhẹ cho bêtông - Sỏi, dăm sỏi và kerazit

  TCVN 208 : 1998 Đá bazan làm phụ gia cho ximăng - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  TCXD 291 : 2002 Nguyên liệu để sản xuất tủy tinh xây dựng - Đá vối

  TCXD 312 : 2004 Đá vôi - Phương pháp phân tích hóa học

  TCXD 349 : 2005 Cát nghiền cho bêtông và vữa

  TCXD 7570: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

  TCXD 394 : 2007 Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện

  TCXD 397 : 2007 Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng – Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử
  Sửa lần cuối bởi PhamDuyLiem; 18-01-2009 lúc 03:10 PM.
    Trả lời kèm trích dẫn

 6. #26
  PhamDuyLiem
  Kh?ch gh? th?m, ch?a l? th?nh vi
  26. TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU CHỐNG THẤM VÀ SƠN

  TCVN 5696: 1992 Bột màu xây dựng xanh crom ôxit

  TCVN 2090: 1993 Sơn - phương pháp lấy mẫu, bao bì, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

  TCVN 2091: 1993 Sơn - Phương pháp xác định độ mịn

  TCVN 2092: 1993 Sơn - Phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt quy ước) bằng phễu chảy

  TCVN 2093: 1993 Sơn - Phương pháp xác định hàm lượng chất rắn và chất tạo màng

  TCVN 2094: 1993 Sơn - Phương pháp gia công màng

  TCVN 2096: 1993 Sơn - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô

  TCVN 2098: 1993 Sơn - Phương pháp xác định độ cứng của màng

  TCVN 2099: 1993 Sơn - Phương pháp xác định độ bề uốn của màng sơn

  TCVN 2101: 1993 Sơn - Phương pháp xác định độ bóng của màng

  TCVN 2102: 1993 Sơn - Phương pháp xác định màu sắc

  TCVN 5668: 1993 Sơn vecni và nguyên liệu của chúng - Nhiệt độ và độ ẩm để điều hoà và thử nghiệm

  TCVN 5730: 1993 Sơn Alkyd - Yêu cầu kỹ thuật

  TCXD 321 : 2004 Sơn xây dựng - Phân loại

  TCXD 328 : 2004 Tấm trải chống thấm trên cơ sở Bitum biến tính

  TCXD 341 : 2005 Sơn tường sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn

  TCXD 352 : 2005 Sơn - Phương pháp không phá hủy - xác định chiều dày màng sơn khô

  TCXD 367 : 2006 Vật liệu chống thấm trong xây dựng - Phân loại

  TCXD 388 : 2007 Sơn - Phương pháp xác định độ cứng của màng phủ bằng thiết bị con lắc
  Sửa lần cuối bởi PhamDuyLiem; 18-01-2009 lúc 03:10 PM.
    Trả lời kèm trích dẫn

 7. #27
  PhamDuyLiem
  Kh?ch gh? th?m, ch?a l? th?nh vi
  27. TIÊU CHUẨN THÉP VÀ KIM LOẠI

  TCVN 3100: 1979 Dây thép tròn dùng làm cốt thép bê tông ứng lực trước

  TCVN 3101: 1979 Dây thép cácbon thấp kéo nguội dùng làm cốt thép bê tông


  TCVN 197 : 1985 Kim loại – Phương pháp thử kéo

  TCVN 1651: 1985 Thép cốt bêtông cán nóng

  TCVN 2942: 1993 Ống và phụ tùng bằng gang dùng cho hệ thống dẫn chính chịu áp lực

  TCVN 5709: 1993 Thép cácbon cán nóng dùng trong xây dựng Yêu cầu kỹ thuật

  TCVN 5759: 1993 Đồng hồ đo nước lạnh kiểu cánh quạt - Yêu cầu kỹ thuật

  TCXD 330 : 2004 Nhôm, hợp kim định hình dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm
  Sửa lần cuối bởi DutoanGXD; 16-09-2011 lúc 04:07 PM.
    Trả lời kèm trích dẫn

 8. #28
  PhamDuyLiem
  Kh?ch gh? th?m, ch?a l? th?nh vi
  28. TIÊU CHUẨN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

  TCVN 3991: 1985 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng - Thuật ngữ và định nghĩa

  TCVN 3255: 1986 An toàn nổ - yêu cầu chung

  TCVN 4879: 1989 Phòng cháy - dấu hiệu an toàn

  TCVN 5040: 1990 Thiết bị phòng cháy chữa cháy - Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy - Yêu cầu kỹ thuật

  TCVN 5303: 1990 An toàn cháy - thuật ngữ và định nghĩa

  TCVN 5738: 1993 Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kĩ thuật

  TCVN 5760: 1993 Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng

  TCVN 2622: 1995 Phòng cháy - Chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế

  TCVN 6160: 1996 Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế

  TCVN 6161: 1996 Phòng cháy chữa cháy - chợ và trung tâm thương mại - yêu cầu thiết kế

  TCXD 215 : 1998 Phòng cháy chữa cháy- Từ vựng- Phát hiện cháy và báo động cháy

  TCXD 216 : 1998 Phòng cháy chữa cháy- Từ vựng- Thiết bị chữa cháy

  TCXD 217 : 1998 Phòng cháy chữa cháy- Từ vựng- Thuật ngữ chuyên dựng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

  TCXD 218 : 1998 Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy - Quy định chung

  TCVN 4878: 1999 Phân loại cháy

  TCVN 7336: 2003 Phòng cháy chữa cháy Hệ thống Sprinkler tự động Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
  Sửa lần cuối bởi PhamDuyLiem; 18-01-2009 lúc 03:11 PM.
    Trả lời kèm trích dẫn

 9. #29
  PhamDuyLiem
  Kh?ch gh? th?m, ch?a l? th?nh vi
  29. TIÊU CHUẨN PHƯƠNG PHÁP THỬ KIM LOẠI, THÉP, MỐI HÀN

  TCVN 1691: 1975 Mối hàn hồ quang điện bằng tay

  TCVN 198 : 1985 Kim loại - Phương pháp thử uốn

  TCVN 165 : 1988 Kiểm tra không phá hủy - Kiểm tra chất lượng mối hàn ống thép bằng phương pháp siêu âm

  TCVN 4394: 1985 Kiểm tra không phá huỷ - Phân loại và đánh giá khuyết tật mối hàn bằng phương pháp phim Rơnghen

  TCVN 4394: 1986 Kiểm tra không phá hủy - Phân loại đánh giá khuyết tật mối hàn bằng phương pháp phim rơn gen

  TCVN 4395: 1986 Kiểm tra không phá hủy - Kiểm tra mối hàn kim loại bằng tia rơn gen và tia gama

  TCVN 5400: 1991 Mối hàn - Yêu cầu chung về lấy mẫu để thử cơ tính

  TCVN 5401: 1991 Mối hàn - Phương pháp thử uốn

  TCVN 5402: 1991 Mối hàn - Phương pháp thử uốn và dập

  TCVN 5403: 1991 Mối hàn - Phương pháp thử kéo

  TCXD 177 : 1993 Đường ống dẫn khí đặt ở đất liền - Quy phạm kỹ thuật tạm thời về hành lang an toàn

  TCXD 314 : 2005 Hàn kim loại - Thuật ngữ và định nghĩa
  Sửa lần cuối bởi DutoanGXD; 16-09-2011 lúc 04:06 PM.
    Trả lời kèm trích dẫn

 10. #30
  PhamDuyLiem
  Kh?ch gh? th?m, ch?a l? th?nh vi
  30. TIÊU CHUẨN AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT THI CÔNG XÂY DỰNG

  TCVN 2287: 1978 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Quy định cơ bản

  TCVN 2288: 1978 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất - Phân loại

  TCVN 2289: 1978 Quá trình sản xuất - yêu cầu chung về an toàn

  TCVN 2290: 1978 Thiết bị sản xuất - yêu cầu chung về an toàn

  TCVN 2291: 1978 Phương tiện bảo vệ người lao động - Phân loại

  TCVN 2292: 1978 Công việc sơn - Yêu cầu chung về an toàn

  TCVN 2293: 1978 Gia công gỗ - yêu cầu chung về an toàn

  TCVN 3164: 1979 Các chất độc hại - Phân loại và những yêu cầu chung về an toàn

  TCVN 3146: 1986 Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn

  TCVN 4244: 1986 Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng

  TCVN 4730: 1989 Sản xuất gạch ngói nung - yêu cầu chung về an toàn
  Sửa lần cuối bởi DutoanGXD; 16-09-2011 lúc 03:58 PM.
    Trả lời kèm trích dẫn

Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

 1. Trả lời: 3
  Bài cuối: 10-11-2011, 09:06 AM
 2. TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM NGÀNH GT(tt)
  Bởi nguyendinhquang trong diễn đàn Tiêu chuẩn giao thông
  Trả lời: 1
  Bài cuối: 23-04-2009, 09:50 AM
 3. Tuyển Tập Tiêu Chuẩn Thí Nghiệm Ngành Gt
  Bởi nguyendinhquang trong diễn đàn Tiêu chuẩn giao thông
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 13-03-2009, 10:01 AM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •  

© Cty Giá xây dựng - GP của Cục Báo chí - Bộ TT&TT số 323/GP-CBC ngày 11/07/2008.
Người chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh.
Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin, tài liệu từ giaxaydung.vn
Powered by vBulletin| Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.

Địa chỉ: Toà nhà số 2A/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04.3 5682482, Fax: 04.3 5682483
Email: theanh@giaxaydung.com
Theo giờ GMT +8. Bây giờ là 10:59 AM.